Advanced

Den skånska faunans monarki: En studie angående den skånska kronviltspopulationen

Mattsson, Ola (2018) BIOK01 20181
Degree Projects in Biology
Abstract
The red deer is an animal that most of us know and expect when speaking of big animals in the Swedish fauna. But this has not always been the case.
The red deer was almost extinct in the beginning of the 20th century, the life force is mostly regained today but there are still hurdles in the way. The increase in population of the red deer mean an economic conflict with land owners because of its ability to create costly damages by chewing bark and ruining crops. The economic pressure is almost always adjusted through means of hunting, but knowledge about the red deer is essential to simultaneously retain a healthy population.
This study aims to help doing that, by mapping the red deer population and its movement patterns.
The study was... (More)
The red deer is an animal that most of us know and expect when speaking of big animals in the Swedish fauna. But this has not always been the case.
The red deer was almost extinct in the beginning of the 20th century, the life force is mostly regained today but there are still hurdles in the way. The increase in population of the red deer mean an economic conflict with land owners because of its ability to create costly damages by chewing bark and ruining crops. The economic pressure is almost always adjusted through means of hunting, but knowledge about the red deer is essential to simultaneously retain a healthy population.
This study aims to help doing that, by mapping the red deer population and its movement patterns.
The study was done partly by interpretation and calculations based on statistics from external sources and partly by a population survey done by us. The statistics used apply to year 2010-2017.
The survey took part on 6 different occasions in April 2018 in the eastern part of Revingehed in Scania.
The study showed that the growth of the population of red deer has stabilised during the last years and now seem to circle around 2100 individuals. We also concluded that the red deer’s movements seemed to focus around open landscapes during the evening hours and that our study area represented almost 11 times as high red deer density as the rest of the license area in Scania.
A population of 2100 individuals may intuitively feel healthy, but we still need more studies regarding the distribution of age and sex in the red deer population if we want to draw this conclusion more reliably. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Finns det ännu plats för kronhjort i människans sköna nya värld?

Dygnet är ännu ungt, den tidiga fågeln ännu knappast vaken och dess mask ännu trygg. Så sakteliga gör solen sitt inträde, daggen glittrar tacksamt när mörkrets ok lyftes av. Någonstans i fjärran hörs ett väldigt läte, Skånes konung hälsar omgivningen till lystring.

Detta försök till en sorts Vilhelm Ekelund anspelar på Skånes landskapsdjur, i folkmun kronhjort, men i den korrekta termens mun kronvilt.
Det skånska kronviltet (Cervus elaphus elaphus) stod modell för Carl von Linné när arten beskrevs på ett vetenskapligt vis för första gången, detta ger den titeln nominatart. Detta klövdjur är för många något av en självklarhet, något häpnadsväckande man pekar ut för... (More)
Finns det ännu plats för kronhjort i människans sköna nya värld?

Dygnet är ännu ungt, den tidiga fågeln ännu knappast vaken och dess mask ännu trygg. Så sakteliga gör solen sitt inträde, daggen glittrar tacksamt när mörkrets ok lyftes av. Någonstans i fjärran hörs ett väldigt läte, Skånes konung hälsar omgivningen till lystring.

Detta försök till en sorts Vilhelm Ekelund anspelar på Skånes landskapsdjur, i folkmun kronhjort, men i den korrekta termens mun kronvilt.
Det skånska kronviltet (Cervus elaphus elaphus) stod modell för Carl von Linné när arten beskrevs på ett vetenskapligt vis för första gången, detta ger den titeln nominatart. Detta klövdjur är för många något av en självklarhet, något häpnadsväckande man pekar ut för barnen i fjärran någonstans på landsbygden.
Men en självklarhet har det inte alltid varit, och är faktiskt ej heller idag. I början av 1900-talet så uppgick den svenska stammen till 50 individer belägna i Skåne, detta på grund av högt jakttryck. Idag är det tryggare siffror och kronviltet finns i nästintill hela Sverige.

Detta bär dock med sig ett problem, kronviltet är en notorisk barkgnagare och skadegörare på grödor. Markägare hamnar alltså i en ekonomisk konflikt med kronviltet, vilken kronviltet ofta förlorar. Den absolut vanligaste metoden för att minska ekonomisk skada är genom att hålla populationen nere genom jakt. Detta är inte heller utan problematik, många jägare tenderar att få glimrande ögon när de ser en hjort med en krona värdig en plats i livets jakthistoria, emedan de rynkar på näsan åt den mer anonyma hinden. En sned avskjutning kan lämna populationen i spillror.
För att avhjälpa detta så finns det sex kronhjortsområden i Skåne där jakten är licenserad.
Dock är processen fortfarande i behov av mer kunskap för att öka sin förståelse och möjlighet till ett bibehållande av en hälsosam kronviltspopulation, vi hoppas med vår studie kunna bidra med lite glöd till denna ännu svaga kunskapens fackla.

Vi gjorde detta med 3 olika punkter i åtanke: En populationsestimering av kronviltspopulationen i Skåne och hur dess tillväxt har sett ut de senaste åren, en iakttagelse över deras kvällsmönster på kvällen och en generell uppskattning till täthet av kronvilt i antal individer per hektar.
Studien bestod dels av en sammanställning och tolkning av data från yttre källor och dels en egen inventering på Revingehed under april 2018.

Vad vi fann var att tillväxten har stannat av de senaste åren och att populationen inom de skånska kronhjortsområdena nu ligger relativt stabilt strax under 2100 individer. Detta ger en täthet på ca 0,007 individer/ha, vilket såklart är en generalisering då tätheten av kronvilt i exempelvis Lunds stad är 0 medan tätheten i studieområdet var 0,083 individer/ha. Angående kronviltets rörelsemönster så fann vi att alla individerna höll sig över öppna områden under kvällstiden.
Även om det i dagsläget ser stabilt ut för kronviltet så fattas det tyvärr fortfarande mycket kunskap för att fullt ut kunna garantera en hälsosam framtid för kronviltet, och visst vore det tråkigt att ha färre av dessa djur på grund av dålig förståelse och ekonomiska intressen.

Examensarbete för kandidatexamen i Biologi 15 hp 2018
Biologiska institutionen, Lunds Universitet
Handledare: Eva Waldemarson (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Ola
supervisor
organization
course
BIOK01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8962349
date added to LUP
2018-10-25 13:58:07
date last changed
2018-10-25 13:58:07
@misc{8962349,
 abstract   = {The red deer is an animal that most of us know and expect when speaking of big animals in the Swedish fauna. But this has not always been the case. 
The red deer was almost extinct in the beginning of the 20th century, the life force is mostly regained today but there are still hurdles in the way. The increase in population of the red deer mean an economic conflict with land owners because of its ability to create costly damages by chewing bark and ruining crops. The economic pressure is almost always adjusted through means of hunting, but knowledge about the red deer is essential to simultaneously retain a healthy population.
This study aims to help doing that, by mapping the red deer population and its movement patterns.
The study was done partly by interpretation and calculations based on statistics from external sources and partly by a population survey done by us. The statistics used apply to year 2010-2017.
The survey took part on 6 different occasions in April 2018 in the eastern part of Revingehed in Scania. 
The study showed that the growth of the population of red deer has stabilised during the last years and now seem to circle around 2100 individuals. We also concluded that the red deer’s movements seemed to focus around open landscapes during the evening hours and that our study area represented almost 11 times as high red deer density as the rest of the license area in Scania.
A population of 2100 individuals may intuitively feel healthy, but we still need more studies regarding the distribution of age and sex in the red deer population if we want to draw this conclusion more reliably.},
 author    = {Mattsson, Ola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den skånska faunans monarki: En studie angående den skånska kronviltspopulationen},
 year     = {2018},
}