Advanced

Anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT

Freiholtz, Helena LU and Wessberg, Anna LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) utifrån en psykologisk ram, för att nå fördjupad förståelse för deras erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva deltagare. Det insamlade materialet analyserades med en tematisk analys och nio teman gick att urskilja. Studiens centrala slutsatser var att tvångsvården hade väckt negativa och ambivalenta känslor, och att deltagarna hade upplevt sig kränkta och maktlösa i något skede av tvångsvården. Det framkom också att tvångsvården upplevdes som en process i vilken deltagarna allteftersom kunde ta ett större personligt ansvar för sin sjukdom och sitt tillfrisknande. I vissa fall präglades... (More)
Syftet med studien var att undersöka anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) utifrån en psykologisk ram, för att nå fördjupad förståelse för deras erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva deltagare. Det insamlade materialet analyserades med en tematisk analys och nio teman gick att urskilja. Studiens centrala slutsatser var att tvångsvården hade väckt negativa och ambivalenta känslor, och att deltagarna hade upplevt sig kränkta och maktlösa i något skede av tvångsvården. Det framkom också att tvångsvården upplevdes som en process i vilken deltagarna allteftersom kunde ta ett större personligt ansvar för sin sjukdom och sitt tillfrisknande. I vissa fall präglades dock tvångsvården av upplevelsen av maktkamp. Deltagarna lyfte också fram positiva aspekter av tvångsvården såsom anhörigas lättnad, och att tvångsvården erbjöd en möjlighet att få vila i den egna kampen mellan det friska och det sjuka. Upplevelsen av att tvångsvården förmodligen, eller med säkerhet, räddade ens liv framställdes tydligt. I resultatet framkom också att mer och bättre anpassad information hade kunnat lugna och trygga deltagarna - i synnerhet då tvångsvården initierades. Slutligen fanns det i intervjuerna en tendens till att tillskriva tvångsvården en konkret betydelse och i beskrivningarna av upplevandet fanns stundtals en vaghet och en ordlöshet som möjligen kan förstås i termer av bristande mentaliseringsförmåga. (Less)
Abstract
The aim of this study was to explore anorexic patients' experiences of compulsory treatment within a psychological frame, to gain a deeper understanding of their experience. Semistructured interviews were applied with eleven persons. Thematic analysis was implemented to analyse the collected data, which allowed the authors to distinguish nine different themes. The main results of the study indicated that the participants all described negative or ambivalent feelings, and that feelings of being violated and powerless were also present sometime during their treatment. The participants also described their compulsory treatment as a process in which they, at best, felt an increasing strive for greater personal responsibility for the eating... (More)
The aim of this study was to explore anorexic patients' experiences of compulsory treatment within a psychological frame, to gain a deeper understanding of their experience. Semistructured interviews were applied with eleven persons. Thematic analysis was implemented to analyse the collected data, which allowed the authors to distinguish nine different themes. The main results of the study indicated that the participants all described negative or ambivalent feelings, and that feelings of being violated and powerless were also present sometime during their treatment. The participants also described their compulsory treatment as a process in which they, at best, felt an increasing strive for greater personal responsibility for the eating disorder and the recovery from it. In some cases though, the experience of fight persisted during treatment. The participants discussed some positive aspects of the compulsory treatment such as relief for people close to them, and the opportunity to let someone else take the lead in the constant inner struggle between the healthy and the anorexic part. The participants put an emphasis on the lifesaving function of the compulsory treatment. The results also showed the significance of thorough information, especially in the beginning of treatment as the participants described that information increased feelings of safety and predictability. Finally, the experience of the compulsory treatment was described as a concretisation, where the treatment almost got a concrete meaning. The description of the inner experience was also sometimes depicted in a wordless, vagueness in the verbal statements which could possibly be understood as poor mentalizing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Freiholtz, Helena LU and Wessberg, Anna LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ätstörningar, AN (Anorexia Nervosa), tvångsvård, LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård), ofrivillig vård, mentalisering, behandlingsmedverkan, eating disorders, compulsory treatment, coercive treatment, involuntary treatment and treatment refusal, mentalizing
language
Swedish
id
8962924
date added to LUP
2018-11-07 13:33:00
date last changed
2018-11-07 13:33:00
@misc{8962924,
 abstract   = {The aim of this study was to explore anorexic patients' experiences of compulsory treatment within a psychological frame, to gain a deeper understanding of their experience. Semistructured interviews were applied with eleven persons. Thematic analysis was implemented to analyse the collected data, which allowed the authors to distinguish nine different themes. The main results of the study indicated that the participants all described negative or ambivalent feelings, and that feelings of being violated and powerless were also present sometime during their treatment. The participants also described their compulsory treatment as a process in which they, at best, felt an increasing strive for greater personal responsibility for the eating disorder and the recovery from it. In some cases though, the experience of fight persisted during treatment. The participants discussed some positive aspects of the compulsory treatment such as relief for people close to them, and the opportunity to let someone else take the lead in the constant inner struggle between the healthy and the anorexic part. The participants put an emphasis on the lifesaving function of the compulsory treatment. The results also showed the significance of thorough information, especially in the beginning of treatment as the participants described that information increased feelings of safety and predictability. Finally, the experience of the compulsory treatment was described as a concretisation, where the treatment almost got a concrete meaning. The description of the inner experience was also sometimes depicted in a wordless, vagueness in the verbal statements which could possibly be understood as poor mentalizing.},
 author    = {Freiholtz, Helena and Wessberg, Anna},
 keyword   = {ätstörningar,AN (Anorexia Nervosa),tvångsvård,LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård),ofrivillig vård,mentalisering,behandlingsmedverkan,eating disorders,compulsory treatment,coercive treatment,involuntary treatment and treatment refusal,mentalizing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT},
 year     = {2018},
}