Advanced

Metaforer som meningsbärare i psykodynamisk psykoterapi. En kvalitativ studie.

Blomquist, Eva LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Metaforer är ett viktigt inslag i det psykoterapeutiska samtalet och en språklig och mellanmänsklig egenhet som är av stor betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka hur psykoterapeuter förstår och använder metaforer som ett verktyg i sitt dagliga arbete. Undersökningen bygger på intervjuer med fem psykodynamiska psykoterapeuter med olika lång erfarenhet i yrket. Vid datainsamlingen (vår 2018) användes semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberades till text för analys. Ur materialet lyftes de insamlade metaforiska uttrycken ut och klassificerades i olika teman utifrån föreställningsscheman hämtade från kognitiv metaforteori. Uppgifterna som samlats in från intervjuerna analyserades med... (More)
Metaforer är ett viktigt inslag i det psykoterapeutiska samtalet och en språklig och mellanmänsklig egenhet som är av stor betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka hur psykoterapeuter förstår och använder metaforer som ett verktyg i sitt dagliga arbete. Undersökningen bygger på intervjuer med fem psykodynamiska psykoterapeuter med olika lång erfarenhet i yrket. Vid datainsamlingen (vår 2018) användes semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberades till text för analys. Ur materialet lyftes de insamlade metaforiska uttrycken ut och klassificerades i olika teman utifrån föreställningsscheman hämtade från kognitiv metaforteori. Uppgifterna som samlats in från intervjuerna analyserades med hjälp av en fenomenologisk och hermeneutisk metod.
Slutsatsen av denna undersökning visar att använda metaforer i psykodynamisk psykoterapi är en oundgänglig del av den psykoterapeutiska processen i relation till begrepp som mening, allians, mentalisering och anknytning. (Less)
Abstract
Metaphors are an important part of the psychotherapeutic conversation. They represent an interpersonal linguistic element that are of major importance for the psychotherapeutic work. The purpose of this study is to investigate how psychotherapists understand and use metaphors as a tool in their daily work. The survey is based on interviews with five psychodynamic psychotherapists with different degrees of experience. The data was collected (spring 2018) by semi-structured interviews which were then transcript into text for analysis. From the material, the collected metaphorical expressions were raised and classified into different themes based on performance diagrams derived from cognitive metaphor theory. The data collected from the... (More)
Metaphors are an important part of the psychotherapeutic conversation. They represent an interpersonal linguistic element that are of major importance for the psychotherapeutic work. The purpose of this study is to investigate how psychotherapists understand and use metaphors as a tool in their daily work. The survey is based on interviews with five psychodynamic psychotherapists with different degrees of experience. The data was collected (spring 2018) by semi-structured interviews which were then transcript into text for analysis. From the material, the collected metaphorical expressions were raised and classified into different themes based on performance diagrams derived from cognitive metaphor theory. The data collected from the interviews were analysed using a phenomenological and hermeneutical method.
The conclusion of this study shows that the use of metaphors in psychodynamic psychotherapy is an indispensable part of the psychotherapeutic process in relation to concepts such as meaning, alliance, mentalization and attachment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomquist, Eva LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Metafor, meningsbärare, allians, mentalisering, anknytning
language
Swedish
id
8962952
date added to LUP
2018-11-08 13:30:16
date last changed
2018-11-08 13:30:16
@misc{8962952,
 abstract   = {Metaphors are an important part of the psychotherapeutic conversation. They represent an interpersonal linguistic element that are of major importance for the psychotherapeutic work. The purpose of this study is to investigate how psychotherapists understand and use metaphors as a tool in their daily work. The survey is based on interviews with five psychodynamic psychotherapists with different degrees of experience. The data was collected (spring 2018) by semi-structured interviews which were then transcript into text for analysis. From the material, the collected metaphorical expressions were raised and classified into different themes based on performance diagrams derived from cognitive metaphor theory. The data collected from the interviews were analysed using a phenomenological and hermeneutical method.
The conclusion of this study shows that the use of metaphors in psychodynamic psychotherapy is an indispensable part of the psychotherapeutic process in relation to concepts such as meaning, alliance, mentalization and attachment.},
 author    = {Blomquist, Eva},
 keyword   = {Metafor,meningsbärare,allians,mentalisering,anknytning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metaforer som meningsbärare i psykodynamisk psykoterapi. En kvalitativ studie.},
 year     = {2018},
}