Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

SmartPick - För nästa generations picknick

Bröhne, Louise LU (2018) MMKM05 20182
Innovation
Abstract (Swedish)
I en värld där samhället ställer höga krav på produkter, både sett till design och funktionalitet är behovet av vidareutveckling av befintliga produkter högt efterfrågat. Vissa produkter har dock halkat efter i denna utveckling och en av dessa som har identifierats är picknick-korgen som under de senaste åren inte har utvecklats till mer än vad den alltid varit, nämligen en väska med kylfunktion för att ta med matsäcken i.
I detta examensarbete, utfört vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med institutionen för Designvetenskaper, granskas både marknadssituationen och hur kundbehovet ser ut. Detta för att sedan kunna vidareutveckla produkten till en produkt som är i framkant på marknaden. För att göra en heltäckande utveckling görs även... (More)
I en värld där samhället ställer höga krav på produkter, både sett till design och funktionalitet är behovet av vidareutveckling av befintliga produkter högt efterfrågat. Vissa produkter har dock halkat efter i denna utveckling och en av dessa som har identifierats är picknick-korgen som under de senaste åren inte har utvecklats till mer än vad den alltid varit, nämligen en väska med kylfunktion för att ta med matsäcken i.
I detta examensarbete, utfört vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med institutionen för Designvetenskaper, granskas både marknadssituationen och hur kundbehovet ser ut. Detta för att sedan kunna vidareutveckla produkten till en produkt som är i framkant på marknaden. För att göra en heltäckande utveckling görs även en ekonomisk utredning av produkten för att säkerställa att den har möjlighet att konkurrera på ett effektivt sätt.
Examensarbetet följer övergripande metoden The double diamond design process. Efter att idéer genererats och koncept tagits fram och vidareutvecklats baserat på efterfrågan hos tillfrågade potentiella kunder togs visualiserade bilder fram samt en enklare prototyp. Efter vidare användartester togs sedan den slutgiltiga produkten fram och denna presenteras genom ritningar och visualiserade illustrationer. (Less)
Popular Abstract
In a world where society places high demand on products, both in design and functionality, further development of existing products is important. However, some products have lagged behind in this development, and one of those identified has been the picnic-basket.
In this degree project, conducted at Lund University in collaboration with the Design Sciences institution, both the market situation and the need of the customers are examined. In order to make a comprehensive development, an economic investigation of the product is also made to ensure that it is able to compete effectively.
The thesis follows The double diamond design process method. After ideas and concepts were generated and further developed, based on the demand of... (More)
In a world where society places high demand on products, both in design and functionality, further development of existing products is important. However, some products have lagged behind in this development, and one of those identified has been the picnic-basket.
In this degree project, conducted at Lund University in collaboration with the Design Sciences institution, both the market situation and the need of the customers are examined. In order to make a comprehensive development, an economic investigation of the product is also made to ensure that it is able to compete effectively.
The thesis follows The double diamond design process method. After ideas and concepts were generated and further developed, based on the demand of prospective prospects, visualized images and a simpler prototype was made. After further user tests, the final product was presented by drawings and visualized models. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bröhne, Louise LU
supervisor
organization
course
MMKM05 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product Development, Picnic Basket, Design, Mechanical Engineering, Concept Development, Innovation, Produktutveckling, Picknick-korg, Maskinteknik, Konceptutveckling
language
Swedish
id
8964128
date added to LUP
2018-12-13 11:15:14
date last changed
2018-12-13 11:15:14
@misc{8964128,
 abstract   = {{I en värld där samhället ställer höga krav på produkter, både sett till design och funktionalitet är behovet av vidareutveckling av befintliga produkter högt efterfrågat. Vissa produkter har dock halkat efter i denna utveckling och en av dessa som har identifierats är picknick-korgen som under de senaste åren inte har utvecklats till mer än vad den alltid varit, nämligen en väska med kylfunktion för att ta med matsäcken i. 
I detta examensarbete, utfört vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med institutionen för Designvetenskaper, granskas både marknadssituationen och hur kundbehovet ser ut. Detta för att sedan kunna vidareutveckla produkten till en produkt som är i framkant på marknaden. För att göra en heltäckande utveckling görs även en ekonomisk utredning av produkten för att säkerställa att den har möjlighet att konkurrera på ett effektivt sätt. 
Examensarbetet följer övergripande metoden The double diamond design process. Efter att idéer genererats och koncept tagits fram och vidareutvecklats baserat på efterfrågan hos tillfrågade potentiella kunder togs visualiserade bilder fram samt en enklare prototyp. Efter vidare användartester togs sedan den slutgiltiga produkten fram och denna presenteras genom ritningar och visualiserade illustrationer.}},
 author    = {{Bröhne, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{SmartPick - För nästa generations picknick}},
 year     = {{2018}},
}