Advanced

Digital kontroll som lösning när stigmatiseringen av alkoholism skapar hinder för att tillfriskna

Eriksson, Jesseca LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Digital teknik inom beroendevården och användarnas upplevelser av dessa är ett relativt outforskat område och då stigmatisering av substansberoende, i detta fallet alkoholism, utgör ett hinder för individer att både söka hjälp och upprätthålla en nykterhet. Denna studie syftar till att undersöka vilken roll det digitala vårdverktyget TripleA fyller i åtta användares liv i relation till deras missbruk och/eller beroende samt vilken funktion digitala kontrollmedel kan fylla i svensk beroendevård. Det kvalitativt insamlade materialet är analyserat utifrån Erving Goffmans och Norbert Elias teorier kring stigmatisering och avvikande och hela arbetet har fortgått utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Studien indikerar på att digitala vård-... (More)
Digital teknik inom beroendevården och användarnas upplevelser av dessa är ett relativt outforskat område och då stigmatisering av substansberoende, i detta fallet alkoholism, utgör ett hinder för individer att både söka hjälp och upprätthålla en nykterhet. Denna studie syftar till att undersöka vilken roll det digitala vårdverktyget TripleA fyller i åtta användares liv i relation till deras missbruk och/eller beroende samt vilken funktion digitala kontrollmedel kan fylla i svensk beroendevård. Det kvalitativt insamlade materialet är analyserat utifrån Erving Goffmans och Norbert Elias teorier kring stigmatisering och avvikande och hela arbetet har fortgått utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Studien indikerar på att digitala vård- och kontrollverktyg inom beroendevården kan överbrygga en del av de hinder som användarna upplever för att söka eller ta del av en missbruksbehandling, ger en större sjukdomsinsikt med positiv inverkan på den personliga identiteten och att kontrolldelen kan ha en läkande effekt på relationerna i användarnas närmaste nätverk. (Less)
Popular Abstract
Digital technology in the addiction care sector and the user’s experiences of this is a relatively unexplored area, and stigmatization of substance dependence, in this case alcoholism, constitutes an obstacle for individuals to seek help and to maintain sobriety. This study aims to investigating the role of the digital care tool TripleA in the lives of eight users in relation to their addiction, and what function digitalized control can fill in Swedish addiction care. The qualitatively collected material is analysed using Erving Goffman’s and Norbert Elias’ theories of stigmatization and deviation and the whole work is based on a hermeneutical approach. The study indicates that digital care and control tools in the addiction care sector... (More)
Digital technology in the addiction care sector and the user’s experiences of this is a relatively unexplored area, and stigmatization of substance dependence, in this case alcoholism, constitutes an obstacle for individuals to seek help and to maintain sobriety. This study aims to investigating the role of the digital care tool TripleA in the lives of eight users in relation to their addiction, and what function digitalized control can fill in Swedish addiction care. The qualitatively collected material is analysed using Erving Goffman’s and Norbert Elias’ theories of stigmatization and deviation and the whole work is based on a hermeneutical approach. The study indicates that digital care and control tools in the addiction care sector can overcome some of the barriers experienced by users in seeking or taking part of an addiction treatment, giving a greater insight in the disease with a positive impact on the personal identity. The control part also may have a healing effect on the relationships in the user’s closest network. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Jesseca LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
beroendevård, digitala vårdverktyg, digital kontroll, stigma, alkoholism, addiction, digital care
language
Swedish
id
8964374
date added to LUP
2018-12-20 08:51:45
date last changed
2018-12-20 08:51:45
@misc{8964374,
 abstract   = {Digital teknik inom beroendevården och användarnas upplevelser av dessa är ett relativt outforskat område och då stigmatisering av substansberoende, i detta fallet alkoholism, utgör ett hinder för individer att både söka hjälp och upprätthålla en nykterhet. Denna studie syftar till att undersöka vilken roll det digitala vårdverktyget TripleA fyller i åtta användares liv i relation till deras missbruk och/eller beroende samt vilken funktion digitala kontrollmedel kan fylla i svensk beroendevård. Det kvalitativt insamlade materialet är analyserat utifrån Erving Goffmans och Norbert Elias teorier kring stigmatisering och avvikande och hela arbetet har fortgått utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Studien indikerar på att digitala vård- och kontrollverktyg inom beroendevården kan överbrygga en del av de hinder som användarna upplever för att söka eller ta del av en missbruksbehandling, ger en större sjukdomsinsikt med positiv inverkan på den personliga identiteten och att kontrolldelen kan ha en läkande effekt på relationerna i användarnas närmaste nätverk.},
 author    = {Eriksson, Jesseca},
 keyword   = {beroendevård,digitala vårdverktyg,digital kontroll,stigma,alkoholism,addiction,digital care},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digital kontroll som lösning när stigmatiseringen av alkoholism skapar hinder för att tillfriskna},
 year     = {2017},
}