Advanced

Conferral versus Constitutionalisation - The EU macroeconomic framework and its implications for the EU economic constitution

Jennerheim, Josefin LU (2018) JURM02 20182
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The purpose of the thesis is to discern the pattern of federalism in EU macroeconomic governance and seek explanations for the strengthening of the framework in this regard. The thesis operates in a constitutional perspective, adopting a multidimensional approach in order to fulfil the purpose. These approaches have in common that they regard issues of legal power. By tackling the research questions from an EU law in context outlook, five critical axes are identified in explicating the nature of the Union’s competence in macroeconomic governance. More precisely, within these dimensions, the nature of the exercise of legal power, its constitutionality and its implications for the allocation of power between the Union and the Member States... (More)
The purpose of the thesis is to discern the pattern of federalism in EU macroeconomic governance and seek explanations for the strengthening of the framework in this regard. The thesis operates in a constitutional perspective, adopting a multidimensional approach in order to fulfil the purpose. These approaches have in common that they regard issues of legal power. By tackling the research questions from an EU law in context outlook, five critical axes are identified in explicating the nature of the Union’s competence in macroeconomic governance. More precisely, within these dimensions, the nature of the exercise of legal power, its constitutionality and its implications for the allocation of power between the Union and the Member States are explicated. This thematized presentation is sought to make effective the unearthing of a pattern of federalism. Lastly follows a discussion on the direction of the EU institutional practices in macroeconomic governance and the underlying causes for this development. In addition to drawing on the conclusions of the thesis, this discussion will also feature thoughts on the recent battle between the Commission and the Italian government as regards the latter’s national budget. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att urskilja ett federalistiskt mönster inom EU:s makroekonomiska styrning och att söka förklaringar till förstärkningen av det rättsliga ramverket i detta avseende. Uppsatsen verkar i ett konstitutionellt perspektiv och antar ett multidimensionellt tillvägagångssätt för att uppfylla uppsatsens syfte. Gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att de förhåller sig till ämnet rättslig kompetens. Genom att ta sig an forskningsfrågorna från en ståndpunkt av EU law in context, har det upprättats fem dimensioner för att utröna essensen av EU:s kompetens i makroekonomisk styrning. Mer precist undersöks inom dessa dimensioner; fundamenten i utövningen av rättslig kompetens, dess konstitutionalitet och dess inverkan... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att urskilja ett federalistiskt mönster inom EU:s makroekonomiska styrning och att söka förklaringar till förstärkningen av det rättsliga ramverket i detta avseende. Uppsatsen verkar i ett konstitutionellt perspektiv och antar ett multidimensionellt tillvägagångssätt för att uppfylla uppsatsens syfte. Gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att de förhåller sig till ämnet rättslig kompetens. Genom att ta sig an forskningsfrågorna från en ståndpunkt av EU law in context, har det upprättats fem dimensioner för att utröna essensen av EU:s kompetens i makroekonomisk styrning. Mer precist undersöks inom dessa dimensioner; fundamenten i utövningen av rättslig kompetens, dess konstitutionalitet och dess inverkan på distributionen av kompetens mellan Unionen och Medlemsstaterna. Denna tematiserade presentation är avsedd att effektivisera skönjandet av ett federalistiskt mönster. Slutligen följer en diskussion om riktningen på EU:s institutionella praxis i makroekonomisk styrning och de möjligt underliggande orsakerna till denna utveckling. Utöver att dra slutsatser från svaren på uppsatsens forskningsfrågor, kommer denna diskussion också att innehålla resonemang angående den nyligen uppkomna kampen mellan Kommission och den italienska regeringen gällande den senares nationella budget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jennerheim, Josefin LU
supervisor
organization
course
JURM02 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law, public international law
language
English
id
8964644
date added to LUP
2019-02-05 13:25:13
date last changed
2019-02-05 13:25:13
@misc{8964644,
 abstract   = {The purpose of the thesis is to discern the pattern of federalism in EU macroeconomic governance and seek explanations for the strengthening of the framework in this regard. The thesis operates in a constitutional perspective, adopting a multidimensional approach in order to fulfil the purpose. These approaches have in common that they regard issues of legal power. By tackling the research questions from an EU law in context outlook, five critical axes are identified in explicating the nature of the Union’s competence in macroeconomic governance. More precisely, within these dimensions, the nature of the exercise of legal power, its constitutionality and its implications for the allocation of power between the Union and the Member States are explicated. This thematized presentation is sought to make effective the unearthing of a pattern of federalism. Lastly follows a discussion on the direction of the EU institutional practices in macroeconomic governance and the underlying causes for this development. In addition to drawing on the conclusions of the thesis, this discussion will also feature thoughts on the recent battle between the Commission and the Italian government as regards the latter’s national budget.},
 author    = {Jennerheim, Josefin},
 keyword   = {EU law,public international law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Conferral versus Constitutionalisation - The EU macroeconomic framework and its implications for the EU economic constitution},
 year     = {2018},
}