Advanced

Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

Älverbrandt, Linus LU and Höglund Ärnfors, Sarah LU (2019) PSPR14 20182
Department of Psychology
Abstract
Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. These so-called wicked problems, characterized by problems lacking obvious solutions, attempted to be solved by stakeholders with competing agendas, demand a different approach and a new set of skills. By applying the concept of unlearning to a case study of the collaboration Kraftsamling Herrgården in Malmö, Sweden, this thesis aimed to illustrate the struggle of unlearning behaviors and ways of... (More)
Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. These so-called wicked problems, characterized by problems lacking obvious solutions, attempted to be solved by stakeholders with competing agendas, demand a different approach and a new set of skills. By applying the concept of unlearning to a case study of the collaboration Kraftsamling Herrgården in Malmö, Sweden, this thesis aimed to illustrate the struggle of unlearning behaviors and ways of thinking in a collaborative initiative. Stories of unlearning were collected in two workshops and one interview with a total of 17 respondents, who represented 10 various organisations. The material was analysed through Thematic Analysis and resulted in different themes distributed across two types of unlearning: wiping and deep unlearning, as well as three systemic levels: individual, organizational and collaborative levels respectively. A variety of stories concerning how wiping and deep unlearning can be experienced on different levels were identified. Examples emerged of the interaction between different types of unlearning as well as between the varying subsystems. These stories illustrated the complexity of collaborative initiatives in a suburban context and gave rise to questions regarding the role of leadership in enabling unlearning in wicked problems. (Less)
Abstract (Swedish)
Stora sektorsövergripande samverkansprojekt har blivit på modet vad gäller att komma tillrätta med ökad segregation inom svenska förorter. För att åstadkomma långsiktig systemförändring förespråkas en omvandling från projektbaserade arbetssätt till strategisk samverkan där förortssituationen möts i hela sin komplexitet. Dessa så kallade wicked problems, som karakteriseras av problemställningar utan självklara lösningar och med intressenter med skilda och ofta rivaliserande perspektiv, kräver delvis nya färdigheter och arbetssätt. Genom att applicera idén om unlearning (avlärning) på en fallstudie av samverkansinitiativet Kraftsamling Herrgården i Malmö vill denna uppsats, som den första i sitt slag, empiriskt illustrera den utmaning det... (More)
Stora sektorsövergripande samverkansprojekt har blivit på modet vad gäller att komma tillrätta med ökad segregation inom svenska förorter. För att åstadkomma långsiktig systemförändring förespråkas en omvandling från projektbaserade arbetssätt till strategisk samverkan där förortssituationen möts i hela sin komplexitet. Dessa så kallade wicked problems, som karakteriseras av problemställningar utan självklara lösningar och med intressenter med skilda och ofta rivaliserande perspektiv, kräver delvis nya färdigheter och arbetssätt. Genom att applicera idén om unlearning (avlärning) på en fallstudie av samverkansinitiativet Kraftsamling Herrgården i Malmö vill denna uppsats, som den första i sitt slag, empiriskt illustrera den utmaning det innebär att avlära tidigare beteenden och tankemönster. Berättelser om hur avlärning skett samlades in i två workshops och en intervju. Totalt sett inhämtades data från 17 deltagare vilka tillsammans representerade 10 olika organisationer. Intervjumaterialet analyserades genom tematisk analys och resulterade i olika teman fördelade på två olika former av unlearning: wiping och deep unlearning, samt tre olika systemnivåer: individ- organisations- respektive samverkansnivå. En mångfald berättelser om hur wiping och deep unlearning kan ta sig uttryck på olika systemnivåer identifierades. Det framkom även exempel på hur olika subsystem och nivåer av unlearning sammanflätas och iterativt påverkar varandra. Berättelserna belyste komplexiteten i samverkansinitiativ i förortskontext, och väckte frågor om ledarskapets roll i att möjliggöra för unlearning att ske i wicked problems. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Älverbrandt, Linus LU and Höglund Ärnfors, Sarah LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
unlearning, avlärning, wicked problems, komplexa problem, samverkan, samverkansinitiativ, förortsproblematik, Herrgården.
language
Swedish
id
8964667
date added to LUP
2019-01-04 14:33:14
date last changed
2019-01-04 14:33:14
@misc{8964667,
 abstract   = {Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. These so-called wicked problems, characterized by problems lacking obvious solutions, attempted to be solved by stakeholders with competing agendas, demand a different approach and a new set of skills. By applying the concept of unlearning to a case study of the collaboration Kraftsamling Herrgården in Malmö, Sweden, this thesis aimed to illustrate the struggle of unlearning behaviors and ways of thinking in a collaborative initiative. Stories of unlearning were collected in two workshops and one interview with a total of 17 respondents, who represented 10 various organisations. The material was analysed through Thematic Analysis and resulted in different themes distributed across two types of unlearning: wiping and deep unlearning, as well as three systemic levels: individual, organizational and collaborative levels respectively. A variety of stories concerning how wiping and deep unlearning can be experienced on different levels were identified. Examples emerged of the interaction between different types of unlearning as well as between the varying subsystems. These stories illustrated the complexity of collaborative initiatives in a suburban context and gave rise to questions regarding the role of leadership in enabling unlearning in wicked problems.},
 author    = {Älverbrandt, Linus and Höglund Ärnfors, Sarah},
 keyword   = {unlearning,avlärning,wicked problems,komplexa problem,samverkan,samverkansinitiativ,förortsproblematik,Herrgården.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården},
 year     = {2019},
}