Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yttrandefrihetens vara eller inte vara - i sviterna av "Mr Cool-drevet".

Mosaddegh, Sara LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats tar avstamp i det mediala tumultet som briserade under sommaren 2018 med anledning av låten "Knulla Barn", skriven och framförd av komikern Anton Magnussons fiktiva, satiriska humorkaraktär "Mr Cool". Denna låt föranledde en debatt om huruvida existensen av låtar om att våldta barn ska få existera eller inte. Det är mot bakgrund av denna debatt som jag bestämde mig för att utreda det rådande rättsläget för yttrandefriheten enligt 2 kap 1 § p. 1 regeringsformen. Härigenom hade jag för ambition att identifiera yttrandefrihetens gränser. Därtill undersökte jag även yttrandefrihetens gränser i förhållande till konstnärlig frihet. Materialet jag använde mig av består av nationell lagstiftning, EU-rätt, förarbeten och rättspraxis.... (More)
Denna uppsats tar avstamp i det mediala tumultet som briserade under sommaren 2018 med anledning av låten "Knulla Barn", skriven och framförd av komikern Anton Magnussons fiktiva, satiriska humorkaraktär "Mr Cool". Denna låt föranledde en debatt om huruvida existensen av låtar om att våldta barn ska få existera eller inte. Det är mot bakgrund av denna debatt som jag bestämde mig för att utreda det rådande rättsläget för yttrandefriheten enligt 2 kap 1 § p. 1 regeringsformen. Härigenom hade jag för ambition att identifiera yttrandefrihetens gränser. Därtill undersökte jag även yttrandefrihetens gränser i förhållande till konstnärlig frihet. Materialet jag använde mig av består av nationell lagstiftning, EU-rätt, förarbeten och rättspraxis. Slutsatsen som presenterades i min uppsats är att yttrandefriheten har ett omfattande nationellt och internationellt skydd. Konstnärliga uttryck skyddas av rätten till yttrandefrihet. Möjligheterna till att begränsa yttrandefriheten är snäva eftersom yttrandefriheten kan betecknas som en av de viktigaste medborgerliga fri- och rättigheterna. Således blir det naturligt att kräva största möjliga restriktivitet av lagstiftaren vid begränsning av denna frihet. För att inskränka en persons rätt till yttrandefrihet så räcker det alltså inte att det budskap som uttrycks är sårande, chockande eller störande. Rätten till yttrandefrihet omfattar även uttalanden av sådan kaliber. Dessutom åtnjuter satiriska uttalanden ett särskilt stöd. Utöver detta måste en proportionalitetsbedömning göras. Kravet på proportionalitet är högt ställt i fråga om inskränkning av yttrandefriheten. Sammantaget, med beaktande av det som konstaterats i denna uppsats, så finner jag det högst osannolikt att det skulle finnas utrymme att inskränka Anton Magnussons rätt till yttrandefrihet vid utövande av konstnärligt uttryck. (Less)
Popular Abstract
This essay starts off with a report the medial commotion that burst during the summer of 2018. The commotion happened as a consequence of the song "Knulla Barn" , written and performed by the comedian Anton Magnusson's fictive, satirical comedy character "Mr Cool". This song caused a debate about whether songs about raping children should exist or not. It is because of this debate that I decided to look into the current legal position regarding freedom of speech according to the constitution . Hereby, my ambition was to identify the boundaries of freedom of speech in relation to artistic freedom. The material used in this essay is national legislation, law of the European Union, legislative history and case law. The conclusion presented in... (More)
This essay starts off with a report the medial commotion that burst during the summer of 2018. The commotion happened as a consequence of the song "Knulla Barn" , written and performed by the comedian Anton Magnusson's fictive, satirical comedy character "Mr Cool". This song caused a debate about whether songs about raping children should exist or not. It is because of this debate that I decided to look into the current legal position regarding freedom of speech according to the constitution . Hereby, my ambition was to identify the boundaries of freedom of speech in relation to artistic freedom. The material used in this essay is national legislation, law of the European Union, legislative history and case law. The conclusion presented in this essay is that the freedom of speech is extensively protected, both nationally and internationally. Artistic expressions are protected by the freedom of speech. The possibility to restrict freedom of speech is limited since freedom of speech is one of the most important fundamental rights. In order to restrict one's right to freedom of speech, it is not enough that the expressed message is offensive, shocking or disturbing. The freedom of speech covers statements of such calibre. Furthermore, satirical statements enjoy special protection. In addition to this, a proportionality assessment is required. The demand on proportionality is high when it comes to restriction of freedom of speech. Taking all those things together, considering what has been stated in this essay, I find it utterly unlikely that there would be any room to restrict Anton Magnusson's right to freedom of speech, when expressing his right to artistic freedom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mosaddegh, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
yttrandefrihet
language
Swedish
id
8965059
date added to LUP
2019-03-10 13:49:27
date last changed
2019-03-10 13:49:27
@misc{8965059,
 abstract   = {{Denna uppsats tar avstamp i det mediala tumultet som briserade under sommaren 2018 med anledning av låten "Knulla Barn", skriven och framförd av komikern Anton Magnussons fiktiva, satiriska humorkaraktär "Mr Cool". Denna låt föranledde en debatt om huruvida existensen av låtar om att våldta barn ska få existera eller inte. Det är mot bakgrund av denna debatt som jag bestämde mig för att utreda det rådande rättsläget för yttrandefriheten enligt 2 kap 1 § p. 1 regeringsformen. Härigenom hade jag för ambition att identifiera yttrandefrihetens gränser. Därtill undersökte jag även yttrandefrihetens gränser i förhållande till konstnärlig frihet. Materialet jag använde mig av består av nationell lagstiftning, EU-rätt, förarbeten och rättspraxis. Slutsatsen som presenterades i min uppsats är att yttrandefriheten har ett omfattande nationellt och internationellt skydd. Konstnärliga uttryck skyddas av rätten till yttrandefrihet. Möjligheterna till att begränsa yttrandefriheten är snäva eftersom yttrandefriheten kan betecknas som en av de viktigaste medborgerliga fri- och rättigheterna. Således blir det naturligt att kräva största möjliga restriktivitet av lagstiftaren vid begränsning av denna frihet. För att inskränka en persons rätt till yttrandefrihet så räcker det alltså inte att det budskap som uttrycks är sårande, chockande eller störande. Rätten till yttrandefrihet omfattar även uttalanden av sådan kaliber. Dessutom åtnjuter satiriska uttalanden ett särskilt stöd. Utöver detta måste en proportionalitetsbedömning göras. Kravet på proportionalitet är högt ställt i fråga om inskränkning av yttrandefriheten. Sammantaget, med beaktande av det som konstaterats i denna uppsats, så finner jag det högst osannolikt att det skulle finnas utrymme att inskränka Anton Magnussons rätt till yttrandefrihet vid utövande av konstnärligt uttryck.}},
 author    = {{Mosaddegh, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Yttrandefrihetens vara eller inte vara - i sviterna av "Mr Cool-drevet".}},
 year     = {{2018}},
}