Advanced

Jag känner, reflekterar och agerar i samspel med omgivningen – En psykologisk förståelse av självupplevd autonomi testad på en grupp sydskånska pensionärer.

Jost Auf Der Stroth, Thomas LU and Hall, Linnea LU (2019) PSPR14 20182
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är både en teoretisk redogörelse för en psykologisk förståelse av autonomi och en pilotstudie på ett nytt självskattningsformulär för självupplevd autonomi.Författarna utvecklade en stipulativ definition av självupplevd autonomi utifrån filosofisk och psykologisk litteratur: En människa upplever sig som autonom i den grad hon anser sig 1) förmögen att reflektera kring sitt tänkande och sina impulser, 2) vara i kontakt med sina egna känslor och kunna relatera till andras upplevelser, samt 3) agera i enlighet med sin identitet och sina värderingar, i relation till den omgivning hon verkar i över tid. Definitionen operationaliserades i tre facetter: 1) Tanke, 2) Känsla och 3) Handling, utifrån vilka ett självskattningsformulär... (More)
Uppsatsen är både en teoretisk redogörelse för en psykologisk förståelse av autonomi och en pilotstudie på ett nytt självskattningsformulär för självupplevd autonomi.Författarna utvecklade en stipulativ definition av självupplevd autonomi utifrån filosofisk och psykologisk litteratur: En människa upplever sig som autonom i den grad hon anser sig 1) förmögen att reflektera kring sitt tänkande och sina impulser, 2) vara i kontakt med sina egna känslor och kunna relatera till andras upplevelser, samt 3) agera i enlighet med sin identitet och sina värderingar, i relation till den omgivning hon verkar i över tid. Definitionen operationaliserades i tre facetter: 1) Tanke, 2) Känsla och 3) Handling, utifrån vilka ett självskattningsformulär utformades. Instrumentet testades på en grupp sydskånska pensionärer. I syfte att testa dess kriterievaliditet undersöktes korrelationen mellan personers självupplevda autonomi och deras livstillfredsställelse enligt The Satisfaction with Life Scale. Självskattningsformuläret för självupplevd autonomi uppvisade α = .70 i intern konsistens. En persons upplevda förmåga att vara i kontakt med sina egna känslor, relatera till andras upplevelser, samt agera i och förstå sin omgivning, angränsade till att vara signifikant kopplat till ökad livstillfredsställelse. Vidare utveckling av mätinstrumentet diskuterades, liksom förslag på framtida forskning i riktning mot en
utökad psykologisk förståelse av autonomi. (Less)
Abstract
The essay is both a theoretical account towards a psychological understanding of autonomy and a pilot study on a new self-assessment form for self-perceived autonomy. The authors developed a stipulative definition of self-perceived autonomy based on philosophical and psychological literature: A person perceives himself as autonomous to the extent he experiences himself as able to 1) reflect upon his own
thinking and impulses, 2) be in touch with his own feelings and able to relate to the experiences of others, and 3) act according to his identity and values, in relation to that environment in which he acts over time. The definition was operationalized into three facets: 1) Thought, 2) Feeling and 3) Action, from which a self-assessment... (More)
The essay is both a theoretical account towards a psychological understanding of autonomy and a pilot study on a new self-assessment form for self-perceived autonomy. The authors developed a stipulative definition of self-perceived autonomy based on philosophical and psychological literature: A person perceives himself as autonomous to the extent he experiences himself as able to 1) reflect upon his own
thinking and impulses, 2) be in touch with his own feelings and able to relate to the experiences of others, and 3) act according to his identity and values, in relation to that environment in which he acts over time. The definition was operationalized into three facets: 1) Thought, 2) Feeling and 3) Action, from which a self-assessment form was designed. The instrument was administered to a group of southern Swedish senior citizens. In order to investigate the criterion validity of the instrument, the correlation with life-satisfaction of the test-population, according to The Satisfaction with Life Scale, was examined. The self-report questionnaire for perceived autonomy had an internal consistency of α = .70. A person's perceived ability to be in contact with his own feelings and relate to others' experiences, as well as act in and understand his surroundings, was close to significantly linked to increased satisfaction with life. Potential improvement of the instrument was discussed, followed by suggestions for future research towards an extended psychological understanding of autonomy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jost Auf Der Stroth, Thomas LU and Hall, Linnea LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
autonomi, självskattningsformulär, psykologi, filosofi, psykoterapi, tanke – känsla – handling, livstillfredsställelse, äldre
language
Swedish
id
8965456
date added to LUP
2019-01-09 10:19:30
date last changed
2019-01-09 10:19:30
@misc{8965456,
 abstract   = {The essay is both a theoretical account towards a psychological understanding of autonomy and a pilot study on a new self-assessment form for self-perceived autonomy. The authors developed a stipulative definition of self-perceived autonomy based on philosophical and psychological literature: A person perceives himself as autonomous to the extent he experiences himself as able to 1) reflect upon his own
thinking and impulses, 2) be in touch with his own feelings and able to relate to the experiences of others, and 3) act according to his identity and values, in relation to that environment in which he acts over time. The definition was operationalized into three facets: 1) Thought, 2) Feeling and 3) Action, from which a self-assessment form was designed. The instrument was administered to a group of southern Swedish senior citizens. In order to investigate the criterion validity of the instrument, the correlation with life-satisfaction of the test-population, according to The Satisfaction with Life Scale, was examined. The self-report questionnaire for perceived autonomy had an internal consistency of α = .70. A person's perceived ability to be in contact with his own feelings and relate to others' experiences, as well as act in and understand his surroundings, was close to significantly linked to increased satisfaction with life. Potential improvement of the instrument was discussed, followed by suggestions for future research towards an extended psychological understanding of autonomy.},
 author    = {Jost Auf Der Stroth, Thomas and Hall, Linnea},
 keyword   = {autonomi,självskattningsformulär,psykologi,filosofi,psykoterapi,tanke – känsla – handling,livstillfredsställelse,äldre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jag känner, reflekterar och agerar i samspel med omgivningen – En psykologisk förståelse av självupplevd autonomi testad på en grupp sydskånska pensionärer.},
 year     = {2019},
}