Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Protesterna i Nicaragua - en fallstudie om kränkningar av rätten till liv

Höglind, Melinda LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This paper analyzes whether the Nicaraguan government has failed in its obligations to international law on the right to life through its action / non-action under general the protests that took place in the country in 2018. The protests started on April 18, 2018 as a response to cuts in the social security system and later escalated, after which a few hundred civilian demonstrators were killed by mainly government supporting groups with or without government support.

Nicaragua, like Sweden, has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and by this has committed itself to protecting the right to life under Article 6 by avoiding and preventing arbitrary killing. The paper describes the crimes that have... (More)
This paper analyzes whether the Nicaraguan government has failed in its obligations to international law on the right to life through its action / non-action under general the protests that took place in the country in 2018. The protests started on April 18, 2018 as a response to cuts in the social security system and later escalated, after which a few hundred civilian demonstrators were killed by mainly government supporting groups with or without government support.

Nicaragua, like Sweden, has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and by this has committed itself to protecting the right to life under Article 6 by avoiding and preventing arbitrary killing. The paper describes the crimes that have taken place during the protests, such as the use of disproportionate violence by government representatives, lack of protection for protesters from the government and lack of investigation of killings. The Nicaraguan Government's action/non-action can thus be considered to be contrary to the Convention, which is problematic from an international law perspective, as lack of compliance with the international agreement can contribute to undermining its legitimacy. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna uppsats analyseras huruvida den nicaraguanska regeringen har brustit i sina internationella folkrättsliga åtaganden om rätten till liv genom sitt handlande/icke-handlande under de allmänna protester som tagit plats i landet under 2018. Protesterna startade den 18 april 2018 som en reaktion på nedskärningar i socialförsäkringssystemet och eskalerade senare varefter några hundra civila demonstranter dödades av främst regeringstrogna grupperingar som agerade med eller utan stöd av regeringen.

Nicaragua har, likt Sverige, ratificerat International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) och genom denna åtagit sig att skydda rätten till liv enligt artikel 6 genom att undvika och förebygga godtyckligt dödande. I uppsatsen... (More)
I denna uppsats analyseras huruvida den nicaraguanska regeringen har brustit i sina internationella folkrättsliga åtaganden om rätten till liv genom sitt handlande/icke-handlande under de allmänna protester som tagit plats i landet under 2018. Protesterna startade den 18 april 2018 som en reaktion på nedskärningar i socialförsäkringssystemet och eskalerade senare varefter några hundra civila demonstranter dödades av främst regeringstrogna grupperingar som agerade med eller utan stöd av regeringen.

Nicaragua har, likt Sverige, ratificerat International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) och genom denna åtagit sig att skydda rätten till liv enligt artikel 6 genom att undvika och förebygga godtyckligt dödande. I uppsatsen beskrivs de övergrepp som skett under protesterna, såsom användande av oproportionerligt våld från regeringsrepresentanter, brist på skydd för demonstranter från regeringen och bristande utredning av dödsfall. Den nicaraguanska regeringens handlande/icke-handlande kan därmed anses stå i strid mot konventionen, vilket är problematiskt utifrån ett internationellt folkrättsligt perspektiv då bristande efterlevnad av det internationella avtalet kan bidra till att urholka dess legitimitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höglind, Melinda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, demonstrationer, protester, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Nicaragua, artikel 6 ICCPR, rätten till liv, Human Rights Committee, FN, HRC, OHCHR.
language
Swedish
id
8965555
date added to LUP
2019-03-11 11:19:36
date last changed
2019-03-11 11:19:36
@misc{8965555,
 abstract   = {{This paper analyzes whether the Nicaraguan government has failed in its obligations to international law on the right to life through its action / non-action under general the protests that took place in the country in 2018. The protests started on April 18, 2018 as a response to cuts in the social security system and later escalated, after which a few hundred civilian demonstrators were killed by mainly government supporting groups with or without government support. 

Nicaragua, like Sweden, has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and by this has committed itself to protecting the right to life under Article 6 by avoiding and preventing arbitrary killing. The paper describes the crimes that have taken place during the protests, such as the use of disproportionate violence by government representatives, lack of protection for protesters from the government and lack of investigation of killings. The Nicaraguan Government's action/non-action can thus be considered to be contrary to the Convention, which is problematic from an international law perspective, as lack of compliance with the international agreement can contribute to undermining its legitimacy.}},
 author    = {{Höglind, Melinda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Protesterna i Nicaragua - en fallstudie om kränkningar av rätten till liv}},
 year     = {{2018}},
}