Advanced

En flygande circus? - En skatterättslig studie av reglerna för svensk pensionsförsäkring i mötet med en utländsk pensionsordning

Ljungström Wendel, Charlotte LU (2018) JURM02 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Today, life expectancy increases thanks to various technological and medical advances. Globalization continues, and the cross-border exchange of goods, services, workers and capital is increasing. As we live longer, the question of pension savings becomes increasingly important. For anyone engaged in a cross-border situation, it is important to understand how taxation of pension insurance works.

This paper examines, from a tax-law perspective, how a foreign occupational pension insurance is assessed according to Swedish internal law. The survey shows that not only need the qualitative conditions in ch. 58 The Swedish Income Tax Act be met, but the pension scheme in question must also meet the requirements for an approved insurance... (More)
Today, life expectancy increases thanks to various technological and medical advances. Globalization continues, and the cross-border exchange of goods, services, workers and capital is increasing. As we live longer, the question of pension savings becomes increasingly important. For anyone engaged in a cross-border situation, it is important to understand how taxation of pension insurance works.

This paper examines, from a tax-law perspective, how a foreign occupational pension insurance is assessed according to Swedish internal law. The survey shows that not only need the qualitative conditions in ch. 58 The Swedish Income Tax Act be met, but the pension scheme in question must also meet the requirements for an approved insurance policy. The insurance company must meet the conditions for being regarded as an approved insurer and in the insurance terms, there must be a risk element and a beneficiary order.

One obstacle is that according to Swedish legislation, but also at EU level, there is no statutory regulation of the risk element of pension insurance. There is also a lack of coordination between the tax law and the insurance law since the tax law definition of pension insurance deviates from the definition according to insurance law. Different countries have different internal legislation and since Sweden, like other countries, does not recognize another foreign states' classification of insurance products, a foreign insurance product can be taxed in a less desirable way in Sweden. It may even be that the same insurance product, which is considered to be an occupational pension insurance abroad, is deemed as a non-insurance product in Sweden. For the individual who is in a cross-border situation, it can have far-reaching consequences when, for example, the premiums for a foreign occupational pension insurance are not deductible in Sweden since the insurance does not meet the Swedish conditions of being an approved occupational pension insurance. (Less)
Abstract (Swedish)
Idag ökar medellivslängden tack vare olika tekniska och medicinska framsteg. Globaliseringen fortsätter och det gränsöverskridande utbytet av varor, tjänster, arbetstagare och kapital ökar. I takt med att människan lever längre blir frågan om pensionssparande allt viktigare. I en internationell kontext är det angeläget för den enskilde att förstå hur beskattning av pensionsförsäkringar fungerar.

I denna uppsats utreder jag, ur ett skatterättsligt perspektiv, hur en utländsk tjänstepensionsförsäkring bedöms enligt svensk intern rätt. Undersökningen visar att det inte enbart är de kvalitativa villkoren i 58 kap. inkomst-skattelagen som måste vara uppfyllda, utan pensionsordningen i fråga måste även uppfylla kraven för en godkänd... (More)
Idag ökar medellivslängden tack vare olika tekniska och medicinska framsteg. Globaliseringen fortsätter och det gränsöverskridande utbytet av varor, tjänster, arbetstagare och kapital ökar. I takt med att människan lever längre blir frågan om pensionssparande allt viktigare. I en internationell kontext är det angeläget för den enskilde att förstå hur beskattning av pensionsförsäkringar fungerar.

I denna uppsats utreder jag, ur ett skatterättsligt perspektiv, hur en utländsk tjänstepensionsförsäkring bedöms enligt svensk intern rätt. Undersökningen visar att det inte enbart är de kvalitativa villkoren i 58 kap. inkomst-skattelagen som måste vara uppfyllda, utan pensionsordningen i fråga måste även uppfylla kraven för en godkänd försäkring. Utbetalaren av pensionsförsäkringen måste uppfylla villkoren för att ses som en för-säkringsgivare och i försäkringsvillkoren måste det finnas ett riskmoment och förmånstagarförordnande.

Ett problem är att det i svensk lagstiftning, men även på EU-nivå, saknas lagstadgad reglering av riskmomentet vid pensionsförsäkringar. Det finns dessutom en bristande samordning mellan skatterätten och försäkringsrätten då den skatterättsliga definitionen av pensionsförsäkring avviker från den försäkringsrättsliga. Olika länder har olika interna lagstiftningar och då Sverige, i likhet med andra länder, inte erkänner utländska staters klassificering av försäkringar kan en utländsk försäkring bli beskattad på ett mindre optimalt sätt. Det kan till och med få till följd att samma försäkring som anses vara en tjänstepensionsförsäkring i utlandet kan komma att underkänns helt som försäkring i Sverige. För den enskilde som befinner sig i en gränsöverskridande situation kan det få långtgående konsekvenser när till exempel premierna för en utländsk tjänstepensionsförsäkring inte är avdragsgilla i Sverige då försäkringen inte uppfyller de svenska villkoren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungström Wendel, Charlotte LU
supervisor
organization
alternative title
A Flying Circus? - A study in tax law of Swedish pension insurance rules in connection to a foreign pension scheme
course
JURM02 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, skatterätt, försäkringsrätt
language
Swedish
id
8965654
date added to LUP
2019-01-30 19:03:40
date last changed
2019-01-30 19:03:40
@misc{8965654,
 abstract   = {Today, life expectancy increases thanks to various technological and medical advances. Globalization continues, and the cross-border exchange of goods, services, workers and capital is increasing. As we live longer, the question of pension savings becomes increasingly important. For anyone engaged in a cross-border situation, it is important to understand how taxation of pension insurance works.

This paper examines, from a tax-law perspective, how a foreign occupational pension insurance is assessed according to Swedish internal law. The survey shows that not only need the qualitative conditions in ch. 58 The Swedish Income Tax Act be met, but the pension scheme in question must also meet the requirements for an approved insurance policy. The insurance company must meet the conditions for being regarded as an approved insurer and in the insurance terms, there must be a risk element and a beneficiary order.

One obstacle is that according to Swedish legislation, but also at EU level, there is no statutory regulation of the risk element of pension insurance. There is also a lack of coordination between the tax law and the insurance law since the tax law definition of pension insurance deviates from the definition according to insurance law. Different countries have different internal legislation and since Sweden, like other countries, does not recognize another foreign states' classification of insurance products, a foreign insurance product can be taxed in a less desirable way in Sweden. It may even be that the same insurance product, which is considered to be an occupational pension insurance abroad, is deemed as a non-insurance product in Sweden. For the individual who is in a cross-border situation, it can have far-reaching consequences when, for example, the premiums for a foreign occupational pension insurance are not deductible in Sweden since the insurance does not meet the Swedish conditions of being an approved occupational pension insurance.},
 author    = {Ljungström Wendel, Charlotte},
 keyword   = {EU-rätt,skatterätt,försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En flygande circus? - En skatterättslig studie av reglerna för svensk pensionsförsäkring i mötet med en utländsk pensionsordning},
 year     = {2018},
}