Advanced

Anonyma vittnesmål i Sverige

Ardalic, Rebecca LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I Sverige är anonyma vittnesmål inte tillåtna. Det har debatterats om möjligheten att tillåta anonyma vittnen i svensk rätt. Det framhålls att den grova brottsligheten ökar och att vittnen inte vågar vittna på grund av rädsla.

Syftet med uppsatsen är att undersöka om anonyma vittnesmål bör tillåtas i Sverige. Flera utredningar har gjorts där det kommits fram till att anonyma vittnesmål strider mot de grundläggande principerna i ett rättssamhälle. En part i ett mål ska ha rätt att bemöta alla uppgifter som ett avgörande grundas på. Att försvararen känner till vittnets identitet skulle kunna innebära en lojalitetskonflikt mellan försvararen och klienten.

Anonyma vittnen är emellertid tillåtna i Danmark, Nederländerna och Norge när... (More)
I Sverige är anonyma vittnesmål inte tillåtna. Det har debatterats om möjligheten att tillåta anonyma vittnen i svensk rätt. Det framhålls att den grova brottsligheten ökar och att vittnen inte vågar vittna på grund av rädsla.

Syftet med uppsatsen är att undersöka om anonyma vittnesmål bör tillåtas i Sverige. Flera utredningar har gjorts där det kommits fram till att anonyma vittnesmål strider mot de grundläggande principerna i ett rättssamhälle. En part i ett mål ska ha rätt att bemöta alla uppgifter som ett avgörande grundas på. Att försvararen känner till vittnets identitet skulle kunna innebära en lojalitetskonflikt mellan försvararen och klienten.

Anonyma vittnen är emellertid tillåtna i Danmark, Nederländerna och Norge när vissa förutsättningar är uppfyllda, till exempelvis måste brottet vara allvarligt.

Avgöranden från Europadomstolen visar att anonyma vittnen inte strider mot rätten till en rättvis rättegång om försvarets rättigheter tillgodoses. Detta innebär att det anonyma vittnesmålet inte är den enda bevisningen i målet och att den tilltalade har givits möjligheten att bemöta bevisningen.

I analysen presenteras olika argument som visar problematiken med anonyma vittnen, där en avvägning görs mellan vittnets intressen om trygghet och den tilltalades intressen om rätten till en rättvis rättegång. (Less)
Abstract
Anonymous testimonies are not allowed in Sweden. It has been debated about the opportunity to allow anonymous witnesses in Swedish law. The focus in the debates is that the serious crime is growing and that the
witnesses are afraid to testify. The purpose of this thesis is to investigate if anonymous testimonies should be allowed in Sweden. Several investigations have been done where they have stated that anonymous testimonies are contrary to the fundamental principles of a legal society. A party in a case must have the right to respond to any information on which a decision is based. The fact that the counsel for the defense knows the identity of the witness could mean a loyalty conflict between the counsel and the client. Anonymous... (More)
Anonymous testimonies are not allowed in Sweden. It has been debated about the opportunity to allow anonymous witnesses in Swedish law. The focus in the debates is that the serious crime is growing and that the
witnesses are afraid to testify. The purpose of this thesis is to investigate if anonymous testimonies should be allowed in Sweden. Several investigations have been done where they have stated that anonymous testimonies are contrary to the fundamental principles of a legal society. A party in a case must have the right to respond to any information on which a decision is based. The fact that the counsel for the defense knows the identity of the witness could mean a loyalty conflict between the counsel and the client. Anonymous witnesses are however allowed in Denmark, the Netherlands and Norway when certain conditions are fulfilled, for example must the crime be serious. Cases from the European Court of Human Rights show that anonymous witnesses does not contravene the right to a fair trial if the rights of the defense have been satisfied. This means that the anonymous testimony is not the only evidence in the case and that the defendant has been given the opportunity to respond to the evidence. In the analysis various arguments have been presented that show the
problem with anonymous witnesses, where a consideration is made between the witness’s interests of legal certainty and the defendant’s interests of the rights to a fair trial. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ardalic, Rebecca LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, anonyma vittnesmål
language
Swedish
id
8965918
date added to LUP
2019-03-10 13:55:39
date last changed
2019-03-10 13:55:39
@misc{8965918,
 abstract   = {Anonymous testimonies are not allowed in Sweden. It has been debated about the opportunity to allow anonymous witnesses in Swedish law. The focus in the debates is that the serious crime is growing and that the
witnesses are afraid to testify. The purpose of this thesis is to investigate if anonymous testimonies should be allowed in Sweden. Several investigations have been done where they have stated that anonymous testimonies are contrary to the fundamental principles of a legal society. A party in a case must have the right to respond to any information on which a decision is based. The fact that the counsel for the defense knows the identity of the witness could mean a loyalty conflict between the counsel and the client. Anonymous witnesses are however allowed in Denmark, the Netherlands and Norway when certain conditions are fulfilled, for example must the crime be serious. Cases from the European Court of Human Rights show that anonymous witnesses does not contravene the right to a fair trial if the rights of the defense have been satisfied. This means that the anonymous testimony is not the only evidence in the case and that the defendant has been given the opportunity to respond to the evidence. In the analysis various arguments have been presented that show the
problem with anonymous witnesses, where a consideration is made between the witness’s interests of legal certainty and the defendant’s interests of the rights to a fair trial.},
 author    = {Ardalic, Rebecca},
 keyword   = {processrätt,anonyma vittnesmål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anonyma vittnesmål i Sverige},
 year     = {2018},
}