Advanced

Musicerandets värmande effekt i ett kallare land

Hanke, Alexander LU (2019) ATPK62 20182
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Arbetets syfte var att med en kvalitativ ansats och med djupintervjuer utforska upplevelsen av meningsfullhet kopplat till aktiviteten att musicera för migranter som genomgått en migration till Sverige. Samt att resonera kring vad musikaktiviteter kan ha för förlängda effekter på välmående och hälsan för informanterna. Syftet besvarades med hjälp av att ha analyserat materialet dels induktivt och dels deduktivt. Den induktiva analysen klargjorde två kategorier; "Musikens roll innan och under migrationen" vilket gav aktiviteten en livshistorisk beskrivning där de beskrev hur det var när de först kom i kontakt med musiken och deras tidigare förhållande med musik i hemlandet. Den andra kategorin från den induktiva analysen var... (More)
Arbetets syfte var att med en kvalitativ ansats och med djupintervjuer utforska upplevelsen av meningsfullhet kopplat till aktiviteten att musicera för migranter som genomgått en migration till Sverige. Samt att resonera kring vad musikaktiviteter kan ha för förlängda effekter på välmående och hälsan för informanterna. Syftet besvarades med hjälp av att ha analyserat materialet dels induktivt och dels deduktivt. Den induktiva analysen klargjorde två kategorier; "Musikens roll innan och under migrationen" vilket gav aktiviteten en livshistorisk beskrivning där de beskrev hur det var när de först kom i kontakt med musiken och deras tidigare förhållande med musik i hemlandet. Den andra kategorin från den induktiva analysen var "Förutsättningar för musicerandet" som innefattade både materiella och sociala förutsättningar och hinder i det gamla och nya landet. Den deduktiva analysen kategoriserade det manifesta materialet efter ValMO-modellens värdetriad och kunde på så vis beskriva informanternas upplevelse av meningsfullhet genom värdeupplevelser. Materialet som beskrev musikens värde var rikt och det visade sig att det fanns mycket för informanterna att beskriva under de tre värdekategorierna vilket kan tyda på att musiken spelar en stor roll för att finna meningsfullhet i deras nya land och vardag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hanke, Alexander LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Musik, Migration, Migrant, Arbetsterapi, Meningsfullhet, Hälsa, Välbefinnande, ValMO
language
Swedish
id
8966064
date added to LUP
2019-01-14 15:08:20
date last changed
2019-01-15 11:08:55
@misc{8966064,
 abstract   = {Arbetets syfte var att med en kvalitativ ansats och med djupintervjuer utforska upplevelsen av meningsfullhet kopplat till aktiviteten att musicera för migranter som genomgått en migration till Sverige. Samt att resonera kring vad musikaktiviteter kan ha för förlängda effekter på välmående och hälsan för informanterna. Syftet besvarades med hjälp av att ha analyserat materialet dels induktivt och dels deduktivt. Den induktiva analysen klargjorde två kategorier; "Musikens roll innan och under migrationen" vilket gav aktiviteten en livshistorisk beskrivning där de beskrev hur det var när de först kom i kontakt med musiken och deras tidigare förhållande med musik i hemlandet. Den andra kategorin från den induktiva analysen var "Förutsättningar för musicerandet" som innefattade både materiella och sociala förutsättningar och hinder i det gamla och nya landet. Den deduktiva analysen kategoriserade det manifesta materialet efter ValMO-modellens värdetriad och kunde på så vis beskriva informanternas upplevelse av meningsfullhet genom värdeupplevelser. Materialet som beskrev musikens värde var rikt och det visade sig att det fanns mycket för informanterna att beskriva under de tre värdekategorierna vilket kan tyda på att musiken spelar en stor roll för att finna meningsfullhet i deras nya land och vardag.},
 author    = {Hanke, Alexander},
 keyword   = {Musik,Migration,Migrant,Arbetsterapi,Meningsfullhet,Hälsa,Välbefinnande,ValMO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musicerandets värmande effekt i ett kallare land},
 year     = {2019},
}