Advanced

För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

Nyström, Emma LU (2019) MRSK62 20182
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ

Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. Motiveringen till detta är att narrativ påverkar och avgör hur kampen mot barntrafficking förs. Om narrativet är konstruerat på ett sätt som inte speglar verkligheten kan detta hämma kampen. Uppsatsens avgränsning är GRETA:s narrativ om barntrafficking i Bosnien och Hercegovina, som tar sig uttryck i uppsatsen primärmaterial: Report con-cerning the... (More)
För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ

Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. Motiveringen till detta är att narrativ påverkar och avgör hur kampen mot barntrafficking förs. Om narrativet är konstruerat på ett sätt som inte speglar verkligheten kan detta hämma kampen. Uppsatsens avgränsning är GRETA:s narrativ om barntrafficking i Bosnien och Hercegovina, som tar sig uttryck i uppsatsen primärmaterial: Report con-cerning the implementation of the council of Europe convention on actions against trafficking in human beings by Bosnia and Hercegovina, 2017. Analysen har utförts med hjälp av Edward Snajdrs teoretiska bidrag om huvudnarrativ och human trafficking. Uppsatsens metodologiska val består av en form av narrativanalys, Narrative Policy Framework, samt Joanne Martins dekonstruktivistiska verktyg. Analysen av GRETA:s rapport genomförs med målet att besvara hur GRETA:s narrativ om barntrafficking är uppbyggt och i vilken utsträckning gruppen reproducerar det dominerande internation-ella human traffickingnarrativets antaganden. De mest framträdande resultaten berör narrativets karaktärer och tystnaden som finns kring vissa aspekter av trafficking. Till exempel GRETA:s reproducering av den låsta uppfattningen om offers roll och vem skurken i traffickingnarrativet är. De mest påtagliga tystnaderna rör två former av barn-trafficking och offers behov av psykiatrisk vård. GRETA:s narrativ vilar dock på goda principer, men gruppen skulle dra nytta av att vidga sin syn på trafficking av barn och utmana de antaganden som GRETA reproducerar. (Less)
Abstract
The pros and cons of a human trafficking narrative.

Human trafficking has, in the 21st century, received substantial attention, which has resulted in the manifestation of a dominant international trafficking narrative. The pur-pose of this essay is to examine and problematize the European Councils Group of ex-perts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrative regarding child trafficking. This is motivated by the fact that narratives are powerful and have the capacity to influence and determine how the fight against child trafficking is conducted. If the narrative is constructed in a manner that does not reflect reality, it could hamper the fight. The essay concerns GRETA:s narrative regarding child trafficking in... (More)
The pros and cons of a human trafficking narrative.

Human trafficking has, in the 21st century, received substantial attention, which has resulted in the manifestation of a dominant international trafficking narrative. The pur-pose of this essay is to examine and problematize the European Councils Group of ex-perts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrative regarding child trafficking. This is motivated by the fact that narratives are powerful and have the capacity to influence and determine how the fight against child trafficking is conducted. If the narrative is constructed in a manner that does not reflect reality, it could hamper the fight. The essay concerns GRETA:s narrative regarding child trafficking in Bosnia and Herzegovina, which is expressed in the essay’s primary material: Report concerning the implementation of the council of Europe convention on actions against trafficking in human beings by Bosnia and Herzegovina, 2017. The analysis has been executed with assistance from Edward Snajdrs theoretical contributions regarding the theory of master narratives and human trafficking. The methodological choice of the essay consists of a form of narrative analysis, Narrative Policy Framework, and Joanne Martins tools for deconstruction. The enquiry of GRETA:s report is done with the purpose to answer how GRETA:s narrative regarding child trafficking is constructed and how the group repro-duces the assumptions of the dominant international human trafficking narrative. The most prominent results concern the narrative characters and the silence surrounding certain aspects of trafficking. For instance, GRETA:s reproduction of the fixated perception regarding the role of victims and who the trafficking narratives villain is. The most distinct silence concerns two forms of child trafficking and victims need for psychiatric care. GRETA:s narrative, however, is based on good principles, but the group would benefit from an expanding it’s perception of child trafficking and challenge the assumptions the group reproduces. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Emma LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Narrativ, Bosnien och Hercegovina, barntrafficking, human trafficking, GRETA, karaktärer, tystnader, Edward Snajdr, NPF
language
Swedish
id
8966419
date added to LUP
2019-03-12 07:27:45
date last changed
2019-03-12 07:27:45
@misc{8966419,
 abstract   = {The pros and cons of a human trafficking narrative. 

Human trafficking has, in the 21st century, received substantial attention, which has resulted in the manifestation of a dominant international trafficking narrative. The pur-pose of this essay is to examine and problematize the European Councils Group of ex-perts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrative regarding child trafficking. This is motivated by the fact that narratives are powerful and have the capacity to influence and determine how the fight against child trafficking is conducted. If the narrative is constructed in a manner that does not reflect reality, it could hamper the fight. The essay concerns GRETA:s narrative regarding child trafficking in Bosnia and Herzegovina, which is expressed in the essay’s primary material: Report concerning the implementation of the council of Europe convention on actions against trafficking in human beings by Bosnia and Herzegovina, 2017. The analysis has been executed with assistance from Edward Snajdrs theoretical contributions regarding the theory of master narratives and human trafficking. The methodological choice of the essay consists of a form of narrative analysis, Narrative Policy Framework, and Joanne Martins tools for deconstruction. The enquiry of GRETA:s report is done with the purpose to answer how GRETA:s narrative regarding child trafficking is constructed and how the group repro-duces the assumptions of the dominant international human trafficking narrative. The most prominent results concern the narrative characters and the silence surrounding certain aspects of trafficking. For instance, GRETA:s reproduction of the fixated perception regarding the role of victims and who the trafficking narratives villain is. The most distinct silence concerns two forms of child trafficking and victims need for psychiatric care. GRETA:s narrative, however, is based on good principles, but the group would benefit from an expanding it’s perception of child trafficking and challenge the assumptions the group reproduces.},
 author    = {Nyström, Emma},
 keyword   = {Narrativ,Bosnien och Hercegovina,barntrafficking,human trafficking,GRETA,karaktärer,tystnader,Edward Snajdr,NPF},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina},
 year     = {2019},
}