Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livet med en PICC (Perifert Insatt Central Kateter)

Lanner, Sara LU and Lyth Schneider, Sara LU (2019) ONKM21 20182
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och intravenös cytostatika är en viktig behandling. För att kunna administrera cytostatika på ett säkert sätt krävs en central venös infart där PICC är ett alltmer vanligare alternativ. Syftet var att belysa hur kvinnor med bröstcancer bemästrar att leva med en PICC i det dagliga livet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio kvinnor på två onkologiska kliniker i Sydsverige. Materialet analyserades med latent innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) användes som teoretiskt perspektiv. I resultatet framkom tre teman: En ständig påminnelse om bröstcancer, Ett behov av delaktighet för att känna trygghet i vården och... (More)
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och intravenös cytostatika är en viktig behandling. För att kunna administrera cytostatika på ett säkert sätt krävs en central venös infart där PICC är ett alltmer vanligare alternativ. Syftet var att belysa hur kvinnor med bröstcancer bemästrar att leva med en PICC i det dagliga livet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio kvinnor på två onkologiska kliniker i Sydsverige. Materialet analyserades med latent innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) användes som teoretiskt perspektiv. I resultatet framkom tre teman: En ständig påminnelse om bröstcancer, Ett behov av delaktighet för att känna trygghet i vården och Att acceptera det man inte kan påverka. Kvinnorna uttryckte rädsla för komplikationer och påverkan på kroppsuppfattningen som den största utmaningen. När kvinnorna kunde överkomma de emotionella svårigheterna och hitta en meningsfullhet i att bära en PICC, genom att exempelvis se att det endast skulle vara under en begränsad tid, kunde de även se sin PICC som ett hjälpmedel på vägen mot ett friskt liv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lanner, Sara LU and Lyth Schneider, Sara LU
supervisor
organization
course
ONKM21 20182
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
PICC, KASAM, bröstcancer, kvinnor, adjuvant behandling, vardagsliv, kroppsuppfattning
language
Swedish
id
8967050
date added to LUP
2019-01-23 15:12:03
date last changed
2019-01-23 15:12:03
@misc{8967050,
 abstract   = {{Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och intravenös cytostatika är en viktig behandling. För att kunna administrera cytostatika på ett säkert sätt krävs en central venös infart där PICC är ett alltmer vanligare alternativ. Syftet var att belysa hur kvinnor med bröstcancer bemästrar att leva med en PICC i det dagliga livet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio kvinnor på två onkologiska kliniker i Sydsverige. Materialet analyserades med latent innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) användes som teoretiskt perspektiv. I resultatet framkom tre teman: En ständig påminnelse om bröstcancer, Ett behov av delaktighet för att känna trygghet i vården och Att acceptera det man inte kan påverka. Kvinnorna uttryckte rädsla för komplikationer och påverkan på kroppsuppfattningen som den största utmaningen. När kvinnorna kunde överkomma de emotionella svårigheterna och hitta en meningsfullhet i att bära en PICC, genom att exempelvis se att det endast skulle vara under en begränsad tid, kunde de även se sin PICC som ett hjälpmedel på vägen mot ett friskt liv.}},
 author    = {{Lanner, Sara and Lyth Schneider, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Livet med en PICC (Perifert Insatt Central Kateter)}},
 year     = {{2019}},
}