Advanced

Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet

Wiking, Nathalee LU and Lidin, Åsa LU (2019) ATPK62 20182
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. Ohälsan i Sverige har ökat hos studenterna, därför är det viktigt att undersöka vad som kan bidra till välbefinnande och meningsfullhet.
Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet. Metod: Fyrtio förmän från olika nationer svarade på två enkäter; OVal-pd och OBQ11 i en tvärsnittsstudie.
Resultat: Undersökningsresultatet från OVal-pd visade att studenterna som var förmän skattade sina värdeupplevelser högt. De... (More)
Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. Ohälsan i Sverige har ökat hos studenterna, därför är det viktigt att undersöka vad som kan bidra till välbefinnande och meningsfullhet.
Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet. Metod: Fyrtio förmän från olika nationer svarade på två enkäter; OVal-pd och OBQ11 i en tvärsnittsstudie.
Resultat: Undersökningsresultatet från OVal-pd visade att studenterna som var förmän skattade sina värdeupplevelser högt. De flesta förmännen skattade sin upplevelse av aktivitetsbalans som varken hög eller låg. Män upplevde något högre aktivitetsbalans än kvinnor.
Sammanfattning: Studenter upplever att det är meningsfullt att vara förman. Studenter som är förmän upplever sin aktivitetsbalans som varken hög eller låg. (Less)
Popular Abstract
Background: The social student clubs in Lund profile themselves contributing to the meaning and well-being in students’ lives outside their studies. Foremen are students that have a leader roll for smaller teams at the nation. The ill-being has increased in Sweden with the students, therefore it is important to investigate what can contribute to well-being and meaningfulness.
Aim: The aim of this study was to investigate the experience of occupational balance and meaning in everyday life among students who are foremen at a social student club at Lund university.
Method: Forty foremen from different social student clubs responded to two forms; OVal-pd and OBQ11 in a cross-sectional-study.
Findings: Findings showed in OVal-pd that... (More)
Background: The social student clubs in Lund profile themselves contributing to the meaning and well-being in students’ lives outside their studies. Foremen are students that have a leader roll for smaller teams at the nation. The ill-being has increased in Sweden with the students, therefore it is important to investigate what can contribute to well-being and meaningfulness.
Aim: The aim of this study was to investigate the experience of occupational balance and meaning in everyday life among students who are foremen at a social student club at Lund university.
Method: Forty foremen from different social student clubs responded to two forms; OVal-pd and OBQ11 in a cross-sectional-study.
Findings: Findings showed in OVal-pd that students that are foremen perceived the values of their activities as high. Most of the foremen estimated their activity balance as neither high or low. Men had a slightly higher occupational balance than women.
Conclusion: Students feel that it is meaningful to be a foreman. Students that are foremen experience their activity balance as neither high nor low. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiking, Nathalee LU and Lidin, Åsa LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, meningsfullhet, universitetsstudenter, studentnationer Occupational balance, meaningfulness, university students, social student clubs
language
Swedish
id
8967207
date added to LUP
2019-01-29 07:55:35
date last changed
2019-01-29 07:55:35
@misc{8967207,
 abstract   = {Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. Ohälsan i Sverige har ökat hos studenterna, därför är det viktigt att undersöka vad som kan bidra till välbefinnande och meningsfullhet.
Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet. Metod: Fyrtio förmän från olika nationer svarade på två enkäter; OVal-pd och OBQ11 i en tvärsnittsstudie. 
Resultat: Undersökningsresultatet från OVal-pd visade att studenterna som var förmän skattade sina värdeupplevelser högt. De flesta förmännen skattade sin upplevelse av aktivitetsbalans som varken hög eller låg. Män upplevde något högre aktivitetsbalans än kvinnor. 
Sammanfattning: Studenter upplever att det är meningsfullt att vara förman. Studenter som är förmän upplever sin aktivitetsbalans som varken hög eller låg.},
 author    = {Wiking, Nathalee and Lidin, Åsa},
 keyword   = {Aktivitetsbalans,meningsfullhet,universitetsstudenter,studentnationer Occupational balance,meaningfulness,university students,social student clubs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet},
 year     = {2019},
}