Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphovsrätten v. Artificiell Intelligens - En studie om relationen mellan upphovsrätten och artificiell intelligens

Szalay, Mikael LU (2019) HARH01 20182
Department of Business Law
Abstract
The relationship between copyright law and the technical advancement of today can be questioned when non-human actors has begun to generate artistically recognized works. The new actors are regarded to as the artificially intelligent robots, machines and computers. This relationship has caused a gray zone to appear in the current legislations, where these rules can be considered inconsequent regarding the rights and obligations concerning artificial intelligence.
The first part of the thesis is devoted to examining if an artistic product created by artificial intelligence can be eligible for copyright protection. This question poses further questions regarding to whom the copyright should be allocated, should the work be eligible for... (More)
The relationship between copyright law and the technical advancement of today can be questioned when non-human actors has begun to generate artistically recognized works. The new actors are regarded to as the artificially intelligent robots, machines and computers. This relationship has caused a gray zone to appear in the current legislations, where these rules can be considered inconsequent regarding the rights and obligations concerning artificial intelligence.
The first part of the thesis is devoted to examining if an artistic product created by artificial intelligence can be eligible for copyright protection. This question poses further questions regarding to whom the copyright should be allocated, should the work be eligible for copyright protection. Furthermore, the thesis also touches upon the issue of copyright infringement from an artificial intelligence perspective regarding the liability.
In conclusion, the thesis determines that the current legislation lacks a complete coverage of situations where artificial intelligence is involved in the creation process, especially when fully autonomous machines are performing the actions. (Less)
Abstract (Swedish)
Förhållandet mellan upphovsrätten och dagens tekniska utveckling ställs på sin spets när icke-mänskliga aktörer börjar skapa konstnärliga och litterära alster. Med nya aktörerna avses i denna uppsats framförallt artificiellt intelligenta robotar, maskiner och datorer. Detta förhållandet utgör en gråzon i gällande lagstiftning där rättigheterna och skyldigheterna för artificiell intelligens inom upphovsrätten inte är konsekvent nog för att täcka området.
Uppsatsen börjar med att undersöka om ett konstnärligt alster skapat av en artificiellt intelligent robot, maskin eller dator kan utgöra ett verk i upphovsrättligmening och därmed besitta verkshöjd. Denna fråga är väsentlig för att besvara den följande frågan som avser att utreda vem... (More)
Förhållandet mellan upphovsrätten och dagens tekniska utveckling ställs på sin spets när icke-mänskliga aktörer börjar skapa konstnärliga och litterära alster. Med nya aktörerna avses i denna uppsats framförallt artificiellt intelligenta robotar, maskiner och datorer. Detta förhållandet utgör en gråzon i gällande lagstiftning där rättigheterna och skyldigheterna för artificiell intelligens inom upphovsrätten inte är konsekvent nog för att täcka området.
Uppsatsen börjar med att undersöka om ett konstnärligt alster skapat av en artificiellt intelligent robot, maskin eller dator kan utgöra ett verk i upphovsrättligmening och därmed besitta verkshöjd. Denna fråga är väsentlig för att besvara den följande frågan som avser att utreda vem rättigheterna tillkommer om skapelsen skulle anses vara ett verk. Därefter undersöks även upphovsrättsligt intrång i samband med artificiell intelligens för att klargöra vem som kan hållas skyldig för en sådan handling.
Sammanfattningsvis kan påvisas det att den nuvarande regleringen av upphovsrätten inte är fullständig i relationen med artificiellt intelligenta maskiner, särskilt inte i aspekten av maskiner som utför fullt autonoma handlingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Szalay, Mikael LU
supervisor
organization
course
HARH01 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
artificial intelligence, artificiell intelligens, upphovsrätt, lag, immaterialrätt, ensamrätt, verkshöjd, intrång, robot, maskin, dator, copyright, intellectual property
language
Swedish
id
8967704
date added to LUP
2019-01-23 14:40:07
date last changed
2019-01-23 14:40:07
@misc{8967704,
 abstract   = {{The relationship between copyright law and the technical advancement of today can be questioned when non-human actors has begun to generate artistically recognized works. The new actors are regarded to as the artificially intelligent robots, machines and computers. This relationship has caused a gray zone to appear in the current legislations, where these rules can be considered inconsequent regarding the rights and obligations concerning artificial intelligence.
The first part of the thesis is devoted to examining if an artistic product created by artificial intelligence can be eligible for copyright protection. This question poses further questions regarding to whom the copyright should be allocated, should the work be eligible for copyright protection. Furthermore, the thesis also touches upon the issue of copyright infringement from an artificial intelligence perspective regarding the liability. 
In conclusion, the thesis determines that the current legislation lacks a complete coverage of situations where artificial intelligence is involved in the creation process, especially when fully autonomous machines are performing the actions.}},
 author    = {{Szalay, Mikael}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upphovsrätten v. Artificiell Intelligens - En studie om relationen mellan upphovsrätten och artificiell intelligens}},
 year     = {{2019}},
}