Advanced

Vi är våra relationer: så kan din barndom påverka dina relationer som vuxen.

Jönsson, Felicia LU and Lyon, Emma LU (2019) PSYK11 20182
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the study was to see if a person's perceived attachment style and experiences as a child affects how they behave in and look at relationships in adulthood. Previous research has shown that at the age of one a child already starts to store memories and experiences of how it is to integrate with others. Within psychology this is referred to as inner working models which stay with an individual through life. Therefore, we had the following research question: How does an individual look at their relationships in childhood and does the respondent see a connection with their current relationships, if so, in what way? With the help of John Bowlby’s attachment theory, a semi-structured interview was created, which was then used on... (More)
The purpose of the study was to see if a person's perceived attachment style and experiences as a child affects how they behave in and look at relationships in adulthood. Previous research has shown that at the age of one a child already starts to store memories and experiences of how it is to integrate with others. Within psychology this is referred to as inner working models which stay with an individual through life. Therefore, we had the following research question: How does an individual look at their relationships in childhood and does the respondent see a connection with their current relationships, if so, in what way? With the help of John Bowlby’s attachment theory, a semi-structured interview was created, which was then used on seven people. The result showed that the perceived attachment cannot completely define the individuals adult relationships but is still significant for the individuals view on and behaviour in relationships today. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur vuxna ser på sina kärleksrelationer idag och hur de uppfattar att dessa påverkas av erfarenheter av viktiga relationer i barndomen. Tidigare forskning har visat att redan vid ett års ålder lagrar barnet sina erfarenheter om hur det är att vara med andra i minnet. Dessa föreställningar benämns inom psykologin som inre arbetsmodeller och kommer sedan finnas med genom livet. Därmed löd vår frågeställning: Hur ser man på sina relationer i barndomen och kopplar undersökningspersonerna det till sina nuvarande kärleksrelationer och i så fall på vilket sätt? ​Med hjälp av John Bowlbys anknytningsteori utfördes semistrukturerade intervjuer på sju undersökningsdeltagare. Resultatet visade att den uppfattade... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur vuxna ser på sina kärleksrelationer idag och hur de uppfattar att dessa påverkas av erfarenheter av viktiga relationer i barndomen. Tidigare forskning har visat att redan vid ett års ålder lagrar barnet sina erfarenheter om hur det är att vara med andra i minnet. Dessa föreställningar benämns inom psykologin som inre arbetsmodeller och kommer sedan finnas med genom livet. Därmed löd vår frågeställning: Hur ser man på sina relationer i barndomen och kopplar undersökningspersonerna det till sina nuvarande kärleksrelationer och i så fall på vilket sätt? ​Med hjälp av John Bowlbys anknytningsteori utfördes semistrukturerade intervjuer på sju undersökningsdeltagare. Resultatet visade att den uppfattade anknytningsstilen en individ hade som liten inte kan definiera till 100% varför en persons relationer ser ut på ett visst sätt men har betydelse för hur en individ ser på och beter sig i sina vuxna relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Felicia LU and Lyon, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om upplevelser av anknytning och kärleksrelationer i vuxen ålder.
course
PSYK11 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
a​ttachment theory, relationships, attachment patterns, primary caregiver, adulthood, love, a​nknytningsteorin, relationer, anknytningsmönster, primär vårdgivare, vuxen ålder, kärlek
language
Swedish
id
8968584
date added to LUP
2019-01-29 16:09:48
date last changed
2019-01-29 16:14:56
@misc{8968584,
 abstract   = {The purpose of the study was to see if a person's perceived attachment style and experiences as a child affects how they behave in and look at relationships in adulthood. Previous research has shown that at the age of one a child already starts to store memories and experiences of how it is to integrate with others. Within psychology this is referred to as inner working models which stay with an individual through life. Therefore, we had the following research question: How does an individual look at their relationships in childhood and does the respondent see a connection with their current relationships, if so, in what way? With the help of John Bowlby’s attachment theory, a semi-structured interview was created, which was then used on seven people. The result showed that the perceived attachment cannot completely define the individuals adult relationships but is still significant for the individuals view on and behaviour in relationships today.},
 author    = {Jönsson, Felicia and Lyon, Emma},
 keyword   = {a​ttachment theory,relationships,attachment patterns,primary caregiver,adulthood,love,a​nknytningsteorin,relationer,anknytningsmönster,primär vårdgivare,vuxen ålder,kärlek},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi är våra relationer: så kan din barndom påverka dina relationer som vuxen.},
 year     = {2019},
}