Advanced

Empatins olika sidor

Karsberg, Sofie LU and Welin, Victoria LU (2019) PSYK11 20182
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker om det finns en relation mellan empati och arbetsrelaterat välmående bland socialarbetare i Skåne. I arbetet utformades två hypoteser: socialarbetare med högre grad av personligt obehag antogs ha lägre arbetsrelaterat välmående, och socialarbetare i den yngre åldersgruppen antogs ha högre grad av total empati än den äldre. Socialarbetarna som deltog i frågeformuläret var totalt 77 personer. Respondenternas ålder spridde sig från 18 – 61+, med en indelning i två grupper där den yngre gruppen (18 – 40) bestod av 37 personer och den äldre (41 – 61+) 40 personer. I studien användes IRI (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980) och Warrs (1990) skala om affektivt arbetsrelaterat välmående. Måttet på empati, IRI,... (More)
Denna studie undersöker om det finns en relation mellan empati och arbetsrelaterat välmående bland socialarbetare i Skåne. I arbetet utformades två hypoteser: socialarbetare med högre grad av personligt obehag antogs ha lägre arbetsrelaterat välmående, och socialarbetare i den yngre åldersgruppen antogs ha högre grad av total empati än den äldre. Socialarbetarna som deltog i frågeformuläret var totalt 77 personer. Respondenternas ålder spridde sig från 18 – 61+, med en indelning i två grupper där den yngre gruppen (18 – 40) bestod av 37 personer och den äldre (41 – 61+) 40 personer. I studien användes IRI (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980) och Warrs (1990) skala om affektivt arbetsrelaterat välmående. Måttet på empati, IRI, innehåller fyra subskalor: perspektivtagande, empatisk omtanke, fantasiskala och personligt obehag. Studiens resultat visar att personligt obehag hade en signifikant negativ relation med arbetsrelaterat välmående (r = -.230, p < .05). Den yngre åldersgruppen visade en signifikant högre grad av perspektivtagande och fantasi jämfört med den äldre åldersgruppen. De andra två subskalorna visade inte på någon signifikant skillnad mellan de två grupperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karsberg, Sofie LU and Welin, Victoria LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Empati, Välmående, Socialarbete, Personligt obehag, Ålder
language
Swedish
id
8968666
date added to LUP
2019-01-29 16:11:06
date last changed
2019-01-29 16:11:06
@misc{8968666,
 abstract   = {Denna studie undersöker om det finns en relation mellan empati och arbetsrelaterat välmående bland socialarbetare i Skåne. I arbetet utformades två hypoteser: socialarbetare med högre grad av personligt obehag antogs ha lägre arbetsrelaterat välmående, och socialarbetare i den yngre åldersgruppen antogs ha högre grad av total empati än den äldre. Socialarbetarna som deltog i frågeformuläret var totalt 77 personer. Respondenternas ålder spridde sig från 18 – 61+, med en indelning i två grupper där den yngre gruppen (18 – 40) bestod av 37 personer och den äldre (41 – 61+) 40 personer. I studien användes IRI (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980) och Warrs (1990) skala om affektivt arbetsrelaterat välmående. Måttet på empati, IRI, innehåller fyra subskalor: perspektivtagande, empatisk omtanke, fantasiskala och personligt obehag. Studiens resultat visar att personligt obehag hade en signifikant negativ relation med arbetsrelaterat välmående (r = -.230, p < .05). Den yngre åldersgruppen visade en signifikant högre grad av perspektivtagande och fantasi jämfört med den äldre åldersgruppen. De andra två subskalorna visade inte på någon signifikant skillnad mellan de två grupperna.},
 author    = {Karsberg, Sofie and Welin, Victoria},
 keyword   = {Empati,Välmående,Socialarbete,Personligt obehag,Ålder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Empatins olika sidor},
 year     = {2019},
}