Advanced

Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

Rehnström, Filip LU (2019) SOCM04 20182
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. För att råda bot på detta infördes något som kallas för tillitsreformen. Denna reform har till uppgift att hitta nya typer styrningsmöjligheter för att komma tillrätta med problem som den tidigare styrformen har.
För att undersöka denna process mot en ny typ av styrning har jag gjort en studie på en förskoleförvaltning i södra Sverige. Där har jag undersökt vilka förändringar förvaltningen har gjort för att ändra sin styrning och för att skapa mer tillit inom... (More)
Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. För att råda bot på detta infördes något som kallas för tillitsreformen. Denna reform har till uppgift att hitta nya typer styrningsmöjligheter för att komma tillrätta med problem som den tidigare styrformen har.
För att undersöka denna process mot en ny typ av styrning har jag gjort en studie på en förskoleförvaltning i södra Sverige. Där har jag undersökt vilka förändringar förvaltningen har gjort för att ändra sin styrning och för att skapa mer tillit inom organisationen. Studien består av fem intervjuer, där fyra skedde på förvaltningen och en intervju gjordes med en forskare som var inblandad i projektet.
Undersökningen visar att tillit främst skapas genom att förvaltningen gjort flera förändringar inom de verksamheter som ligger under förvaltningens ansvar. Ett exempel på detta är att förskolelärare, har fått förtroende till att styra närmare sin egna verksamhet och deras specifika kunskap används för att utveckla verksamheten. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur ett arbete styrs och organiseras kan påverka hur anställda upplever sin arbetssituation. Denna uppsats har undersökt hur ett yrke, förskolelärare, har fått förändrat styre och vilka effekter denna förändring har burit med sig.
Denna studie är baserad på fem intervjuer där jag har undersökt hur denna förändringsprocess har gått till. Det som har varit intressant för studien är den spänning som kan finnas mellan olika yrkeskategorier då det kan finnas olika status för olika typer av yrkesgrupper. Därför har jag i denna studie tittat på en yrkeskategori, förskolelärare, och undersökt hur deras kunskap har fått vara delaktig i denna förändringsprocess.
Studien visar att för att skapa det som i denna studie kallas för tillitsbaserad... (More)
Hur ett arbete styrs och organiseras kan påverka hur anställda upplever sin arbetssituation. Denna uppsats har undersökt hur ett yrke, förskolelärare, har fått förändrat styre och vilka effekter denna förändring har burit med sig.
Denna studie är baserad på fem intervjuer där jag har undersökt hur denna förändringsprocess har gått till. Det som har varit intressant för studien är den spänning som kan finnas mellan olika yrkeskategorier då det kan finnas olika status för olika typer av yrkesgrupper. Därför har jag i denna studie tittat på en yrkeskategori, förskolelärare, och undersökt hur deras kunskap har fått vara delaktig i denna förändringsprocess.
Studien visar att för att skapa det som i denna studie kallas för tillitsbaserad styrning är det viktigt att låta alla komma till tals och sen organisera arbetet på ett sätt som gör att allas olika kompetenser tas till vara på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rehnström, Filip LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Professioner, Organisationssociologi, Tillit
language
Swedish
id
8968681
date added to LUP
2019-01-29 13:53:37
date last changed
2019-01-29 13:53:37
@misc{8968681,
 abstract   = {Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. För att råda bot på detta infördes något som kallas för tillitsreformen. Denna reform har till uppgift att hitta nya typer styrningsmöjligheter för att komma tillrätta med problem som den tidigare styrformen har.
För att undersöka denna process mot en ny typ av styrning har jag gjort en studie på en förskoleförvaltning i södra Sverige. Där har jag undersökt vilka förändringar förvaltningen har gjort för att ändra sin styrning och för att skapa mer tillit inom organisationen. Studien består av fem intervjuer, där fyra skedde på förvaltningen och en intervju gjordes med en forskare som var inblandad i projektet.
Undersökningen visar att tillit främst skapas genom att förvaltningen gjort flera förändringar inom de verksamheter som ligger under förvaltningens ansvar. Ett exempel på detta är att förskolelärare, har fått förtroende till att styra närmare sin egna verksamhet och deras specifika kunskap används för att utveckla verksamheten.},
 author    = {Rehnström, Filip},
 keyword   = {Professioner,Organisationssociologi,Tillit},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer},
 year     = {2019},
}