Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barns upplevelser vid konventionella röntgenundersökningar och röntgensjuksköterskans stödjande åtgärder

Niemi, Anton LU and Håkansson, Louise LU (2018) RSJK21 20182
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Majoriteten av alla radiologiska undersökningar sker med konventionell röntgen där en stor del av patienterna som röntgas är barn. Många barn upplever sjukhusmiljön som främmande och obekant. Det ligger inom röntgensjuksköterskans kompetensområde att lindra eventuella smärtor och obehag som kan uppkomma vid röntgenundersökningar. Syftet med litteraturstudien är att beskriva barns (6–12 år) upplevelser vid konventionella röntgenundersökningar samt identifiera åtgärder som påverkar barns upplevelser vid nämnda undersökningar. Studien genomfördes som en litteraturstudie och är baserad på åtta vetenskapliga artiklar. En integrerad litteraturöversikt användes som analysmetod. Resultatet visar att barn upplever trygghet, smärta och oro vid... (More)
Majoriteten av alla radiologiska undersökningar sker med konventionell röntgen där en stor del av patienterna som röntgas är barn. Många barn upplever sjukhusmiljön som främmande och obekant. Det ligger inom röntgensjuksköterskans kompetensområde att lindra eventuella smärtor och obehag som kan uppkomma vid röntgenundersökningar. Syftet med litteraturstudien är att beskriva barns (6–12 år) upplevelser vid konventionella röntgenundersökningar samt identifiera åtgärder som påverkar barns upplevelser vid nämnda undersökningar. Studien genomfördes som en litteraturstudie och är baserad på åtta vetenskapliga artiklar. En integrerad litteraturöversikt användes som analysmetod. Resultatet visar att barn upplever trygghet, smärta och oro vid konventionella röntgenundersökningar. Åtgärder för att förbättra barns upplevelser var en interaktion och distraktion med barnet. Konklusionen som drogs var att behovet av en bättre miljö i form av ljusslingor och videoprojektorer kan användas. En möjlighet till förbättring av smärtlindring på röntgen identifierades, då många barns inte ansågs vara tillräckligt smärtstillade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Niemi, Anton LU and Håkansson, Louise LU
supervisor
organization
course
RSJK21 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barn, upplevelse, röntgenundersökning, stödja, trygghet, känslor, röntgensjuksköterska, konventionell röntgen
language
Swedish
id
8969188
date added to LUP
2020-02-13 09:27:04
date last changed
2020-02-13 09:27:04
@misc{8969188,
 abstract   = {{Majoriteten av alla radiologiska undersökningar sker med konventionell röntgen där en stor del av patienterna som röntgas är barn. Många barn upplever sjukhusmiljön som främmande och obekant. Det ligger inom röntgensjuksköterskans kompetensområde att lindra eventuella smärtor och obehag som kan uppkomma vid röntgenundersökningar. Syftet med litteraturstudien är att beskriva barns (6–12 år) upplevelser vid konventionella röntgenundersökningar samt identifiera åtgärder som påverkar barns upplevelser vid nämnda undersökningar. Studien genomfördes som en litteraturstudie och är baserad på åtta vetenskapliga artiklar. En integrerad litteraturöversikt användes som analysmetod. Resultatet visar att barn upplever trygghet, smärta och oro vid konventionella röntgenundersökningar. Åtgärder för att förbättra barns upplevelser var en interaktion och distraktion med barnet. Konklusionen som drogs var att behovet av en bättre miljö i form av ljusslingor och videoprojektorer kan användas. En möjlighet till förbättring av smärtlindring på röntgen identifierades, då många barns inte ansågs vara tillräckligt smärtstillade.}},
 author    = {{Niemi, Anton and Håkansson, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barns upplevelser vid konventionella röntgenundersökningar och röntgensjuksköterskans stödjande åtgärder}},
 year     = {{2018}},
}