Advanced

Storage solution for a reusable auto injector

Andersson, Malin LU and Filipsson, Saga LU (2019) MMKM05 20182
Product Development
Abstract
This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. The project was carried out on the behalf of SHL Group, a world leading company within drug delivery devices.

To understand the users and their needs, the first part of the project was a literature study followed by interviews with users, pharmacists and health care professionals. The outcome revealed differences among the user needs and showed that the cooling... (More)
This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. The project was carried out on the behalf of SHL Group, a world leading company within drug delivery devices.

To understand the users and their needs, the first part of the project was a literature study followed by interviews with users, pharmacists and health care professionals. The outcome revealed differences among the user needs and showed that the cooling requirements of the drugs were considered one of the greatest issues. Three personas were created based on the interviews to represent typical users in the target group. The personas were used during concept generation, evaluation and selection.

The final concept is an electronic cooler consisting of two parts that can be detached. The bottom part works as a refrigerator with space for four disposable units and is equipped with a thermometer that is connected to a temperature display. The top part, the case, has space for the reusable unit and one disposable unit. The solution is flexible and portable and both parts can be used separately and together. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det här examensarbetet beskriver produktutvecklingsprocessen av en förvaringslösning till en återanvändbar autoinjektor bestående av en återanvändbar enhet och en engångsenhet innehållande läkemedel. Syftet var att förstå användarna och den miljö som injektorn används i för att undersöka möjligheterna i att skapa mervärde i ett förvaringskoncept. Projektet utfördes på uppdrag av SHL Group, ett världsledande företag inom läkemedelsleveranssystem.

För att förstå användarna och deras behov utfördes en litteraturstudie och intervjuer hölls med användare, apotekspersonal och vårdpersonal. Resultatet visade att användarnas behov såg väldigt olika ut och att ett av de största problemen gällde medicinernas kylkrav. Baserat på intervjuerna... (More)
Det här examensarbetet beskriver produktutvecklingsprocessen av en förvaringslösning till en återanvändbar autoinjektor bestående av en återanvändbar enhet och en engångsenhet innehållande läkemedel. Syftet var att förstå användarna och den miljö som injektorn används i för att undersöka möjligheterna i att skapa mervärde i ett förvaringskoncept. Projektet utfördes på uppdrag av SHL Group, ett världsledande företag inom läkemedelsleveranssystem.

För att förstå användarna och deras behov utfördes en litteraturstudie och intervjuer hölls med användare, apotekspersonal och vårdpersonal. Resultatet visade att användarnas behov såg väldigt olika ut och att ett av de största problemen gällde medicinernas kylkrav. Baserat på intervjuerna skapades tre personor med syfte att representera typiska användare i målgruppen. Personerna användes vid konceptgenerering, evaluering och val av koncept.

Det slutgiltiga konceptet är en elektronisk kylförvaring som består av två delar som går att ta isär. Den undre delen fungerar som ett kylskåp med plats för fyra engångsenheter och är utrustad med en termometer kopplad till en temperaturdisplay. Den övre delen, fodralet, har plats för den återanvändbara enheten och en engångsenhet. Förvaringen är flexibel och portabel, och båda delarna kan användas var för sig men också tillsammans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Malin LU and Filipsson, Saga LU
supervisor
organization
course
MMKM05 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product development, Reusable auto injector, Storage solution, SHL Group, Multiple Sclerosis, Rheumatoid Arthritis, Juvenile Idiopathic Arthritis
language
English
id
8971595
date added to LUP
2019-02-20 08:47:49
date last changed
2019-02-20 08:47:49
@misc{8971595,
 abstract   = {This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. The project was carried out on the behalf of SHL Group, a world leading company within drug delivery devices. 

To understand the users and their needs, the first part of the project was a literature study followed by interviews with users, pharmacists and health care professionals. The outcome revealed differences among the user needs and showed that the cooling requirements of the drugs were considered one of the greatest issues. Three personas were created based on the interviews to represent typical users in the target group. The personas were used during concept generation, evaluation and selection.

The final concept is an electronic cooler consisting of two parts that can be detached. The bottom part works as a refrigerator with space for four disposable units and is equipped with a thermometer that is connected to a temperature display. The top part, the case, has space for the reusable unit and one disposable unit. The solution is flexible and portable and both parts can be used separately and together.},
 author    = {Andersson, Malin and Filipsson, Saga},
 keyword   = {Product development,Reusable auto injector,Storage solution,SHL Group,Multiple Sclerosis,Rheumatoid Arthritis,Juvenile Idiopathic Arthritis},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Storage solution for a reusable auto injector},
 year     = {2019},
}