Advanced

Dimensionering av limträbalkar - Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10

Hultin, Adam LU and Bengtsson, Oscar (2019) In TVSM-4000 VBV615 20161
Structural Mechanics
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)) ett regelsystem för konstruktionsberäkningar. EKS har sedan 2010 ersatt Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. Dessa regler och standarder som används inom byggnadskonstruktion är i ständig förändring. Anledningen till ändringar i sådana dokument är att säkerhetsställa kvalitén och säkerheten efter ny forskning och nya förutsättningar. Den senaste uppdateringen av EKS utkom 2015-10-28.
Vid beräkning av snölaster används karakteristiska värden som är extremvärden med en... (More)
De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)) ett regelsystem för konstruktionsberäkningar. EKS har sedan 2010 ersatt Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. Dessa regler och standarder som används inom byggnadskonstruktion är i ständig förändring. Anledningen till ändringar i sådana dokument är att säkerhetsställa kvalitén och säkerheten efter ny forskning och nya förutsättningar. Den senaste uppdateringen av EKS utkom 2015-10-28.
Vid beräkning av snölaster används karakteristiska värden som är extremvärden med en beräknad återkomsttid på 50 år. Allt eftersom nederbörden och temperaturer förändras måste karakteristiska värden förändras i takt med dessa. En av de större ändringarna i den senaste EKS:en berör dock formfaktorerna för lutande tak, som beror av takytans form och av risk för snöanhopning till följd av vind, ras och glidning. Denna formfaktor har nu ett större värde på en takhalva.

Det generella målet med examensarbetet är att utreda hur ändringarna när det gäller snölast i EKS påverkar lasteffekten för byggnader, samt hur tak, särskilt för hallbyggnader i limträ, ska dimensioneras för att klara de eventuella lastförändringarna.

En litteraturstudie har utförts där tidigare utgåvor av liknande föreskrifter jämförts och analyserats. Beräkningar har sedan genomförts för att ta fram hur dimensioner med hänsyn till moment, tvärkraft, upplagskraft, nedböjning och tvärdragsspänning påverkats av ändringarna i EKS 10. Spännvidd, taklutning och snözon har varierats i beräkningarna.

Resultaten visar att värdet på de varierande spännvidderna, taklutningarna samt snölastvärdena påverkar om momentkapacitet, tvärkraftskapacitet, nedböjning eller tvärdragsspänningar är dimensionerande. Generellt måste dimensionerna för både raka balkar och sadelbalkar öka om dessa ska klara de nya lasterna som beror på ändringarna i EKS 10. Det framkommer även att snölastens grundvärde på mark, beroende på snözon, har stor betydelse för dimensionerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultin, Adam LU and Bengtsson, Oscar
supervisor
organization
course
VBV615 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Snölast, formfaktor, dimensionering, limträ, balk, sadelbalk
publication/series
TVSM-4000
report number
TVSM-4003
ISSN
0281-6679
language
Swedish
id
8971932
alternative location
http://www.byggmek.lth.se/english/publications/tvsm-4000-thid-5000/
date added to LUP
2019-03-01 13:59:15
date last changed
2019-03-01 13:59:15
@misc{8971932,
 abstract   = {De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)) ett regelsystem för konstruktionsberäkningar. EKS har sedan 2010 ersatt Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. Dessa regler och standarder som används inom byggnadskonstruktion är i ständig förändring. Anledningen till ändringar i sådana dokument är att säkerhetsställa kvalitén och säkerheten efter ny forskning och nya förutsättningar. Den senaste uppdateringen av EKS utkom 2015-10-28.
Vid beräkning av snölaster används karakteristiska värden som är extremvärden med en beräknad återkomsttid på 50 år. Allt eftersom nederbörden och temperaturer förändras måste karakteristiska värden förändras i takt med dessa. En av de större ändringarna i den senaste EKS:en berör dock formfaktorerna för lutande tak, som beror av takytans form och av risk för snöanhopning till följd av vind, ras och glidning. Denna formfaktor har nu ett större värde på en takhalva.

Det generella målet med examensarbetet är att utreda hur ändringarna när det gäller snölast i EKS påverkar lasteffekten för byggnader, samt hur tak, särskilt för hallbyggnader i limträ, ska dimensioneras för att klara de eventuella lastförändringarna. 

En litteraturstudie har utförts där tidigare utgåvor av liknande föreskrifter jämförts och analyserats. Beräkningar har sedan genomförts för att ta fram hur dimensioner med hänsyn till moment, tvärkraft, upplagskraft, nedböjning och tvärdragsspänning påverkats av ändringarna i EKS 10. Spännvidd, taklutning och snözon har varierats i beräkningarna.

Resultaten visar att värdet på de varierande spännvidderna, taklutningarna samt snölastvärdena påverkar om momentkapacitet, tvärkraftskapacitet, nedböjning eller tvärdragsspänningar är dimensionerande. Generellt måste dimensionerna för både raka balkar och sadelbalkar öka om dessa ska klara de nya lasterna som beror på ändringarna i EKS 10. Det framkommer även att snölastens grundvärde på mark, beroende på snözon, har stor betydelse för dimensionerna.},
 author    = {Hultin, Adam and Bengtsson, Oscar},
 issn     = {0281-6679},
 keyword   = {Snölast,formfaktor,dimensionering,limträ,balk,sadelbalk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVSM-4000},
 title    = {Dimensionering av limträbalkar - Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10},
 year     = {2019},
}