Advanced

Arbetsterapeutiska interventioner för unga vuxna med psykisk ohälsa

Erlingsson, Veronica LU and Rybak, Sabrina LU (2019) ATPK62 20182
Occupational Therapy and Occupational Science
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I dagens samhälle ökar psykiska besvär och psykiska diagnoser enormt främst hos unga vuxna mellan 18-29 år. Fler drabbas av psykisk funktionsnedsättning vilket kan leda till att personens vardagliga aktiviteter och balans rubbas. Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga om det finns vetenskapligt stöd för arbetsterapeutiska interventioner i vardagliga aktiviteter hos unga vuxna med psykisk ohälsa i åldersgruppen 18-29 år. Metod: En icke- systematisk litteraturöversikt genomfördes där originalartiklar hittats genom sökning i tre olika databaser: MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. Tio artiklar inkluderades i resultatet, som sedan analyserades utifrån Person, Miljö och Aktivitet (PEO-modellen). Resultat: I resultatet framkom... (More)
Bakgrund: I dagens samhälle ökar psykiska besvär och psykiska diagnoser enormt främst hos unga vuxna mellan 18-29 år. Fler drabbas av psykisk funktionsnedsättning vilket kan leda till att personens vardagliga aktiviteter och balans rubbas. Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga om det finns vetenskapligt stöd för arbetsterapeutiska interventioner i vardagliga aktiviteter hos unga vuxna med psykisk ohälsa i åldersgruppen 18-29 år. Metod: En icke- systematisk litteraturöversikt genomfördes där originalartiklar hittats genom sökning i tre olika databaser: MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. Tio artiklar inkluderades i resultatet, som sedan analyserades utifrån Person, Miljö och Aktivitet (PEO-modellen). Resultat: I resultatet framkom sammanlagt tio olika interventioner vilka samtliga visade positiva effekter. Framförallt utifrån Person där kognitiva färdigheter och exekutiva funktioner, välbefinnande, tillfredsställelse, planering, hälsorelaterade faktorer förbättrades, deltagarnas hopp, glädje, aktivitetsvärde ökade. Utifrån Miljö förbättrades delaktighet i sociala sammanhang. Utifrån Aktivitet förbättrades aktivitetsbalans, tidsanvändning och aktivitetsengagemang. Alla tio interventioner innehöll komponenterna Person och Aktivitet, nio interventioner inkluderade även Miljö. Diskussion: Beroende på vilka bedömningsinstrument som användes i studierna för att utvärdera interventioner hamnade mer fokus på Person, Miljö eller Aktivitet - eller en kombination av dessa. Eftersom den psykiska ohälsan bland unga vuxna ökar i Sverige, finns ett behov av utveckling av arbetsterapeutiska interventioner för målgruppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlingsson, Veronica LU and Rybak, Sabrina LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, psykisk ohälsa, unga-vuxna, vardagliga aktiviteter, intervention
language
Swedish
id
8973247
date added to LUP
2019-03-20 10:35:03
date last changed
2019-03-20 10:35:03
@misc{8973247,
 abstract   = {Bakgrund: I dagens samhälle ökar psykiska besvär och psykiska diagnoser enormt främst hos unga vuxna mellan 18-29 år. Fler drabbas av psykisk funktionsnedsättning vilket kan leda till att personens vardagliga aktiviteter och balans rubbas. Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga om det finns vetenskapligt stöd för arbetsterapeutiska interventioner i vardagliga aktiviteter hos unga vuxna med psykisk ohälsa i åldersgruppen 18-29 år. Metod: En icke- systematisk litteraturöversikt genomfördes där originalartiklar hittats genom sökning i tre olika databaser: MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. Tio artiklar inkluderades i resultatet, som sedan analyserades utifrån Person, Miljö och Aktivitet (PEO-modellen). Resultat: I resultatet framkom sammanlagt tio olika interventioner vilka samtliga visade positiva effekter. Framförallt utifrån Person där kognitiva färdigheter och exekutiva funktioner, välbefinnande, tillfredsställelse, planering, hälsorelaterade faktorer förbättrades, deltagarnas hopp, glädje, aktivitetsvärde ökade. Utifrån Miljö förbättrades delaktighet i sociala sammanhang. Utifrån Aktivitet förbättrades aktivitetsbalans, tidsanvändning och aktivitetsengagemang. Alla tio interventioner innehöll komponenterna Person och Aktivitet, nio interventioner inkluderade även Miljö. Diskussion: Beroende på vilka bedömningsinstrument som användes i studierna för att utvärdera interventioner hamnade mer fokus på Person, Miljö eller Aktivitet - eller en kombination av dessa. Eftersom den psykiska ohälsan bland unga vuxna ökar i Sverige, finns ett behov av utveckling av arbetsterapeutiska interventioner för målgruppen.},
 author    = {Erlingsson, Veronica and Rybak, Sabrina},
 keyword   = {Arbetsterapi,psykisk ohälsa,unga-vuxna,vardagliga aktiviteter,intervention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeutiska interventioner för unga vuxna med psykisk ohälsa},
 year     = {2019},
}