Advanced

”Jag är skoltrött fastän jag inte pluggat en dag i mitt liv” Hur en grupp pojkar erfar och berättar sin sociala position som ”icke-studerande” på ett studieförberedande gymnasieprogram

Bergenfeldt, Ulrika LU (2018) SOCK04 20172
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Fokus i denna uppsats är paradoxen att välja att läsa ett studieförberedande program utan att vara intresserad av att studera. Ett forskningsproblem som rör sig mellan pojkars förhållningssätt till skola, maskulinitetsnormer och en förändrad skola till form och innehåll i ett samhälle som utmärks av senmodernitetens reflexivitet i identitetsskapandet.
Syftet är att undersöka den sociala positionen som den ”icke-studerande” pojken på ett studieförberedande program och hur den skapas och synliggörs i elevberättelser om skolvardagen och hur pojkar som dessa själva erfar och hanterar paradoxen i relation till sitt identitetsskapande.

Uppsatsen baseras på en intervjustudie där individuella intervjuer gjorts med sju sistaårselever vilka även... (More)
Fokus i denna uppsats är paradoxen att välja att läsa ett studieförberedande program utan att vara intresserad av att studera. Ett forskningsproblem som rör sig mellan pojkars förhållningssätt till skola, maskulinitetsnormer och en förändrad skola till form och innehåll i ett samhälle som utmärks av senmodernitetens reflexivitet i identitetsskapandet.
Syftet är att undersöka den sociala positionen som den ”icke-studerande” pojken på ett studieförberedande program och hur den skapas och synliggörs i elevberättelser om skolvardagen och hur pojkar som dessa själva erfar och hanterar paradoxen i relation till sitt identitetsskapande.

Uppsatsen baseras på en intervjustudie där individuella intervjuer gjorts med sju sistaårselever vilka även kompletterats med en gruppintervju där fyra av intervjupersonerna medverkat. Studien har sökt fånga dessa elevers berättelser om sin vardag för att skapa förståelse för hur sociala positioner erfars och hur dessa formar identitetskonstruktionen och varseblivandes av sig själv i relation till andra.

Teoretiskt grundar sig uppsatsen i teorier om senmodernitet och identitetsskapande samt genuskonstruktion och maskulinitetsnormer i utbildningssammanhang.

Analysen visar att den sociala positionen både baseras på och berättas med humor. Paradoxen att gå ett studieförberedande program utan ambition att studera vidare skapar och hanteras med ambivalens. De sociala relationerna är grunden i tillvaron och i den sociala positioneringen. Identitetskonstruktionen synliggörs och står i relation till den sociala positioneringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergenfeldt, Ulrika LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identitet, social position, genus, maskulinitet, gymnasieskola
language
Swedish
id
8973277
date added to LUP
2019-05-17 10:39:00
date last changed
2019-05-17 10:39:00
@misc{8973277,
 abstract   = {Fokus i denna uppsats är paradoxen att välja att läsa ett studieförberedande program utan att vara intresserad av att studera. Ett forskningsproblem som rör sig mellan pojkars förhållningssätt till skola, maskulinitetsnormer och en förändrad skola till form och innehåll i ett samhälle som utmärks av senmodernitetens reflexivitet i identitetsskapandet.
Syftet är att undersöka den sociala positionen som den ”icke-studerande” pojken på ett studieförberedande program och hur den skapas och synliggörs i elevberättelser om skolvardagen och hur pojkar som dessa själva erfar och hanterar paradoxen i relation till sitt identitetsskapande.

Uppsatsen baseras på en intervjustudie där individuella intervjuer gjorts med sju sistaårselever vilka även kompletterats med en gruppintervju där fyra av intervjupersonerna medverkat. Studien har sökt fånga dessa elevers berättelser om sin vardag för att skapa förståelse för hur sociala positioner erfars och hur dessa formar identitetskonstruktionen och varseblivandes av sig själv i relation till andra.

Teoretiskt grundar sig uppsatsen i teorier om senmodernitet och identitetsskapande samt genuskonstruktion och maskulinitetsnormer i utbildningssammanhang.

Analysen visar att den sociala positionen både baseras på och berättas med humor. Paradoxen att gå ett studieförberedande program utan ambition att studera vidare skapar och hanteras med ambivalens. De sociala relationerna är grunden i tillvaron och i den sociala positioneringen. Identitetskonstruktionen synliggörs och står i relation till den sociala positioneringen.},
 author    = {Bergenfeldt, Ulrika},
 keyword   = {identitet,social position,genus,maskulinitet,gymnasieskola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Jag är skoltrött fastän jag inte pluggat en dag i mitt liv” Hur en grupp pojkar erfar och berättar sin sociala position som ”icke-studerande” på ett studieförberedande gymnasieprogram},
 year     = {2018},
}