Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans ledarroll i psykiatrisk slutenvård-en intervjustudie

Andresen, Marianne Elisabeth LU and Larsson, Frida (2019) SPSM21 20182
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Introduktion: Studier som författarna tagit del av visar att bristande kommunikation med uteblivet ledarskap som följd legat bakom flera situationer som lett till risk för eller faktiska vårdskador. Till stor del har de studier som hittats som beskriver sjuksköterskans ledarroll utförts i somatisk vård, varför författarna såg en kunskapslucka i psykiatrisk omvårdnad.
Bakgrund: För ett fungerande teamarbete krävs kommunikation och ett tydligt ledarskap. Inom omvårdnaden, även inom psykiatrin tillfaller arbetsledarrollen sjuksköterskan och vad som tydligt framkommer är att kommunikation och samarbete inte bara beskrivs som delar av sjuksköterskans kärnkompetenser, utan är även avgörande för en patientsäker vård.
Syfte:... (More)
Sammanfattning

Introduktion: Studier som författarna tagit del av visar att bristande kommunikation med uteblivet ledarskap som följd legat bakom flera situationer som lett till risk för eller faktiska vårdskador. Till stor del har de studier som hittats som beskriver sjuksköterskans ledarroll utförts i somatisk vård, varför författarna såg en kunskapslucka i psykiatrisk omvårdnad.
Bakgrund: För ett fungerande teamarbete krävs kommunikation och ett tydligt ledarskap. Inom omvårdnaden, även inom psykiatrin tillfaller arbetsledarrollen sjuksköterskan och vad som tydligt framkommer är att kommunikation och samarbete inte bara beskrivs som delar av sjuksköterskans kärnkompetenser, utan är även avgörande för en patientsäker vård.
Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar i psykiatrisk slutenvård upplever sin ledarroll.
Metod: Denna semistrukturerade intervjustudie har genomförts på nio sjuksköterskor. Studien omfattar deras syn på sjuksköterskerollen som arbetsledare på psykiatriska slutenvårdsavdelningar. Analysmetoden bygger på innehållsanalys.
Resultat: Det framkommer, att ledarskapsrollen kan uppdelas i det goda, det svåra, det nödvändiga ledarskapet och teamet.
Diskussion och konklusion: Det framkom att drivande och positiva faktorer såsom tydlighet, erfarenhet, lugn och inklusion av medarbetarna, lyhördhet samt tät och ömsesidig hjälpsamhet i samarbetet bidrog till ett välfungerande ledarskap. Dock framgår också av studien, att samarbetet med kollegorna i det multidisciplinära teamet präglas av ifrågasättande av sjuksköterskans ordinationer, otydlighet, komplexitet och dysfunktionellt samarbete. Ibland krävs det att sjuksköterskan intar en kontrollerande funktion. Sjuksköterskorna efterfrågar behandlingsmallar och en klar rollfördelning i det multidisciplinära teamet inom psykiatrisk slutenvård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andresen, Marianne Elisabeth LU and Larsson, Frida
supervisor
organization
course
SPSM21 20182
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sjuksköterskans roll, ledarskap, arbetsledning, psykiatri, omvårdnad, team, samarbete, kommunikation, konflikter inom teamet
language
Swedish
id
8973344
date added to LUP
2019-03-25 09:12:06
date last changed
2019-03-25 09:12:06
@misc{8973344,
 abstract   = {{Sammanfattning

Introduktion: Studier som författarna tagit del av visar att bristande kommunikation med uteblivet ledarskap som följd legat bakom flera situationer som lett till risk för eller faktiska vårdskador. Till stor del har de studier som hittats som beskriver sjuksköterskans ledarroll utförts i somatisk vård, varför författarna såg en kunskapslucka i psykiatrisk omvårdnad. 
Bakgrund: För ett fungerande teamarbete krävs kommunikation och ett tydligt ledarskap. Inom omvårdnaden, även inom psykiatrin tillfaller arbetsledarrollen sjuksköterskan och vad som tydligt framkommer är att kommunikation och samarbete inte bara beskrivs som delar av sjuksköterskans kärnkompetenser, utan är även avgörande för en patientsäker vård. 
Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar i psykiatrisk slutenvård upplever sin ledarroll. 
Metod: Denna semistrukturerade intervjustudie har genomförts på nio sjuksköterskor. Studien omfattar deras syn på sjuksköterskerollen som arbetsledare på psykiatriska slutenvårdsavdelningar. Analysmetoden bygger på innehållsanalys. 
Resultat: Det framkommer, att ledarskapsrollen kan uppdelas i det goda, det svåra, det nödvändiga ledarskapet och teamet. 
Diskussion och konklusion: Det framkom att drivande och positiva faktorer såsom tydlighet, erfarenhet, lugn och inklusion av medarbetarna, lyhördhet samt tät och ömsesidig hjälpsamhet i samarbetet bidrog till ett välfungerande ledarskap. Dock framgår också av studien, att samarbetet med kollegorna i det multidisciplinära teamet präglas av ifrågasättande av sjuksköterskans ordinationer, otydlighet, komplexitet och dysfunktionellt samarbete. Ibland krävs det att sjuksköterskan intar en kontrollerande funktion. Sjuksköterskorna efterfrågar behandlingsmallar och en klar rollfördelning i det multidisciplinära teamet inom psykiatrisk slutenvård.}},
 author    = {{Andresen, Marianne Elisabeth and Larsson, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskans ledarroll i psykiatrisk slutenvård-en intervjustudie}},
 year     = {{2019}},
}