Advanced

Smärta vid primär dysmenorré i förhållande till fysisk aktivitetsnivå - en enkätstudie

Persson, Nina and Andersson, Hannea (2018)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
BAKGRUND. Primär dysmenorré, även kallat menstruationssmärtor, är ett vanligt tillstånd som ca 60–90% av menstruerande kvinnor besväras av. Det visar sig ofta som en krampande känsla i magen. Ryggsmärtor, huvudvärk och fatigue är också vanliga besvär. Fysisk aktivitet
är en metod som används vid smärtlindring och har även visat sig minska symtomen vid primär dysmenorré.
SYFTE. Syftet med studien var att beskriva smärta vid primär dysmenorré bland fertila kvinnor i relation till deras aktivitetsnivå. Vidare att beskriva träningstyp och hormonella preventivmedel i relation till kvinnornas självupplevda smärta, samt om primär dysmenorré bidrog till att kvinnorna i urvalsgruppen upplevde sig vara mindre aktiva under
menstruationsveckan.
... (More)
BAKGRUND. Primär dysmenorré, även kallat menstruationssmärtor, är ett vanligt tillstånd som ca 60–90% av menstruerande kvinnor besväras av. Det visar sig ofta som en krampande känsla i magen. Ryggsmärtor, huvudvärk och fatigue är också vanliga besvär. Fysisk aktivitet
är en metod som används vid smärtlindring och har även visat sig minska symtomen vid primär dysmenorré.
SYFTE. Syftet med studien var att beskriva smärta vid primär dysmenorré bland fertila kvinnor i relation till deras aktivitetsnivå. Vidare att beskriva träningstyp och hormonella preventivmedel i relation till kvinnornas självupplevda smärta, samt om primär dysmenorré bidrog till att kvinnorna i urvalsgruppen upplevde sig vara mindre aktiva under
menstruationsveckan.
STUDIEDESIGN. Undersökningen baseras på en kvantitativ
enkätstudie.
METOD. En internetbaserad enkät skickades ut via sociala medier. Antalet
deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna var 198 kvinnor som kategoriserades i tre grupper beroende på deras aktivitetsnivå för aerob- respektive styrketräning.
ETIK. Enkätstudien var anonym och all data behandlades konfidentiellt. RESULTAT. Av deltagarna var det 1,5% som
inte skattade någon smärta från primär dysmenorré. I gruppen som tränade mindre än rekommenderad aerob träningsnivå skattade kvinnorna generell smärta med ett medelvärde på 4,5±2,0 på Numeric rating scale (NRS). Gruppen som uppfyllde rekommendationerna skattade generell smärta 3,5±2,1 och gruppen som tränade mer än rekommendationerna skattade 3,5±2,2. Avseende styrketräning så skattade kvinnorna som tränade <1 timme/vecka 3,8±2,1,
gruppen som tränade 1–4 timmar/vecka 3,8±2,2 och gruppen som tränade >4 timmar/vecka 2,8±2,2 avseende generell smärta från primär dysmenorré. Den träningskombination där kvinnorna skattade lägst generell och maximal smärta var vid kombination av aerob träning mer än rekommendationerna och styrketräning <1 timme/vecka. Den generella smärtan under menstruationsveckan skattades till 3,6±2,0 hos kvinnorna som tog hormonella preventivmedel och 3,8±2,2 av de som ej tog några hormonella preventivmedel. Av deltagarna uppgav 44,9% att de tränar mindre under menstruationsveckan, med smärtor och nedsatt motivation som främsta orsak. KONKLUSION. Nästan alla kvinnor som deltog i studien, uppgav att de hade
smärta kopplat till primär dysmenorré. Kvinnor med en högre aktivitetsnivå, rapporterade lägre grad av smärta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Nina and Andersson, Hannea
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Primär dysmenorré, fysisk aktivitet, smärta, kvinnohälsa, mensvärk
language
Swedish
id
8973793
date added to LUP
2019-04-01 13:54:02
date last changed
2019-04-01 13:54:02
@misc{8973793,
 abstract   = {BAKGRUND. Primär dysmenorré, även kallat menstruationssmärtor, är ett vanligt tillstånd som ca 60–90% av menstruerande kvinnor besväras av. Det visar sig ofta som en krampande känsla i magen. Ryggsmärtor, huvudvärk och fatigue är också vanliga besvär. Fysisk aktivitet
är en metod som används vid smärtlindring och har även visat sig minska symtomen vid primär dysmenorré. 
SYFTE. Syftet med studien var att beskriva smärta vid primär dysmenorré bland fertila kvinnor i relation till deras aktivitetsnivå. Vidare att beskriva träningstyp och hormonella preventivmedel i relation till kvinnornas självupplevda smärta, samt om primär dysmenorré bidrog till att kvinnorna i urvalsgruppen upplevde sig vara mindre aktiva under
menstruationsveckan. 
STUDIEDESIGN. Undersökningen baseras på en kvantitativ
enkätstudie. 
METOD. En internetbaserad enkät skickades ut via sociala medier. Antalet
deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna var 198 kvinnor som kategoriserades i tre grupper beroende på deras aktivitetsnivå för aerob- respektive styrketräning. 
ETIK. Enkätstudien var anonym och all data behandlades konfidentiellt. RESULTAT. Av deltagarna var det 1,5% som
inte skattade någon smärta från primär dysmenorré. I gruppen som tränade mindre än rekommenderad aerob träningsnivå skattade kvinnorna generell smärta med ett medelvärde på 4,5±2,0 på Numeric rating scale (NRS). Gruppen som uppfyllde rekommendationerna skattade generell smärta 3,5±2,1 och gruppen som tränade mer än rekommendationerna skattade 3,5±2,2. Avseende styrketräning så skattade kvinnorna som tränade <1 timme/vecka 3,8±2,1,
gruppen som tränade 1–4 timmar/vecka 3,8±2,2 och gruppen som tränade >4 timmar/vecka 2,8±2,2 avseende generell smärta från primär dysmenorré. Den träningskombination där kvinnorna skattade lägst generell och maximal smärta var vid kombination av aerob träning mer än rekommendationerna och styrketräning <1 timme/vecka. Den generella smärtan under menstruationsveckan skattades till 3,6±2,0 hos kvinnorna som tog hormonella preventivmedel och 3,8±2,2 av de som ej tog några hormonella preventivmedel. Av deltagarna uppgav 44,9% att de tränar mindre under menstruationsveckan, med smärtor och nedsatt motivation som främsta orsak. KONKLUSION. Nästan alla kvinnor som deltog i studien, uppgav att de hade
smärta kopplat till primär dysmenorré. Kvinnor med en högre aktivitetsnivå, rapporterade lägre grad av smärta.},
 author    = {Persson, Nina and Andersson, Hannea},
 keyword   = {Primär dysmenorré,fysisk aktivitet,smärta,kvinnohälsa,mensvärk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smärta vid primär dysmenorré i förhållande till fysisk aktivitetsnivå - en enkätstudie},
 year     = {2018},
}