Advanced

Fysioterapeuters upplevelse av att arbeta med barn med obesitas

Andersson, Linn and Andersson, Sara (2018)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
BAKGRUND. Obesitas, eller fetma, definieras som ökad kroppsvikt och ökad fettmassa (BMI >25). Det orsakas vanligtvis av en kronisk eller långvarig obalans och kaloriavvikelse då kaloriintaget överstiger kaloriförbrukningen. Obesitas har blivit ett välkänt hälsoproblem i
länder världen över och prevalensen har ökat under de senaste åren. Obesitas var tidigare ett hälsoproblem främst i välfärdsländer men dock är det nu ett problem även i fattigare länder.
Det finns starka associationer mellan barnobesitas och vuxenobesitas (ålder >20 år) och det finns stor risk att obesitas kvarstår från ungdomen till vuxen ålder. Barn (<18 år) med högt BMI har en ökad risk för påverkad hälsa där både medicinska och psykologiska problem är... (More)
Sammanfattning
BAKGRUND. Obesitas, eller fetma, definieras som ökad kroppsvikt och ökad fettmassa (BMI >25). Det orsakas vanligtvis av en kronisk eller långvarig obalans och kaloriavvikelse då kaloriintaget överstiger kaloriförbrukningen. Obesitas har blivit ett välkänt hälsoproblem i
länder världen över och prevalensen har ökat under de senaste åren. Obesitas var tidigare ett hälsoproblem främst i välfärdsländer men dock är det nu ett problem även i fattigare länder.
Det finns starka associationer mellan barnobesitas och vuxenobesitas (ålder >20 år) och det finns stor risk att obesitas kvarstår från ungdomen till vuxen ålder. Barn (<18 år) med högt BMI har en ökad risk för påverkad hälsa där både medicinska och psykologiska problem är inkluderade. En del barn med obesitas är i behov av fysioterapi men det finns lite beskrivit om
fysioterapeut erfarenheter av arbetet.
SYFTE. Studien syftar till att belysa och beskriva fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av att arbeta med barn med obesitas.
STUDIEDESIGN. Kvalitativ intervjustudie.
METOD. Informanterna bestod av legitimerade fysioterapeuter som helt eller delvis arbetar med barn och unga med obesitas. Kvalitativa intervjuer genomfördes enligt en semistrukturerad intervjuguide. Datamaterialet analyserades genom innehållsanalys.
RESULTAT. Kategorier identifierades som fysioterapeutens upplevelse av sitt arbete,fysioterapeutens upplevelse av att psykosociala faktorer påverkar behandlingen samt fysioterapeutens upplevelse av att omgivningsfaktorer påverkar behandlingen. Både resurser och begränsningar identifierades i varje kategori.
KONKLUSION. Resurser som fysioterapeuter beskrev i arbetet med barn med
övervikt/obesitas var bland annat teamsamverkan, motivation och engagemang från familjen. Begränsningar var för lite preventivt arbete, social belastning och stillasittande fritid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linn and Andersson, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Obesitas, barnobesitas, fysioterapi, kvalitativ intervju
language
Swedish
id
8973822
date added to LUP
2019-04-01 13:55:15
date last changed
2019-04-01 13:55:15
@misc{8973822,
 abstract   = {Sammanfattning
BAKGRUND. Obesitas, eller fetma, definieras som ökad kroppsvikt och ökad fettmassa (BMI >25). Det orsakas vanligtvis av en kronisk eller långvarig obalans och kaloriavvikelse då kaloriintaget överstiger kaloriförbrukningen. Obesitas har blivit ett välkänt hälsoproblem i
länder världen över och prevalensen har ökat under de senaste åren. Obesitas var tidigare ett hälsoproblem främst i välfärdsländer men dock är det nu ett problem även i fattigare länder.
Det finns starka associationer mellan barnobesitas och vuxenobesitas (ålder >20 år) och det finns stor risk att obesitas kvarstår från ungdomen till vuxen ålder. Barn (<18 år) med högt BMI har en ökad risk för påverkad hälsa där både medicinska och psykologiska problem är inkluderade. En del barn med obesitas är i behov av fysioterapi men det finns lite beskrivit om
fysioterapeut erfarenheter av arbetet.
SYFTE. Studien syftar till att belysa och beskriva fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av att arbeta med barn med obesitas.
STUDIEDESIGN. Kvalitativ intervjustudie.
METOD. Informanterna bestod av legitimerade fysioterapeuter som helt eller delvis arbetar med barn och unga med obesitas. Kvalitativa intervjuer genomfördes enligt en semistrukturerad intervjuguide. Datamaterialet analyserades genom innehållsanalys.
RESULTAT. Kategorier identifierades som fysioterapeutens upplevelse av sitt arbete,fysioterapeutens upplevelse av att psykosociala faktorer påverkar behandlingen samt fysioterapeutens upplevelse av att omgivningsfaktorer påverkar behandlingen. Både resurser och begränsningar identifierades i varje kategori.
KONKLUSION. Resurser som fysioterapeuter beskrev i arbetet med barn med
övervikt/obesitas var bland annat teamsamverkan, motivation och engagemang från familjen. Begränsningar var för lite preventivt arbete, social belastning och stillasittande fritid.},
 author    = {Andersson, Linn and Andersson, Sara},
 keyword   = {Obesitas,barnobesitas,fysioterapi,kvalitativ intervju},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fysioterapeuters upplevelse av att arbeta med barn med obesitas},
 year     = {2018},
}