Advanced

Vad skiljer individer som är fysiskt inaktiva från individer som är fysiskt aktiva? En tvärsnittsstudie på individer med höft- eller knäledsartros

Aronsson, Emy and Jernnäs, Johanna (2018)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Bakgrund: Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och studier har visat att individer med artros är mindre fysiskt aktiva än de utan artros. Fysisk aktivitet är av stor betydelse för att förebygga folksjukdomar, och studier har visat att individer med artros i högre utsträckning drabbas och dör av dessa sjukdomar.
Syfte: Att undersöka vad som skiljer de individer med artros i höft eller knä som är fysiskt inaktiva från de som är fysiskt aktiva i en grupp som är aktuella för behandling med artrosskola i Sverige.
Studiedesign: Tvärsnittsstudie.
Metod: Studien är en sekundäranalys av en studie med syfte att kartlägga fysisk aktivitetsnivå hos individer med artros. Individerna som inkluderades hade artros som... (More)
Sammanfattning
Bakgrund: Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och studier har visat att individer med artros är mindre fysiskt aktiva än de utan artros. Fysisk aktivitet är av stor betydelse för att förebygga folksjukdomar, och studier har visat att individer med artros i högre utsträckning drabbas och dör av dessa sjukdomar.
Syfte: Att undersöka vad som skiljer de individer med artros i höft eller knä som är fysiskt inaktiva från de som är fysiskt aktiva i en grupp som är aktuella för behandling med artrosskola i Sverige.
Studiedesign: Tvärsnittsstudie.
Metod: Studien är en sekundäranalys av en studie med syfte att kartlägga fysisk aktivitetsnivå hos individer med artros. Individerna som inkluderades hade artros som uppfyllde American College of Rheumatologys (ACR) kriterier. Inklusionskriterier var höft- eller knäsmärta samt
ålder mellan 18-75 år. Aktivitetsgrad mättes med GT1M Actigraph accelerometer (ActiGraph, Pensacola, FL) som bars under sju dagar i följd. Accelerometerdata låg till grund för indelningen i en fysisk inaktiv och en fysisk aktiv grupp. Med hjälp av patientformulär från Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) samlades data om följande variabler in, för att studeras och jämföras mellan grupperna; kön, ålder, Body Mass Index (BMI), påverkad led, rörelserädsla, högsta utbildning, smärtintensitet under senaste månaden och self-efficacy med hjälp av Arthritis Self-efficacy Scale för smärta och andra symtom (ASESP,
ASES-O).
Etik: Denna studie är godkänd av etiska nämnden i Göteborg (747-08) 2008-12-17.
Resultat: I studien inkluderades 141 deltagare. Den inaktiva gruppen bestod i större utsträckning av kvinnor (p=0,048), var äldre (p=0,047) samt hade ett högre BMI (p=0,001)och lägre self-efficacy för smärta (p=0,047). Ingen signifikant skillnad förelåg mellan den inaktiva och den aktiva gruppen gällande rörelserädsla (p=0,088), påverkad led (p=0,226),
utbildningsnivå (p=0,116), smärtskattning (p=0,309) och self-efficacy för andra symtom (p=0,530).
Slutsats: Den grupp som var fysiskt inaktiva var i högre utsträckning kvinnor, av högre ålder, hade högre BMI samt hade en lägre tro på sin egen förmåga att hantera smärta, än den fysiskt aktiva gruppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aronsson, Emy and Jernnäs, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artros, fysisk aktivitet, accelerometer, smärta, self-efficacy
language
Swedish
id
8973828
date added to LUP
2019-04-01 14:27:13
date last changed
2019-04-01 14:27:13
@misc{8973828,
 abstract   = {Sammanfattning
Bakgrund: Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och studier har visat att individer med artros är mindre fysiskt aktiva än de utan artros. Fysisk aktivitet är av stor betydelse för att förebygga folksjukdomar, och studier har visat att individer med artros i högre utsträckning drabbas och dör av dessa sjukdomar.
Syfte: Att undersöka vad som skiljer de individer med artros i höft eller knä som är fysiskt inaktiva från de som är fysiskt aktiva i en grupp som är aktuella för behandling med artrosskola i Sverige.
Studiedesign: Tvärsnittsstudie.
Metod: Studien är en sekundäranalys av en studie med syfte att kartlägga fysisk aktivitetsnivå hos individer med artros. Individerna som inkluderades hade artros som uppfyllde American College of Rheumatologys (ACR) kriterier. Inklusionskriterier var höft- eller knäsmärta samt
ålder mellan 18-75 år. Aktivitetsgrad mättes med GT1M Actigraph accelerometer (ActiGraph, Pensacola, FL) som bars under sju dagar i följd. Accelerometerdata låg till grund för indelningen i en fysisk inaktiv och en fysisk aktiv grupp. Med hjälp av patientformulär från Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) samlades data om följande variabler in, för att studeras och jämföras mellan grupperna; kön, ålder, Body Mass Index (BMI), påverkad led, rörelserädsla, högsta utbildning, smärtintensitet under senaste månaden och self-efficacy med hjälp av Arthritis Self-efficacy Scale för smärta och andra symtom (ASESP,
ASES-O).
Etik: Denna studie är godkänd av etiska nämnden i Göteborg (747-08) 2008-12-17.
Resultat: I studien inkluderades 141 deltagare. Den inaktiva gruppen bestod i större utsträckning av kvinnor (p=0,048), var äldre (p=0,047) samt hade ett högre BMI (p=0,001)och lägre self-efficacy för smärta (p=0,047). Ingen signifikant skillnad förelåg mellan den inaktiva och den aktiva gruppen gällande rörelserädsla (p=0,088), påverkad led (p=0,226),
utbildningsnivå (p=0,116), smärtskattning (p=0,309) och self-efficacy för andra symtom (p=0,530).
Slutsats: Den grupp som var fysiskt inaktiva var i högre utsträckning kvinnor, av högre ålder, hade högre BMI samt hade en lägre tro på sin egen förmåga att hantera smärta, än den fysiskt aktiva gruppen.},
 author    = {Aronsson, Emy and Jernnäs, Johanna},
 keyword   = {Artros,fysisk aktivitet,accelerometer,smärta,self-efficacy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad skiljer individer som är fysiskt inaktiva från individer som är fysiskt aktiva? En tvärsnittsstudie på individer med höft- eller knäledsartros},
 year     = {2018},
}