Advanced

Erfarenheter av smärta och skador bland dansare - en intervjustudie

Englund, Amanda and Knutsson, Fredrik (2018)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Upplevelser och erfarenheter av smärta bland dansare - en intervjustudie.
Bakgrund: Den professionella dansaren börjar träna hårt redan tidigt i livet. Detta kräver en avsevärd investering av tid och energi. Litteraturen indikerar att smärta och skador är vanligt förekommande bland dansare, särskilt belastningsskador lokaliserade i nedre extremiteterna.
Att utföra dans professionellt kan på många sätt liknas vid elitidrott, och man har också sett likheter i hur dansare och idrottare hanterar de motgångar som skador innebär.
Syfte/frågeställningar: Syftet med denna studie är att beskriva dansares upplevelser och erfarenheter av smärta kopplat till utövandet av klassisk balett och modern dans.
Studiedesign:... (More)
Sammanfattning
Titel: Upplevelser och erfarenheter av smärta bland dansare - en intervjustudie.
Bakgrund: Den professionella dansaren börjar träna hårt redan tidigt i livet. Detta kräver en avsevärd investering av tid och energi. Litteraturen indikerar att smärta och skador är vanligt förekommande bland dansare, särskilt belastningsskador lokaliserade i nedre extremiteterna.
Att utföra dans professionellt kan på många sätt liknas vid elitidrott, och man har också sett likheter i hur dansare och idrottare hanterar de motgångar som skador innebär.
Syfte/frågeställningar: Syftet med denna studie är att beskriva dansares upplevelser och erfarenheter av smärta kopplat till utövandet av klassisk balett och modern dans.
Studiedesign: Kvalitativ intervjustudie.
Material och metoder: Sex professionellt utbildade dansare (≥18 år) medverkade i studien. De deltog i en semistrukturerad intervju som genomfördes med stöd av en intervjuguide.
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resultatet presenteras i kategorier med illustrerande citat.
Etik: Genomförandet av studien har godkänts av Vårdvetenskapliga Etiknämnden i Lund.
Resultat: Vi identifierade fyra kategorier; Rollen som dansare är djupt rotad men slitsam, Att ha ont är en del av att vara dansare, Oro över nutid och framtid samt Kluvenhet kring förebyggande av skador och smärta. Dansen var starkt kopplad till deltagarnas identitet, de såg inte smärta som något oroande såvida det inte hindrade dem från att dansa. Den inre drivkraften att lyckas inom yrket kombinerat med yttre faktorer såsom hårda arbetsvillkor medför att dansaren många gånger ignorerar sina besvär trots bättre vetande.
Slutsats: Den professionella dansaren pressar sig ofta till det yttersta, och smärta och skador är vanligt förekommande. Viss smärta ses som en naturlig del av dansen och klassas därmed inte som just smärta, medan smärta som hindrar dansaren från att prestera fullt ut förknippas med ångest och ses som mer problematisk. De höga prestationskraven får som följd att dansaren i det långa loppet nedprioriterar sin egen hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Englund, Amanda and Knutsson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Muskuloskeletal smärta, skador, träning, dans, rörelse
language
Swedish
id
8973832
date added to LUP
2019-04-01 14:27:24
date last changed
2019-04-01 14:27:24
@misc{8973832,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Upplevelser och erfarenheter av smärta bland dansare - en intervjustudie.
Bakgrund: Den professionella dansaren börjar träna hårt redan tidigt i livet. Detta kräver en avsevärd investering av tid och energi. Litteraturen indikerar att smärta och skador är vanligt förekommande bland dansare, särskilt belastningsskador lokaliserade i nedre extremiteterna.
Att utföra dans professionellt kan på många sätt liknas vid elitidrott, och man har också sett likheter i hur dansare och idrottare hanterar de motgångar som skador innebär.
Syfte/frågeställningar: Syftet med denna studie är att beskriva dansares upplevelser och erfarenheter av smärta kopplat till utövandet av klassisk balett och modern dans.
Studiedesign: Kvalitativ intervjustudie.
Material och metoder: Sex professionellt utbildade dansare (≥18 år) medverkade i studien. De deltog i en semistrukturerad intervju som genomfördes med stöd av en intervjuguide.
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resultatet presenteras i kategorier med illustrerande citat.
Etik: Genomförandet av studien har godkänts av Vårdvetenskapliga Etiknämnden i Lund.
Resultat: Vi identifierade fyra kategorier; Rollen som dansare är djupt rotad men slitsam, Att ha ont är en del av att vara dansare, Oro över nutid och framtid samt Kluvenhet kring förebyggande av skador och smärta. Dansen var starkt kopplad till deltagarnas identitet, de såg inte smärta som något oroande såvida det inte hindrade dem från att dansa. Den inre drivkraften att lyckas inom yrket kombinerat med yttre faktorer såsom hårda arbetsvillkor medför att dansaren många gånger ignorerar sina besvär trots bättre vetande.
Slutsats: Den professionella dansaren pressar sig ofta till det yttersta, och smärta och skador är vanligt förekommande. Viss smärta ses som en naturlig del av dansen och klassas därmed inte som just smärta, medan smärta som hindrar dansaren från att prestera fullt ut förknippas med ångest och ses som mer problematisk. De höga prestationskraven får som följd att dansaren i det långa loppet nedprioriterar sin egen hälsa.},
 author    = {Englund, Amanda and Knutsson, Fredrik},
 keyword   = {Muskuloskeletal smärta,skador,träning,dans,rörelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenheter av smärta och skador bland dansare - en intervjustudie},
 year     = {2018},
}