Advanced

Förändras axelrörligheten hos unga handbollsspelare efter 6 veckors rörlighetsträning?

Martinsson, Ted and Paradis, Tobias (2018)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Bakgrund: Axelsmärta är vanligt förekommande inom handboll med en rapporterad punktprevalens mellan 19-36% innan säsongsstart och medelprevalens under en träningsvecka när det är säsong på 28%. Olika riskfaktorer har diskuterats där inskränkt rörlighet i axelleden är en av dem. Ett handbollskast kan uppmäta 130km/h med en boll som väger nästan ett halvt kilo och detta ställer stora krav på axelleden. Minskad rörlighet (främst inåtrotation) med en ökad utåtrotation till följd av posterior-inferior kontraktur av ledkapseln i axeln är en förändring som har kunnat påvisas vid tidigare studier hos kastidrottare.
Syfte: Studiens syfte var att undersöka om axelrörligheten förändrades efter sex veckors rörlighetsträning där... (More)
Sammanfattning
Bakgrund: Axelsmärta är vanligt förekommande inom handboll med en rapporterad punktprevalens mellan 19-36% innan säsongsstart och medelprevalens under en träningsvecka när det är säsong på 28%. Olika riskfaktorer har diskuterats där inskränkt rörlighet i axelleden är en av dem. Ett handbollskast kan uppmäta 130km/h med en boll som väger nästan ett halvt kilo och detta ställer stora krav på axelleden. Minskad rörlighet (främst inåtrotation) med en ökad utåtrotation till följd av posterior-inferior kontraktur av ledkapseln i axeln är en förändring som har kunnat påvisas vid tidigare studier hos kastidrottare.
Syfte: Studiens syfte var att undersöka om axelrörligheten förändrades efter sex veckors rörlighetsträning där deltagarna skulle utföra 3 övningar 2 gånger i veckan under dessa sex veckor hos en grupp unga handbollsspelare. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur många av deltagarna som påvisade GIRD-fenomenet före och efter interventionen.
Studiedesign: En interventionsstudie med för- och eftermätningar av inåt- och utåtrotationen i axelleden.
Metod: Studien inkluderade 16 handbollsspelande gymnasieelever. Mätningar av inåt- och utåtrotation i axelleden utfördes med sex veckors mellanrum för att undersöka om det skett en förändring av rörligheten. Under dessa sex veckor skulle tre rörlighetsövningar utföras av studiedeltagarna 2 gånger per vecka. För att undersöka om det skedde en signifikant förändring utfördes ett parat t-test. Ingen kontrollgrupp var med i studien.
Etik: Projektplan skickades in till vårdvetenskapliga etiknämnden på Lunds universitet och de hade inga invändningar på genomförandet av studien. All data behandlades konfidentiellt.
Resultat: Efter sex veckors intervention ökade inåtrotationen i kastarmen hos deltagarna med 6,8 grader (95% CI:4,0-9,6) p=0,0001. Inåtrotationen i den ickedominanta armen ökade med 7,8 grader (95% CI:4,6-10,8) p=0,0001. Vid första mättillfället var det fyra deltagare som påvisade GIRD. Denna siffra hade reducerats till två deltagare vid det andra mättillfället efter genomförd intervention. Ingen av deltagarna hade mindre än 90 graders utåtrotation vid något av mättillfällena.
Konklusion: I den undersökta gruppen skedde en signifikant ökning av inåtrotationen i både kastarmen och den ickedominanta armen efter 6 veckors intervention med rörlighetsträningsprogram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Ted and Paradis, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Handboll, axelrörlighet, fysioterapi, kastarm
language
Swedish
id
8973845
date added to LUP
2019-04-01 15:08:04
date last changed
2019-04-01 15:08:04
@misc{8973845,
 abstract   = {Sammanfattning
Bakgrund: Axelsmärta är vanligt förekommande inom handboll med en rapporterad punktprevalens mellan 19-36% innan säsongsstart och medelprevalens under en träningsvecka när det är säsong på 28%. Olika riskfaktorer har diskuterats där inskränkt rörlighet i axelleden är en av dem. Ett handbollskast kan uppmäta 130km/h med en boll som väger nästan ett halvt kilo och detta ställer stora krav på axelleden. Minskad rörlighet (främst inåtrotation) med en ökad utåtrotation till följd av posterior-inferior kontraktur av ledkapseln i axeln är en förändring som har kunnat påvisas vid tidigare studier hos kastidrottare.
Syfte: Studiens syfte var att undersöka om axelrörligheten förändrades efter sex veckors rörlighetsträning där deltagarna skulle utföra 3 övningar 2 gånger i veckan under dessa sex veckor hos en grupp unga handbollsspelare. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur många av deltagarna som påvisade GIRD-fenomenet före och efter interventionen.
Studiedesign: En interventionsstudie med för- och eftermätningar av inåt- och utåtrotationen i axelleden.
Metod: Studien inkluderade 16 handbollsspelande gymnasieelever. Mätningar av inåt- och utåtrotation i axelleden utfördes med sex veckors mellanrum för att undersöka om det skett en förändring av rörligheten. Under dessa sex veckor skulle tre rörlighetsövningar utföras av studiedeltagarna 2 gånger per vecka. För att undersöka om det skedde en signifikant förändring utfördes ett parat t-test. Ingen kontrollgrupp var med i studien.
Etik: Projektplan skickades in till vårdvetenskapliga etiknämnden på Lunds universitet och de hade inga invändningar på genomförandet av studien. All data behandlades konfidentiellt.
Resultat: Efter sex veckors intervention ökade inåtrotationen i kastarmen hos deltagarna med 6,8 grader (95% CI:4,0-9,6) p=0,0001. Inåtrotationen i den ickedominanta armen ökade med 7,8 grader (95% CI:4,6-10,8) p=0,0001. Vid första mättillfället var det fyra deltagare som påvisade GIRD. Denna siffra hade reducerats till två deltagare vid det andra mättillfället efter genomförd intervention. Ingen av deltagarna hade mindre än 90 graders utåtrotation vid något av mättillfällena.
Konklusion: I den undersökta gruppen skedde en signifikant ökning av inåtrotationen i både kastarmen och den ickedominanta armen efter 6 veckors intervention med rörlighetsträningsprogram.},
 author    = {Martinsson, Ted and Paradis, Tobias},
 keyword   = {Handboll,axelrörlighet,fysioterapi,kastarm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändras axelrörligheten hos unga handbollsspelare efter 6 veckors rörlighetsträning?},
 year     = {2018},
}