Advanced

Att mäta posturalt svaj med en bärbar balansmätare

Hallström, Hanna and Jönsson, Alice (2018)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Bakgrund: Postural kontroll innebär reglering av kroppens orientering och stabilitet, det är ett brett begrepp som innefattar bland annat posturalt svaj och balans. Posturalt svaj innebär att projektionen av kroppens tyngdpunkt vid stillastående hamnar innanför stabilitetsgränserna, vilket gör att balansen kan bibehållas. Mätning av posturalt svaj kan användas för att detektera och bedöma fallrisk, men i dagsläget går det endast att mäta med stationära mätmetoder i laboratoriemiljö. Därför behövs nya mätmetoder som kan användas kliniskt på ett enkelt sätt.
Syfte/frågeställningar: Studien avsåg undersöka om en bärbar balansmätare, (Snubblometer®), var samstämmig med Golden Standard (kraftplattan Good BalanceTM) vid... (More)
Sammanfattning
Bakgrund: Postural kontroll innebär reglering av kroppens orientering och stabilitet, det är ett brett begrepp som innefattar bland annat posturalt svaj och balans. Posturalt svaj innebär att projektionen av kroppens tyngdpunkt vid stillastående hamnar innanför stabilitetsgränserna, vilket gör att balansen kan bibehållas. Mätning av posturalt svaj kan användas för att detektera och bedöma fallrisk, men i dagsläget går det endast att mäta med stationära mätmetoder i laboratoriemiljö. Därför behövs nya mätmetoder som kan användas kliniskt på ett enkelt sätt.
Syfte/frågeställningar: Studien avsåg undersöka om en bärbar balansmätare, (Snubblometer®), var samstämmig med Golden Standard (kraftplattan Good BalanceTM) vid mätningar av posturalt svaj. I syftet ingick också att undersöka om mätningar med den bärbara balansmätaren var upprepningsbara vid upprepade mätningar av posturalt svaj. ● Stämmer mätningen med den bärbara balansmätaren överens med mätningen från kraftplattan vid mätning av posturalt svaj (i anterio-posterior- och medio-lateral riktning)?
● Uppvisar den bärbara balansmätaren godtagbart liknande värden vid mätning av posturalt svaj (i anterio-postural- och medio-lateral riktning) vid upprepade mätningar?
Studiedesign: Metodstudie (samstämmighets- och upprepbarhetsstudie).
Material och metoder: 32 personer deltog i studien. Utrustningen som användes var en stationär kraftplatta (Good BalanceTM , Metitur Oy, Finland) och en bärbar balansmätare (Snubblometer®, Infonomy AB, Lund , Sverige), som startades samtidigt vid varje mätning. Vid mätningarna ansvarade två testledare för utrustningen och tillvägagångsättet. Mätningarna pågick i 30 sekunder och upprepades totalt sex gånger där försökspersonen hade öppna ögon tre gånger och slutna ögon tre gånger.
Etik: Projektet är granskat och etiskt godkänt av den Regionala etikprövningsnämnden i Lund, EPN, Dnr: 2016/585. Deltagarnas personuppgifter är avidentifierade.
Resultat: Utav de 32 personer som deltog i studien var 22 (69%) kvinnor och 10 (31%) män. Spearmans korrelation mellan den bärbara balansmätaren och kraftplattan uppvisade statistiskt signifikant, positiv korrelation, dock visade den bärbara balansmätaren systematiskt högre mätvärden än kraftplattan vid mätning av posturalt svaj i båda riktningarna. Den bärbara balansmätaren uppvisade, på gruppnivå, godtagbart liknande värden (testat med Spearman) vid upprepade mätningar, men från individuella observationer framgår att upprepade mätningar för en viss individ kan visa avsevärd variation under vissa omständigheter.
Slutsats: Den bärbara balansmätaren jämfördes med en redan samstämmighets- och upprepbarhets-testad kraftplatta och visade vid mätningar av posturalt svaj statistiskt signifikanta korrelationer både i jämförelse med kraftplattan och vid upprepade mätningar. Den bärbara balansmätaren bedömdes därför visa relativt god samstämmighet och godtagbar upprepbarhet på gruppnivå. Samstämmigheten påverkas av systematiska skillnader, med högre mätvärden för den bärbara balansmätaren än för kraftplattan, vilket gör att mätvärden från de olika mätmetoderna inte är direkt jämförbara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallström, Hanna and Jönsson, Alice
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balans, bärbar balansmätare, kraftplatta, mätmetoder
language
Swedish
id
8973857
date added to LUP
2019-04-01 15:07:40
date last changed
2019-04-01 15:07:40
@misc{8973857,
 abstract   = {Sammanfattning
Bakgrund: Postural kontroll innebär reglering av kroppens orientering och stabilitet, det är ett brett begrepp som innefattar bland annat posturalt svaj och balans. Posturalt svaj innebär att projektionen av kroppens tyngdpunkt vid stillastående hamnar innanför stabilitetsgränserna, vilket gör att balansen kan bibehållas. Mätning av posturalt svaj kan användas för att detektera och bedöma fallrisk, men i dagsläget går det endast att mäta med stationära mätmetoder i laboratoriemiljö. Därför behövs nya mätmetoder som kan användas kliniskt på ett enkelt sätt.
Syfte/frågeställningar: Studien avsåg undersöka om en bärbar balansmätare, (Snubblometer®), var samstämmig med Golden Standard (kraftplattan Good BalanceTM) vid mätningar av posturalt svaj. I syftet ingick också att undersöka om mätningar med den bärbara balansmätaren var upprepningsbara vid upprepade mätningar av posturalt svaj. ● Stämmer mätningen med den bärbara balansmätaren överens med mätningen från kraftplattan vid mätning av posturalt svaj (i anterio-posterior- och medio-lateral riktning)?
● Uppvisar den bärbara balansmätaren godtagbart liknande värden vid mätning av posturalt svaj (i anterio-postural- och medio-lateral riktning) vid upprepade mätningar?
Studiedesign: Metodstudie (samstämmighets- och upprepbarhetsstudie).
Material och metoder: 32 personer deltog i studien. Utrustningen som användes var en stationär kraftplatta (Good BalanceTM , Metitur Oy, Finland) och en bärbar balansmätare (Snubblometer®, Infonomy AB, Lund , Sverige), som startades samtidigt vid varje mätning. Vid mätningarna ansvarade två testledare för utrustningen och tillvägagångsättet. Mätningarna pågick i 30 sekunder och upprepades totalt sex gånger där försökspersonen hade öppna ögon tre gånger och slutna ögon tre gånger.
Etik: Projektet är granskat och etiskt godkänt av den Regionala etikprövningsnämnden i Lund, EPN, Dnr: 2016/585. Deltagarnas personuppgifter är avidentifierade.
Resultat: Utav de 32 personer som deltog i studien var 22 (69%) kvinnor och 10 (31%) män. Spearmans korrelation mellan den bärbara balansmätaren och kraftplattan uppvisade statistiskt signifikant, positiv korrelation, dock visade den bärbara balansmätaren systematiskt högre mätvärden än kraftplattan vid mätning av posturalt svaj i båda riktningarna. Den bärbara balansmätaren uppvisade, på gruppnivå, godtagbart liknande värden (testat med Spearman) vid upprepade mätningar, men från individuella observationer framgår att upprepade mätningar för en viss individ kan visa avsevärd variation under vissa omständigheter.
Slutsats: Den bärbara balansmätaren jämfördes med en redan samstämmighets- och upprepbarhets-testad kraftplatta och visade vid mätningar av posturalt svaj statistiskt signifikanta korrelationer både i jämförelse med kraftplattan och vid upprepade mätningar. Den bärbara balansmätaren bedömdes därför visa relativt god samstämmighet och godtagbar upprepbarhet på gruppnivå. Samstämmigheten påverkas av systematiska skillnader, med högre mätvärden för den bärbara balansmätaren än för kraftplattan, vilket gör att mätvärden från de olika mätmetoderna inte är direkt jämförbara.},
 author    = {Hallström, Hanna and Jönsson, Alice},
 keyword   = {Balans,bärbar balansmätare,kraftplatta,mätmetoder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att mäta posturalt svaj med en bärbar balansmätare},
 year     = {2018},
}