Advanced

Evaluating substrate preference in juvenile European eels (Anguilla anguilla) for aquatic habitat restoration

Pettersson, Ivi J. (2019) BIOM02 20182
Degree Projects in Biology
Abstract
Anthropogenic activities have caused aquatic habitats both indirect and direct damage, where loss of benthic substrates may consequently decrease the possibility of aquatic organisms surviving within affected areas. Restoration measures with introduction of suitable bottom substrates might thus create better opportunities for aquatic species to thrive within targeted locations, including endangered species. The European eel (Anguilla anguilla) is currently listed as critically endangered, and management efforts to hinder further declines of the population are crucial. I evaluated which out of four different benthic substrates is preferred by juvenile European eels through laboratory experiments, for the purpose of habitat restoration to... (More)
Anthropogenic activities have caused aquatic habitats both indirect and direct damage, where loss of benthic substrates may consequently decrease the possibility of aquatic organisms surviving within affected areas. Restoration measures with introduction of suitable bottom substrates might thus create better opportunities for aquatic species to thrive within targeted locations, including endangered species. The European eel (Anguilla anguilla) is currently listed as critically endangered, and management efforts to hinder further declines of the population are crucial. I evaluated which out of four different benthic substrates is preferred by juvenile European eels through laboratory experiments, for the purpose of habitat restoration to benefit elvers as they enter freshwater and migrate upstream. The results showed a significant preference for coarse gravel ranging 16-32 mm in size. In addition, we compared if elvers exposed to chemical cues from a predator chose substrate differently from individuals in a control treatment, however the substrate preference remained the same in both treatments. Introduction of suitable benthic substrates should be considered an important step towards full rehabilitation of degraded habitats, as it will provide important spawning and nursery grounds for aquatic species, including the European eel. More surviving elvers potentially generate a larger silver eel recruitment, thus contribute to the conservation of the species. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Upprustning av vattenbottnar kan rädda ålen

Många frågor står obesvarade när man pratar om ålen och dess komplexa livscykel, där ålen föds och leker i havet men växer upp i sötvatten runtom i Europa ända ner till Nordafrika. Dock vet vi svaret på frågan om huruvida dess bevarandestatus ser ut idag: ålen är akut utrotningshotad och är på väg att dö ut, och den behöver hjälp för att överleva.

Ålbeståndet har minskat med över 90% de senaste decennierna och bevarandeåtgärder behöver sättas i rullning för att se till att ålen inte utrotas. Av de metoder som används idag är utplacering av ålyngel (små, unga ålar) i vattendrag vanligt, och åtgärder för att försöka skydda ålar vid vattenkraftverk är också uppmärksammat då vattenkraftverk är... (More)
Upprustning av vattenbottnar kan rädda ålen

Många frågor står obesvarade när man pratar om ålen och dess komplexa livscykel, där ålen föds och leker i havet men växer upp i sötvatten runtom i Europa ända ner till Nordafrika. Dock vet vi svaret på frågan om huruvida dess bevarandestatus ser ut idag: ålen är akut utrotningshotad och är på väg att dö ut, och den behöver hjälp för att överleva.

Ålbeståndet har minskat med över 90% de senaste decennierna och bevarandeåtgärder behöver sättas i rullning för att se till att ålen inte utrotas. Av de metoder som används idag är utplacering av ålyngel (små, unga ålar) i vattendrag vanligt, och åtgärder för att försöka skydda ålar vid vattenkraftverk är också uppmärksammat då vattenkraftverk är direkt skadliga för ålen när den försöker ta sig till och från havet i början och slutet av sin livscykel. Ett tredje alternativ som tagits upp alltmer är återskapandet av förstörda vattenbottnar som ålyngel kan utnyttja medan de simmar uppströms.

Massförstöring av akvatiska livsmiljöer genom mänskliga aktiviteter har lett till att många områden idag inte är beboeliga för vattenlevande djur. För att göra det möjligt för organismer att leva i skadade områden krävs det att livsmiljöerna återskapas eller restaureras. Detta kan bland annat göras genom att återställa bottenmaterial som spolats bort eller begravts av finare sediment, eftersom dessa material ofta agerar som livsmiljöer och skydd för små djur, däribland ålyngel. Om det finns lämpligt material för de små ålarna att gömma sig i är sannolikheten att fler överlever, vilket i sin tur gör att fler små ålar växer upp till vuxna ålar. Fler vuxna ålar skulle innebära att antalet ålar som återvänder till havet för att leka ökar, och därmed skulle ålens bestånd sannolikt kunna bli större.

För att veta vad för bottenmaterial som skulle kunna gynna små ålar undersöktes i denna studie vilket bottenmaterial som ålyngel föredrar att gömma sig i. Ålynglen fick välja mellan sand och stenar i tre olika storleksintervall, och i hälften av akvarierna som användes för experimenten tillsattes även doften av abborre för att se om ålynglen betedde sig annorlunda när de kände doften av ett rovdjur. Ålynglen föredrog det mellanstora gruset (se figur) och flest ålar valde att gömma sig i detta material oavsett om de kände doften av rovdjuret eller inte.

Restaurering av livsmiljöer – mer än bara en vinst
Återskapande av lämpliga bottenlivsmiljöer kan potentiellt möjliggöra för akvatiska organismer att existera i förstörda och tidigare obeboeliga områden. Vad som är lämplig kan vara olika för olika organismer, men i ålens fall skulle utplacering av mellanstora stenar (se figur) sannolikt gynna ålyngel och ha en positiv effekt på antalet överlevande små ålar. Denna storlek på stenen agerar dessutom som lekgrus för till exempel lax och många evertebrater har man sett sig gömma i liknande bottenmaterial, och därför skulle det inte enbart gynna ålen.

Ålen är idag akut utrotningshotad och detta beror delvis på förstörelse av livsmiljöer. Det är människans ansvar att hjälpa naturen bygga upp det som människan har förstört, och restaurering av akvatiska livsmiljöer är bara en av de åtgärder som vi kan utföra. Kunskap om vad för material man skall använda vid upprustningen av vattenbottnar kan ha en stor betydelse för hur effektiv restaureringen kommer att bli. Detta kan i sin tur ha en avgörande effekt på hur ålbeståndet kommer att klara sig i framtiden.

Handledare: Anders Nilsson
Biträdande handledare: Carl Tamario
Examensarbete 30 hp i Biologi: Akvatisk ekologi 2019.
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Ivi J.
supervisor
organization
course
BIOM02 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8974079
date added to LUP
2019-04-05 14:47:40
date last changed
2019-04-05 14:47:40
@misc{8974079,
 abstract   = {Anthropogenic activities have caused aquatic habitats both indirect and direct damage, where loss of benthic substrates may consequently decrease the possibility of aquatic organisms surviving within affected areas. Restoration measures with introduction of suitable bottom substrates might thus create better opportunities for aquatic species to thrive within targeted locations, including endangered species. The European eel (Anguilla anguilla) is currently listed as critically endangered, and management efforts to hinder further declines of the population are crucial. I evaluated which out of four different benthic substrates is preferred by juvenile European eels through laboratory experiments, for the purpose of habitat restoration to benefit elvers as they enter freshwater and migrate upstream. The results showed a significant preference for coarse gravel ranging 16-32 mm in size. In addition, we compared if elvers exposed to chemical cues from a predator chose substrate differently from individuals in a control treatment, however the substrate preference remained the same in both treatments. Introduction of suitable benthic substrates should be considered an important step towards full rehabilitation of degraded habitats, as it will provide important spawning and nursery grounds for aquatic species, including the European eel. More surviving elvers potentially generate a larger silver eel recruitment, thus contribute to the conservation of the species.},
 author    = {Pettersson, Ivi J.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Evaluating substrate preference in juvenile European eels (Anguilla anguilla) for aquatic habitat restoration},
 year     = {2019},
}