Advanced

Pollinatörer i Ängelholms tätort - inventering och förslag på åtgärder

Andersson, Ann-Louise (2019) BIOM02 20181
Degree Projects in Biology
Abstract
The municipality of Ängelholm requested information on how to improve their urban green areas for pollinators. To find out the current status of pollinators, bumblebees, other bees and hoverflies, and to identify the key determinants of their diversity, two types of inventories were made during 2018, field observations and collection with pan traps. 14 sites in central Ängelholm were chosen based on their differences in cutting regimes based on three categories (low grass for ornamental purpose, low grass for activities and high grass). For another comparison the sites were divided according to the presence or absence of perennial flowerbeds. The field observations were made by slowly walking through the areas and recording bumblebees... (More)
The municipality of Ängelholm requested information on how to improve their urban green areas for pollinators. To find out the current status of pollinators, bumblebees, other bees and hoverflies, and to identify the key determinants of their diversity, two types of inventories were made during 2018, field observations and collection with pan traps. 14 sites in central Ängelholm were chosen based on their differences in cutting regimes based on three categories (low grass for ornamental purpose, low grass for activities and high grass). For another comparison the sites were divided according to the presence or absence of perennial flowerbeds. The field observations were made by slowly walking through the areas and recording bumblebees along the way. At the same time the number of flowers was recorded as well. This was done twice per site during spring and summer. During the summer, colored pan traps were set out at two times and the caught pollinators were counted and determined to species. Results showed that the abundance of bumblebees were significantly higher on sites with low grass for ornamental purpose during the summer. Most of these sites also had perennial flowerbeds, and indeed the presence of these was highly important for bumblebees and other bees, particularly during the summer. This study concludes that the presence of perennial flowerbeds was more important than the grass cutting regime for pollinators in urban green spaces. One way to improve urban green areas for pollinators is thereby to enhance the number of flowers with annual or perennial meadows. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Gynna pollinerande insekter i Ängelholms grönområden

Ängelholms kommun vill förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter i sina grönområden i staden. För att kartlägga förekomsten av humlor, solitärbin och blomflugor har inventeringar gjorts på ett antal platser. För att gynna pollinatörerna har förslag tagits fram på hur man kan öka mängden blommor genom att omvandla gräsmattor till mer blomrika platser och ängar.

På många håll i värden kan man se en minskning av artrikedomen hos pollinatörer. Bland de största orsakerna är bristen på föda, i form av blommor, och boplatser. Bekämpningen av ogräs i åkrar är mycket mer effektiv idag, vilket har minskat mängden blommor. I de miljöerna utsätts insekterna även för en blandning... (More)
Gynna pollinerande insekter i Ängelholms grönområden

Ängelholms kommun vill förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter i sina grönområden i staden. För att kartlägga förekomsten av humlor, solitärbin och blomflugor har inventeringar gjorts på ett antal platser. För att gynna pollinatörerna har förslag tagits fram på hur man kan öka mängden blommor genom att omvandla gräsmattor till mer blomrika platser och ängar.

På många håll i värden kan man se en minskning av artrikedomen hos pollinatörer. Bland de största orsakerna är bristen på föda, i form av blommor, och boplatser. Bekämpningen av ogräs i åkrar är mycket mer effektiv idag, vilket har minskat mängden blommor. I de miljöerna utsätts insekterna även för en blandning av olika växt- och insektsmedel som kan vara skadliga. Pollinatörer bidrar med en mycket viktig ekosystemtjänst för oss människor genom att pollinera många av våra grödor. Eftersom vi inte kan förutse vilka egenskaper hos dessa som kan vara viktiga i framtiden är det viktigt att försöka bevara en mångfald av pollinerande insekter.

I Ängelholms tätort delades 14 grönområden in i tre kategorier utifrån hur ofta de klipptes. Där inventerades förekomsten av humlor, solitärbin och blomflugor, som är viktiga pollinatörer. Resultaten pekade på att platserna som klipptes oftast var mest gynnsam för dem, tvärtemot vad man kunde förvänta. För att förstå orsakerna till resultatet gjordes en ny indelning efter om det förekom planteringar med perenner på platsen eller inte. Detta visade tydligt att det var detta som avgjorde var de fanns flest pollinatörer.

Förbättringsåtgärder
Ett sätt att förbättra för de vilda pollinatörerna i staden är att öka mängden blommor som de kan livnära sig på. Ett enkelt och effektivt sätt är att omvandla gräsytor till blommande platser. Det kan man göra på flera olika sätt. Man kan ersätta gräsmattan med: 1) ett-åriga blommor som man frösår varje år; 2) fleråriga gräs och blommor som bildar en äng; 3) färdig ängsmatta på rulle; 4) en örtgräsmatta med enbart fleråriga växter och inget gräs, denna metod behöver dock utvärderas lite mer för svenska förhållanden. Ett ännu enklare och billigare sätt är att inte klippa gräset så ofta på alla platser. Då kan växterna hinna blomma innan de klipps. På lång sikt kan det även göra att mängden blommor ökar på platsen.

Det är viktigt att informera allmänheten om de förändringar man göra, eftersom det gör folk mer positiva till det. Vissa upplever nämligen att platser med högt gräs ser ovårdade och skräpiga ut. Det är även få som kommer i kontakt med ängar och därför inte är vana vid hur de sköts och ser ut under alla årstider. Genom att skapa en informationspunkt där man förklarar varför det är viktigt med pollinatörer och vad man kan göra för att hjälpa dem kan man skapa en förståelse för de åtgärder som man gör, samtidigt som man sprider kunskap.

Masterexamensprojekt i Biologi 30 hp 2019
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Handledare: Johan Ekroos
Centre for Environmental and Climate Research (CEC) (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ann-Louise
supervisor
organization
course
BIOM02 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
8974926
date added to LUP
2019-04-30 11:28:21
date last changed
2019-04-30 11:28:21
@misc{8974926,
 abstract   = {The municipality of Ängelholm requested information on how to improve their urban green areas for pollinators. To find out the current status of pollinators, bumblebees, other bees and hoverflies, and to identify the key determinants of their diversity, two types of inventories were made during 2018, field observations and collection with pan traps. 14 sites in central Ängelholm were chosen based on their differences in cutting regimes based on three categories (low grass for ornamental purpose, low grass for activities and high grass). For another comparison the sites were divided according to the presence or absence of perennial flowerbeds. The field observations were made by slowly walking through the areas and recording bumblebees along the way. At the same time the number of flowers was recorded as well. This was done twice per site during spring and summer. During the summer, colored pan traps were set out at two times and the caught pollinators were counted and determined to species. Results showed that the abundance of bumblebees were significantly higher on sites with low grass for ornamental purpose during the summer. Most of these sites also had perennial flowerbeds, and indeed the presence of these was highly important for bumblebees and other bees, particularly during the summer. This study concludes that the presence of perennial flowerbeds was more important than the grass cutting regime for pollinators in urban green spaces. One way to improve urban green areas for pollinators is thereby to enhance the number of flowers with annual or perennial meadows.},
 author    = {Andersson, Ann-Louise},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pollinatörer i Ängelholms tätort - inventering och förslag på åtgärder},
 year     = {2019},
}