Advanced

Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög

Skantze, Andreas LU (2019) In CODEN: LUTVDG/(TVTT-5294)/1- 66/2019 VTVM01 20191
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. Vilka planeringsprinciper och åtgärder finns för att kunna göra den prioriteringen? Vilka åtgärder finns det för att kunna göra kollektivtrafik till transportmedlet flest väljer? Den här uppsatsen kommer även att försöka identifiera ifall det finns någon stadsplaneringsprincip som betonar vikten utav ett hållbart transportsystem. Lunds kommun bygger ett nytt bostadsområde i nordöstra Lund kallat Brunnshög. Lunds kommun har satt upp ett mål gällande... (More)
I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. Vilka planeringsprinciper och åtgärder finns för att kunna göra den prioriteringen? Vilka åtgärder finns det för att kunna göra kollektivtrafik till transportmedlet flest väljer? Den här uppsatsen kommer även att försöka identifiera ifall det finns någon stadsplaneringsprincip som betonar vikten utav ett hållbart transportsystem. Lunds kommun bygger ett nytt bostadsområde i nordöstra Lund kallat Brunnshög. Lunds kommun har satt upp ett mål gällande trafiksammansättning till och från området som innebär att högst en tredjedel av transporterna ska ske med bil. En stor del i att nå detta mål är byggnationen av spårvägen men spårvägen är ingen lösning i sig själv utan behöver kompletteras med åtgärder och principer som prioriterar hållbara transporter. Efter att dessa åtgärder och principer är identifierade undersöks hur Lunds kommun implementerar dessa principer i Brunnshög. Detta examensarbete undersöker även vilka svårigheter Lunds kommun står inför för att kunna förändra sin planeringsstrategi mot en strategi där bilen inte står i fokus. Nuvarande forskning identifierar transportorienterad utveckling som den strategi som bäst tar tillvara på möjligheterna med kollektivtrafik. Denna stadsutvecklingsprincip tillsammans med åtgärder som försvårar för biltrafik anses ge bäst förutsättningar för att kunna tillhandahålla bra kollektivtrafik. En utav de största utmaningarna Lunds kommun står inför är framförallt förståelsen för utrymmet ett välfungerande kollektivtrafiksystem. Varifrån skall det här utrymmet komma ifrån och vilket transportmedel skall få lägre mobilitet? (Less)
Popular Abstract
As the population increases in Sweden, the need for a well functioning urban transport system is getting more and more urgent. For this to be sustainable, public transportation needs to be prioritized. The standard of planning needs to change. What principles and measures are there in order to prioritize this? What measures are there for making public transport the main mean of transport? I will also try to identify if there is some urban planning principle that also stress the importance of sustainable transport systems. The municipality of Lund is constructing a new housing area in the northeast called Brunnshög. There is a goal concerning this area, which is no more than 1/3 of the amount of travels should be made by car. One piece of... (More)
As the population increases in Sweden, the need for a well functioning urban transport system is getting more and more urgent. For this to be sustainable, public transportation needs to be prioritized. The standard of planning needs to change. What principles and measures are there in order to prioritize this? What measures are there for making public transport the main mean of transport? I will also try to identify if there is some urban planning principle that also stress the importance of sustainable transport systems. The municipality of Lund is constructing a new housing area in the northeast called Brunnshög. There is a goal concerning this area, which is no more than 1/3 of the amount of travels should be made by car. One piece of the puzzle in making this a reality is the construction of the tramway. The tramways isn’t a solution on it’s own. The tramway needs to be accompanied by measures and principles that prioritize the modes of transport that is sustainable. After principles and measures are identified I will study how the municipality of Lund is utilizing these principles when constructing the new development area of Brunnshög. I will also try to identify what difficulties the municipality of Lund faces in order to implement changes in it’s planning structure in order to reduce mobility for car users. According to current research, that which is called Transit Oriented Development is referred to as the urban planning principle that best takes advantage of the possibilities with public transportation. This urban planning principle together with measures against mobility for cars gives the best opportunity for good public transport. One of the biggest challenges the municipality of Lund is facing is the understanding of space needed for a good public transport system. Where will the space come from, and more so, what transport mode will get a lower mobility? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skantze, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
Public transport in new development areas - A case study of Brunnshög
course
VTVM01 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kollektivtrafik, Nyexploatering, Brunnshög, Lunds Kommun, Transit Oriented Development
publication/series
CODEN: LUTVDG/(TVTT-5294)/1- 66/2019
report number
327
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
8975234
date added to LUP
2019-05-10 14:23:48
date last changed
2019-05-10 14:23:48
@misc{8975234,
 abstract   = {I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. Vilka planeringsprinciper och åtgärder finns för att kunna göra den prioriteringen? Vilka åtgärder finns det för att kunna göra kollektivtrafik till transportmedlet flest väljer? Den här uppsatsen kommer även att försöka identifiera ifall det finns någon stadsplaneringsprincip som betonar vikten utav ett hållbart transportsystem. Lunds kommun bygger ett nytt bostadsområde i nordöstra Lund kallat Brunnshög. Lunds kommun har satt upp ett mål gällande trafiksammansättning till och från området som innebär att högst en tredjedel av transporterna ska ske med bil. En stor del i att nå detta mål är byggnationen av spårvägen men spårvägen är ingen lösning i sig själv utan behöver kompletteras med åtgärder och principer som prioriterar hållbara transporter. Efter att dessa åtgärder och principer är identifierade undersöks hur Lunds kommun implementerar dessa principer i Brunnshög. Detta examensarbete undersöker även vilka svårigheter Lunds kommun står inför för att kunna förändra sin planeringsstrategi mot en strategi där bilen inte står i fokus. Nuvarande forskning identifierar transportorienterad utveckling som den strategi som bäst tar tillvara på möjligheterna med kollektivtrafik. Denna stadsutvecklingsprincip tillsammans med åtgärder som försvårar för biltrafik anses ge bäst förutsättningar för att kunna tillhandahålla bra kollektivtrafik. En utav de största utmaningarna Lunds kommun står inför är framförallt förståelsen för utrymmet ett välfungerande kollektivtrafiksystem. Varifrån skall det här utrymmet komma ifrån och vilket transportmedel skall få lägre mobilitet?},
 author    = {Skantze, Andreas},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {Kollektivtrafik,Nyexploatering,Brunnshög,Lunds Kommun,Transit Oriented Development},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {CODEN: LUTVDG/(TVTT-5294)/1- 66/2019},
 title    = {Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög},
 year     = {2019},
}