Advanced

Lagstiftningen under kontroll – Om regeringsformens beredningskrav i förhållande till lagprövningen

Waara, Caroline LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen i förhållande till den formella lagprövningen i 11 kap. 14 § regeringsformen. Uppsatsen fokuserar på remissförfarandet som är centralt i lagstiftningsprocessen och två fall av lagprövning under 2018 – NJA 2018 s. 743 och MIG 2018:18. En konstruktiv rättsdogmatisk metod tillämpas för att undersöka gällande rätt utifrån centrala konstitutionella principer.

Uppsatsen fann att det finns stor flexibilitet vad gäller formerna för regeringens beredning av ärenden och att lagstiftningens kvalitet samtidigt är central för rättsstatliga principer. Ett bristfälligt remissförfarande kan leda till att domstolar underlåter tillämpning av lagen genom lagprövning,... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen i förhållande till den formella lagprövningen i 11 kap. 14 § regeringsformen. Uppsatsen fokuserar på remissförfarandet som är centralt i lagstiftningsprocessen och två fall av lagprövning under 2018 – NJA 2018 s. 743 och MIG 2018:18. En konstruktiv rättsdogmatisk metod tillämpas för att undersöka gällande rätt utifrån centrala konstitutionella principer.

Uppsatsen fann att det finns stor flexibilitet vad gäller formerna för regeringens beredning av ärenden och att lagstiftningens kvalitet samtidigt är central för rättsstatliga principer. Ett bristfälligt remissförfarande kan leda till att domstolar underlåter tillämpning av lagen genom lagprövning, ifall frågor av betydelse för rättssäkerheten inte har utretts. Riksdagens bedömning av beredningen ges stor vikt vid domstolens prövning, även när Lagrådet funnit beredningsunderlaget otillräckligt. Uppsatsen argumenterar för att en restriktiv tolkning av lagprövningen i förhållande till beredningskravet är rimlig i ljuset av folksuveränitetens framstående ställning i det svenska konstitutionella systemet. Det finns fortfarande, om än begränsat, utrymme för lagprövning av lagstiftningsprocessen – i syfte att skydda grundläggande fri- och rättigheter. (Less)
Abstract
The aim of this essay is to examine the mandatory preparation of government business in Chapter 7, Article 2 Instrument of Government (IG) in relation to formal judicial review in Chapter 11, Article 14 IG. This essay focuses on the consultation process, which is central in the legislative process and in two cases of judicial review in 2018 – NJA 2018 p. 743 and MIG 2018:18. A constructive legal dogmatic method is applied when examining the legal framework in light of the central constitutional principles.

This essay concludes that there is great flexibility regarding the forms of preparation of government business and that the quality of legislation at the same time is central for the principles of the rule of law. A defective... (More)
The aim of this essay is to examine the mandatory preparation of government business in Chapter 7, Article 2 Instrument of Government (IG) in relation to formal judicial review in Chapter 11, Article 14 IG. This essay focuses on the consultation process, which is central in the legislative process and in two cases of judicial review in 2018 – NJA 2018 p. 743 and MIG 2018:18. A constructive legal dogmatic method is applied when examining the legal framework in light of the central constitutional principles.

This essay concludes that there is great flexibility regarding the forms of preparation of government business and that the quality of legislation at the same time is central for the principles of the rule of law. A defective consultation process can lead to provisions being declared inapplicable by courts through judicial review, if matters of significance for the rule of law are insufficiently investigated. The Parliament’s evaluation of the preparation is of great importance for the courts’ assessment, even when the Council on Legislation has found the preparation insufficient. This essay argues that the restrictive interpretation of judicial review in relation to the preparation provision is reasonable in light of the emphasis on popular sovereignty in the Swedish constitutional system. However, there is still room for judicial review of the legislative process – for the purpose of protecting fundamental rights and freedoms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Waara, Caroline LU
supervisor
organization
alternative title
Legislation under control – The mandatory preparation of government business in relation to judicial review
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
statsrätt, lagprövning, regeringen, beredningskravet, Lagrådet
language
Swedish
id
8975827
date added to LUP
2019-06-11 17:32:42
date last changed
2019-06-11 17:32:42
@misc{8975827,
 abstract   = {The aim of this essay is to examine the mandatory preparation of government business in Chapter 7, Article 2 Instrument of Government (IG) in relation to formal judicial review in Chapter 11, Article 14 IG. This essay focuses on the consultation process, which is central in the legislative process and in two cases of judicial review in 2018 – NJA 2018 p. 743 and MIG 2018:18. A constructive legal dogmatic method is applied when examining the legal framework in light of the central constitutional principles.

This essay concludes that there is great flexibility regarding the forms of preparation of government business and that the quality of legislation at the same time is central for the principles of the rule of law. A defective consultation process can lead to provisions being declared inapplicable by courts through judicial review, if matters of significance for the rule of law are insufficiently investigated. The Parliament’s evaluation of the preparation is of great importance for the courts’ assessment, even when the Council on Legislation has found the preparation insufficient. This essay argues that the restrictive interpretation of judicial review in relation to the preparation provision is reasonable in light of the emphasis on popular sovereignty in the Swedish constitutional system. However, there is still room for judicial review of the legislative process – for the purpose of protecting fundamental rights and freedoms.},
 author    = {Waara, Caroline},
 keyword   = {statsrätt,lagprövning,regeringen,beredningskravet,Lagrådet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagstiftningen under kontroll – Om regeringsformens beredningskrav i förhållande till lagprövningen},
 year     = {2019},
}