Advanced

The Seeking of a Business-Optimal Transfer Price - In accordance with the Arm's Length Principle

Paladini Söderberg, Oskar LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. This paper aims to identify and analyze the legal questions emerging from that solution. The paper also aims to discuss the use of such a method in the future and its role on the international taxation arena.
The primary legal question identified was whether or not the arm’s length principle accepts the usage of a maximum and minimum legally authorized boundaries. The discussion of this question is conducted from an international perspective using the OECD's arm’s... (More)
The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. This paper aims to identify and analyze the legal questions emerging from that solution. The paper also aims to discuss the use of such a method in the future and its role on the international taxation arena.
The primary legal question identified was whether or not the arm’s length principle accepts the usage of a maximum and minimum legally authorized boundaries. The discussion of this question is conducted from an international perspective using the OECD's arm’s length principle and its guidelines as leading source of interpretation. The answer to the legal question determined the solution viable under certain circumstances where the maximum and minimum legally authorized was determined using an appropriate arm’s length range. Another requirement detected was that the range had been determined using a statistical tool of central tendency for purposes of accuracy in its compliance with the arm’s length principle.
Finally, the paper also provides a discussion whether or not the solution could conform to the arm’s length principle solely because of the objective elements of a quantitative solution. The discussion argued in favour of the conclusions that without the use of maximum and minimum legally authorized boundaries, the solution can never be in compliance with the arm’s length principle. The argumentation derived primarily from the intention of the solution being to maximize the global profits of a corporation which will, in many cases, lead to solutions that escapes taxation. However, the discussion does explore the possibility of an objective solution deriving from bargaining-, and game theory. (Less)
Abstract (Swedish)
Sökandet efter en företagsekonomiskt optimal internprissättning har pågått i årtionden. En intressant lösning på problemet syftade till, genom att använda sig av spelteori, förhandlingsteori och internprissättning, att skapa en kvantitativ lösning för att optimera de globala vinsterna för en multinationell koncern. Denna uppsats syftar till att identifiera och analysera the legala frågorna som uppstår till följd av den presenterade lösningen. Uppsatsen syftar också till att diskutera ett eventuellt framtida användande av en metod av liknande slag och dess roll på den internationella skattejuridiska arenan.
Den primära legala frågeställningen härrörande från lösningen identifierades. Frågan var huruvida användandet av ett prisintervall... (More)
Sökandet efter en företagsekonomiskt optimal internprissättning har pågått i årtionden. En intressant lösning på problemet syftade till, genom att använda sig av spelteori, förhandlingsteori och internprissättning, att skapa en kvantitativ lösning för att optimera de globala vinsterna för en multinationell koncern. Denna uppsats syftar till att identifiera och analysera the legala frågorna som uppstår till följd av den presenterade lösningen. Uppsatsen syftar också till att diskutera ett eventuellt framtida användande av en metod av liknande slag och dess roll på den internationella skattejuridiska arenan.
Den primära legala frågeställningen härrörande från lösningen identifierades. Frågan var huruvida användandet av ett prisintervall (max och mini) konstituerats av legalt accepterade internpriser kan accepteras i enlighet med armlängdsprincipen. Diskussionen genomfördes från ett internationellt perspektiv där de ledande legala källorna var OECDs armlängdsprincip och dess anslutna källor. Svaret på de legala frågorna fastställde lösningen som genomförbar under specifika förhållanden då intervallet fastställdes genom användande av ett lämpligt armlängdsintervall (​an arm’s length range)​ . Ett annat krav var att intervallet hade blivit beräknat med hjälp av ett statistiskt analysverktyg med mått på centraltendens​ för att säkerställa närmre kongruens med armlängdsprincipen.
Slutligen tillhandahåller också uppsatsen en diskussion huruvida lösningen kan vara i enlighet med armlängdsprincipen baserat på de objektiva element en kvantitativ lösning tillhandahåller. Slutsatsen drogs att utan användandet av en intervall kan kongruens aldrig uppnås främst på grund av lösningens intention att maximera företagsgruppens vinster. Detta eftersom intentionen blir i många fall omöjlig om transfer pricing reglerna skall följas. Däremot utforskas möjligheten av en objektiv lösning härrörande från spelteori och förhandlingsteori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paladini Söderberg, Oskar LU
supervisor
organization
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Transfer pricing, game theory, skatterätt, international taxation law, Arm's length principle
language
English
id
8976491
date added to LUP
2019-06-11 17:33:30
date last changed
2019-06-11 17:33:30
@misc{8976491,
 abstract   = {The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. This paper aims to identify and analyze the legal questions emerging from that solution. The paper also aims to discuss the use of such a method in the future and its role on the international taxation arena.
The primary legal question identified was whether or not the arm’s length principle accepts the usage of a maximum and minimum legally authorized boundaries. The discussion of this question is conducted from an international perspective using the OECD's arm’s length principle and its guidelines as leading source of interpretation. The answer to the legal question determined the solution viable under certain circumstances where the maximum and minimum legally authorized was determined using an appropriate arm’s length range. Another requirement detected was that the range had been determined using a statistical tool of central tendency for purposes of accuracy in its compliance with the arm’s length principle.
Finally, the paper also provides a discussion whether or not the solution could conform to the arm’s length principle solely because of the objective elements of a quantitative solution. The discussion argued in favour of the conclusions that without the use of maximum and minimum legally authorized boundaries, the solution can never be in compliance with the arm’s length principle. The argumentation derived primarily from the intention of the solution being to maximize the global profits of a corporation which will, in many cases, lead to solutions that escapes taxation. However, the discussion does explore the possibility of an objective solution deriving from bargaining-, and game theory.},
 author    = {Paladini Söderberg, Oskar},
 keyword   = {Transfer pricing,game theory,skatterätt,international taxation law,Arm's length principle},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Seeking of a Business-Optimal Transfer Price - In accordance with the Arm's Length Principle},
 year     = {2019},
}