Advanced

Användningen av kvinnokroppen - En kritisk analys av den rättsliga olikbehandlingen av surrogatmödraskap och köp av sexuell tjänst

Fredriksson Wohlström, Andrea LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska sexköpslagen stiftades för nära två decennier sedan, med det uttalade syftet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Lagstiftaren avsåg även att med lagen tydligt markera Sveriges inställning till sexköp och hoppades att den skulle verka normerande både inom och utom landet.

Samtidigt har surrogatmödraskap blivit ett växande fenomen. Allt fler svenskar åker utomlands för att få det genomfört, och det verkar som att surrogatmödraskap snart är vanligare än internationella adoptioner. Båda är företeelser som tar kvinnokroppen i anspråk.

Jag utreder hur den rättsliga olikbehandlingen av kommersiella surrogatmödraskap och köp av sexuell tjänst står i relation till synen på nyttjandet av kvinnokroppen i respektive... (More)
Den svenska sexköpslagen stiftades för nära två decennier sedan, med det uttalade syftet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Lagstiftaren avsåg även att med lagen tydligt markera Sveriges inställning till sexköp och hoppades att den skulle verka normerande både inom och utom landet.

Samtidigt har surrogatmödraskap blivit ett växande fenomen. Allt fler svenskar åker utomlands för att få det genomfört, och det verkar som att surrogatmödraskap snart är vanligare än internationella adoptioner. Båda är företeelser som tar kvinnokroppen i anspråk.

Jag utreder hur den rättsliga olikbehandlingen av kommersiella surrogatmödraskap och köp av sexuell tjänst står i relation till synen på nyttjandet av kvinnokroppen i respektive förarbeten. Med hjälp av textanalys studeras de argument som förarbetena använt för att motivera den rättsliga hanteringen. Synen på nyttjandet av kvinnokroppen visar sig vara annorlunda i de respektive förarbetena, på ett sätt som överensstämmer med hur lagstiftningen ser ut. Vidare framträder ytterligare skäl som förefaller vara av betydelse för den rättsliga olikbehandlingen: risken att barn far illa, Sveriges eventuella ansvar att sända en signal och synen på köparen.

Jag analyserar resultatet utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på feministisk rättsteori och intersektionalitet. Den rättsliga hanteringen av kommersiella surrogatmödraskap riskerar en normalisering av användandet av kvinnokroppen. Genom att inte tydligt markera sin inställning, som vid stiftandet av sexköpslagen, legitimerar lagstiftaren utnyttjandet av kvinnokroppen. (Less)
Abstract
The Swedish Sex Purchase Act has been in force for nearly two decades. It was founded with the clear intention to promote equality between men and women. The legislator also intended to clearly mark Sweden’s attitude towards buying sex, and hoped that the law would work normative both within and outside the country.

Meanwhile, surrogate arrangements have become a growing phenomenon. More and more Swedes go abroad to enter into a surrogacy agreement there, and it seems that surrogate arrangements soon will be more common than international adoptions. Both are phenomena that claims the female body.

The purpose of this study is to investigate whether the different legal treatment of surrogate motherhood and the purchase of sexual... (More)
The Swedish Sex Purchase Act has been in force for nearly two decades. It was founded with the clear intention to promote equality between men and women. The legislator also intended to clearly mark Sweden’s attitude towards buying sex, and hoped that the law would work normative both within and outside the country.

Meanwhile, surrogate arrangements have become a growing phenomenon. More and more Swedes go abroad to enter into a surrogacy agreement there, and it seems that surrogate arrangements soon will be more common than international adoptions. Both are phenomena that claims the female body.

The purpose of this study is to investigate whether the different legal treatment of surrogate motherhood and the purchase of sexual services is related to how the respective preparatory works view the use of the female body. With the help of text analysis, the arguments used by the preparatory works to justify the legal handling are studied. The view of the use of the female body proves to be different in the respective preparatory works, in a way that is consistent with the legislation. The results further indicate that additional reasons have been of importance for the legal difference: the risk that children will suffer, Sweden's possible responsibility to mark its stance and the view of the buyer of the service.

The results are analysed based on a theoretical framework of feminist law theory and intersectionality. The legal management of commercial surrogate motherhood proves to be a normalization of the utilization of the female body. By not clearly marking its attitude, as through the founding of the Sex Purchase Act, the legislator legitimizes the use of the female body. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson Wohlström, Andrea LU
supervisor
organization
alternative title
The use of the female body - A critical analysis of the different legal treatment of surrogate motherhood and the purchase of sexual services
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, rättsvetenskap, straffrätt, surrogatmödraskap, prostitution, köp av sexuell tjänst, law, criminal law, surrogate motherhood, purchase of sexual services
language
Swedish
id
8976519
date added to LUP
2019-06-17 14:36:09
date last changed
2019-06-17 14:36:09
@misc{8976519,
 abstract   = {The Swedish Sex Purchase Act has been in force for nearly two decades. It was founded with the clear intention to promote equality between men and women. The legislator also intended to clearly mark Sweden’s attitude towards buying sex, and hoped that the law would work normative both within and outside the country.

Meanwhile, surrogate arrangements have become a growing phenomenon. More and more Swedes go abroad to enter into a surrogacy agreement there, and it seems that surrogate arrangements soon will be more common than international adoptions. Both are phenomena that claims the female body.

The purpose of this study is to investigate whether the different legal treatment of surrogate motherhood and the purchase of sexual services is related to how the respective preparatory works view the use of the female body. With the help of text analysis, the arguments used by the preparatory works to justify the legal handling are studied. The view of the use of the female body proves to be different in the respective preparatory works, in a way that is consistent with the legislation. The results further indicate that additional reasons have been of importance for the legal difference: the risk that children will suffer, Sweden's possible responsibility to mark its stance and the view of the buyer of the service.

The results are analysed based on a theoretical framework of feminist law theory and intersectionality. The legal management of commercial surrogate motherhood proves to be a normalization of the utilization of the female body. By not clearly marking its attitude, as through the founding of the Sex Purchase Act, the legislator legitimizes the use of the female body.},
 author    = {Fredriksson Wohlström, Andrea},
 keyword   = {familjerätt,rättsvetenskap,straffrätt,surrogatmödraskap,prostitution,köp av sexuell tjänst,law,criminal law,surrogate motherhood,purchase of sexual services},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användningen av kvinnokroppen - En kritisk analys av den rättsliga olikbehandlingen av surrogatmödraskap och köp av sexuell tjänst},
 year     = {2019},
}