Advanced

Svenskt konventionsåtagande i den tillfälliga lagen - En undersökning av MIG 2018:20 och dess genomslag i rättstillämpningen

Eklund, Axel LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In connection with the record amount of asylum seekers in the year of 2015, the Swedish government introduced the so called temporary law with the purpose of reducing the amount of asylum seekers in Sweden. A final chance to be granted a residence permit was if it would violate any of Sweden’s convention commitments to deny the permit.

In MIG 2018:20 the Supreme Court of Migration concerning the reunification of a family with a minor boy from Syria. The Court concluded that it would violate art 8 ECHR and parts of the UN Convention on the Rights of the Child to deny the family a permit of residence and especially considered the principle of the best interest of the child.

In this essay, judgements from the Swedish Migration Courts... (More)
In connection with the record amount of asylum seekers in the year of 2015, the Swedish government introduced the so called temporary law with the purpose of reducing the amount of asylum seekers in Sweden. A final chance to be granted a residence permit was if it would violate any of Sweden’s convention commitments to deny the permit.

In MIG 2018:20 the Supreme Court of Migration concerning the reunification of a family with a minor boy from Syria. The Court concluded that it would violate art 8 ECHR and parts of the UN Convention on the Rights of the Child to deny the family a permit of residence and especially considered the principle of the best interest of the child.

In this essay, judgements from the Swedish Migration Courts have been examined to see what kind of impact MIG 2018:20 has had on those judgements. The examination shows that the principle of the best interest of the child has been given a crucial part in the assessment of whether a restriction of art 8 ECHR is proportionate or not. Furthermore, it showed that the Swedish Migration Agency now have other factors to consider in their assessments. A recurring pattern with some of the examined cases is that the specific circumstances of MIG 2018:20 is often seen as a framework of what the Swedish convention commitments are. As a result, cases where the circumstances differ are not considered to violate the Swedish convention commitments. (Less)
Abstract (Swedish)
I samband med det rekordstora antalet asylansökningar år 2015 införde regeringen Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen (TL), som syftade till att minska antalet asylsökande till Sverige. En ventil infördes i lagen som innebar att uppehållstillstånd skulle beviljas om det annars skulle strida mot svensk konventionsåtagande att neka personen i fråga uppehållstillstånd.

I MIG 2018:20 prövade MiÖD ett fall avseende familjeåterförening som berörde en minderårig pojke från Syrien. Domstolen kom fram till att det skulle strida mot art 8 EKMR och delar av Barnkonventionen att neka familjen uppehållstillstånd och beaktade särskilt principen om barnets... (More)
I samband med det rekordstora antalet asylansökningar år 2015 införde regeringen Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen (TL), som syftade till att minska antalet asylsökande till Sverige. En ventil infördes i lagen som innebar att uppehållstillstånd skulle beviljas om det annars skulle strida mot svensk konventionsåtagande att neka personen i fråga uppehållstillstånd.

I MIG 2018:20 prövade MiÖD ett fall avseende familjeåterförening som berörde en minderårig pojke från Syrien. Domstolen kom fram till att det skulle strida mot art 8 EKMR och delar av Barnkonventionen att neka familjen uppehållstillstånd och beaktade särskilt principen om barnets bästa i bedömningen.

I uppsatsen har mål från migrationsdomstolarna undersökts för att se vilket genomslag MIG 2018:20 har fått på rättstillämpningen. Undersökningen visar på att principen om barnets bästa fått en viktig betydelse vid bedömningen av om en inskränkning av art 8 EKMR är proportionell. Därutöver framgår att Migrationsverket nu har andra faktorer att bedöma i sin handläggning. Ett återkommande mönster hos en del av avgörandena är att de specifika omständigheterna i MIG 2018:20 ofta används som en mall av vad som utgör svenskt konventionsåtagande. En konsekvens av detta är att fall där omständigheterna skiljer sig åt inte anses strida mot det svenska konventionsåtagandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Axel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Migrationsrätt, Familjeåterförening, MIG 2018:20, Barnets bästa
language
Swedish
id
8976772
date added to LUP
2019-09-16 10:57:26
date last changed
2019-09-16 10:57:26
@misc{8976772,
 abstract   = {In connection with the record amount of asylum seekers in the year of 2015, the Swedish government introduced the so called temporary law with the purpose of reducing the amount of asylum seekers in Sweden. A final chance to be granted a residence permit was if it would violate any of Sweden’s convention commitments to deny the permit.

In MIG 2018:20 the Supreme Court of Migration concerning the reunification of a family with a minor boy from Syria. The Court concluded that it would violate art 8 ECHR and parts of the UN Convention on the Rights of the Child to deny the family a permit of residence and especially considered the principle of the best interest of the child.

In this essay, judgements from the Swedish Migration Courts have been examined to see what kind of impact MIG 2018:20 has had on those judgements. The examination shows that the principle of the best interest of the child has been given a crucial part in the assessment of whether a restriction of art 8 ECHR is proportionate or not. Furthermore, it showed that the Swedish Migration Agency now have other factors to consider in their assessments. A recurring pattern with some of the examined cases is that the specific circumstances of MIG 2018:20 is often seen as a framework of what the Swedish convention commitments are. As a result, cases where the circumstances differ are not considered to violate the Swedish convention commitments.},
 author    = {Eklund, Axel},
 keyword   = {Migrationsrätt,Familjeåterförening,MIG 2018:20,Barnets bästa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenskt konventionsåtagande i den tillfälliga lagen - En undersökning av MIG 2018:20 och dess genomslag i rättstillämpningen},
 year     = {2019},
}