Advanced

Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

Edvardsson, Johannes LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Enligt självkostnadsprincipen har en entreprenör rätt till ersättning för de kostnader denne har haft för utförandet av ett arbete. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om entreprenören har en skyldighet att redovisa för beställaren vilka sådana kostnader som har förelegat. För att uppfylla syftet med uppsatsen måste i huvudsak följande frågor besvaras. 1) regleras kostnadsredovisning av villkoren i AB 04? 2) regleras kostnadsredovisning i dispositiv rätt? 3) är en entreprenör i entreprenadavtal... (More)
Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Enligt självkostnadsprincipen har en entreprenör rätt till ersättning för de kostnader denne har haft för utförandet av ett arbete. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om entreprenören har en skyldighet att redovisa för beställaren vilka sådana kostnader som har förelegat. För att uppfylla syftet med uppsatsen måste i huvudsak följande frågor besvaras. 1) regleras kostnadsredovisning av villkoren i AB 04? 2) regleras kostnadsredovisning i dispositiv rätt? 3) är en entreprenör i entreprenadavtal där AB 04 utgör avtalsinnehåll skyldig att redovisa vilka kostnader som har förelegat för utförda arbeten?

För att besvara de ovan nämnda frågorna och uppnå syftet med uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Svaret på den första frågan är att kostnadsredovisning inte på något sätt regleras i AB 04. Svaret på den andra frågan är att kostnadsredovisning regleras i dispositiv entreprenadrätt. Svaret på den tredje frågan är att en entreprenör i entreprenadavtal där AB 04 utgör avtalsinnehåll är skyldig att redovisa sina kostnader för beställaren. Av kostnadsredovisningen ska det framgå vilken art arbetet är av, vilken omfattning arbetet är av och hur priset har beräknats av entreprenören. Följden av en utebliven eller undermålig kostnadsredovisning är att beställaren har rätt att hålla inne betalning. (Less)
Abstract
A vast majority of the commercial construction agreements in Sweden are likely regulated by the general conditions of contract in AB 04. According to the general conditions in AB 04 the price for construction works can be determined by the prime cost principle. The prime cost principle entails that a contractor is entitled to be compensated for costs generated by construction works. The main purpose of this thesis is to examine if a contractor is liable to account for the costs generated by construction works. In order to achieve this purpose, the following three main questions has to be answered. 1) is cost accounting regulated by the general conditions in AB 04? 2) is cost accounting regulated in optional law? 3) is a contractor in a... (More)
A vast majority of the commercial construction agreements in Sweden are likely regulated by the general conditions of contract in AB 04. According to the general conditions in AB 04 the price for construction works can be determined by the prime cost principle. The prime cost principle entails that a contractor is entitled to be compensated for costs generated by construction works. The main purpose of this thesis is to examine if a contractor is liable to account for the costs generated by construction works. In order to achieve this purpose, the following three main questions has to be answered. 1) is cost accounting regulated by the general conditions in AB 04? 2) is cost accounting regulated in optional law? 3) is a contractor in a construction agreement regulated by the general conditions in AB 04 liable to account for the costs generated by construction works?

In order to answer questions 1–3 and achieve the purpose of this thesis a traditional legal method is used. The answer to the first question is that the general conditions in AB 04 does not regulate cost accounting in any way. The answer to the second question is that cost accounting is regulated by optional law. The answer to the third question is that a contractor in a construction agreement regulated by the general conditions in AB 04 is liable to account for the costs generated by construction works. The account shall contain information on the nature of the construction works, the scope of the construction works and how the price has been calculated by the contractor. If the contractor does not account for the costs in such a way or does not account for the costs at all, the employer is entitled to withhold payment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edvardsson, Johannes LU
supervisor
organization
alternative title
Accounting in Construction law – Cost accounting in agreements regulated by the prime cost principle in AB 04
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, private law, avtalsrätt, entreprenadrätt, construction law, standardavtal, AB 04, redovisning, kostnadsredovisning, allmänna bestämmelser, löpande räkning, självkostnadsprincipen, general conditions of contract, contract, tolkning, avtalstolkning entreprenad, entreprenadavtal
language
Swedish
id
8976799
date added to LUP
2019-06-17 14:42:59
date last changed
2019-06-17 14:42:59
@misc{8976799,
 abstract   = {A vast majority of the commercial construction agreements in Sweden are likely regulated by the general conditions of contract in AB 04. According to the general conditions in AB 04 the price for construction works can be determined by the prime cost principle. The prime cost principle entails that a contractor is entitled to be compensated for costs generated by construction works. The main purpose of this thesis is to examine if a contractor is liable to account for the costs generated by construction works. In order to achieve this purpose, the following three main questions has to be answered. 1) is cost accounting regulated by the general conditions in AB 04? 2) is cost accounting regulated in optional law? 3) is a contractor in a construction agreement regulated by the general conditions in AB 04 liable to account for the costs generated by construction works? 

In order to answer questions 1–3 and achieve the purpose of this thesis a traditional legal method is used. The answer to the first question is that the general conditions in AB 04 does not regulate cost accounting in any way. The answer to the second question is that cost accounting is regulated by optional law. The answer to the third question is that a contractor in a construction agreement regulated by the general conditions in AB 04 is liable to account for the costs generated by construction works. The account shall contain information on the nature of the construction works, the scope of the construction works and how the price has been calculated by the contractor. If the contractor does not account for the costs in such a way or does not account for the costs at all, the employer is entitled to withhold payment.},
 author    = {Edvardsson, Johannes},
 keyword   = {civilrätt,private law,avtalsrätt,entreprenadrätt,construction law,standardavtal,AB 04,redovisning,kostnadsredovisning,allmänna bestämmelser,löpande räkning,självkostnadsprincipen,general conditions of contract,contract,tolkning,avtalstolkning entreprenad,entreprenadavtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04},
 year     = {2019},
}