Advanced

Återlämnandet av olovligt bortförda barn

Hellman, Johanna LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Frågan om olovligt bortförande, kvarhållande och återlämnande av barn i internationella förhållanden har uppmärksammats alltmer under senare år.
I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i dessa ärenden. Haagkonventionen går ut på att, i barnets intresse, återställa ett rubbat rättsläge och tillstånd, genom att barnet snabbt och effektivt återförs till den konventionsstat där barnet hade hemvist vid tidpunkten för bortförandet. Vägransgrunderna är få och uttömmande reglerade. Konventionsstaterna ska snabbt och effektivt verkställa sina egna beslut om överflyttning, det har dock lämnats till nationell lagstiftning att reglera hur verkställigheten ska gå till.

I Sverige är Europakonventionen... (More)
Frågan om olovligt bortförande, kvarhållande och återlämnande av barn i internationella förhållanden har uppmärksammats alltmer under senare år.
I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i dessa ärenden. Haagkonventionen går ut på att, i barnets intresse, återställa ett rubbat rättsläge och tillstånd, genom att barnet snabbt och effektivt återförs till den konventionsstat där barnet hade hemvist vid tidpunkten för bortförandet. Vägransgrunderna är få och uttömmande reglerade. Konventionsstaterna ska snabbt och effektivt verkställa sina egna beslut om överflyttning, det har dock lämnats till nationell lagstiftning att reglera hur verkställigheten ska gå till.

I Sverige är Europakonventionen inkorporerad i svensk rätt. För denna uppsats del är främst artikel 8 i Europakonventionen av intresse då, i fall av olovliga bortföranden, kvarhållanden och överflyttning, Europadomstolen i störst utsträckning prövat klagomålen mot denna artikel. Några i uppsatsen uppmärksammade rättsfall lyfter fram problematiken med verkställandet av ett avgörande om överflyttning av barn samtidigt som Europadomstolen fällt stater som misslyckats med att verkställa sina beslut om överflyttning för brott mot den kvarlämnade förälderns rätt till familjeliv.

Det pågår en översyn av Bryssel II-förordningen där Europakommissionen i ett förslag utvärderat hur Bryssel II-förordningen fungerar i praktiken samt övervägt förändringar av densamma. Flera av de i uppsatsen belysta aspekterna på handläggning och verkställighet tas upp till översyn i förslaget. (Less)
Popular Abstract
The issue of wrongful removals, retention and return of children in international conditions has been increasingly noticed in recent years.
Essentially, it is the 1980 Hague Convention and the Brussels II Regulation, which is applicable to these cases. The Hague Convention aims at restoring, in the interests of the child, a disrupted legal situation and condition, by returning the child quickly and effectively to the state where the child was domiciled at the time of the wrongful removal. The refusal grounds are few and exhaustively regulated. States parties should not only promptly decide on removal cases but also quickly and effectively execute their own return decisions, however, it has been left to national law to regulate how... (More)
The issue of wrongful removals, retention and return of children in international conditions has been increasingly noticed in recent years.
Essentially, it is the 1980 Hague Convention and the Brussels II Regulation, which is applicable to these cases. The Hague Convention aims at restoring, in the interests of the child, a disrupted legal situation and condition, by returning the child quickly and effectively to the state where the child was domiciled at the time of the wrongful removal. The refusal grounds are few and exhaustively regulated. States parties should not only promptly decide on removal cases but also quickly and effectively execute their own return decisions, however, it has been left to national law to regulate how enforcement is to take place.

In Sweden, the European Convention on Human rights is incorporated into Swedish law. For this essay is mainly Article 8 of the Convention of interest in which, in cases of wrongful removals, retentions and returns, the European Court of Human rights has to a large extent examined the complaints against this article. The legal cases in this essay highlight some problems with the execution of a decision on returning a child, at the same time, the European Court of Human rights has condemned states that failed to execute such a decision for violating the abandoned parent's right to family life.

In an ongoing review of the Brussels II Regulation the European Commission in a proposal evaluated how the Brussels II Regulation works in practice and considered changes in the same. Multiple of the stated issues of handling and enforcement are reviewed for consideration in the proposal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
olovligt bortförda barn, Haagkonventionen, Bryssel II-förordningen, Återlämnande, familjerätt, internationell privaträtt
language
Swedish
id
8976895
date added to LUP
2019-09-16 10:39:53
date last changed
2019-09-16 10:39:53
@misc{8976895,
 abstract   = {Frågan om olovligt bortförande, kvarhållande och återlämnande av barn i internationella förhållanden har uppmärksammats alltmer under senare år. 
I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i dessa ärenden. Haagkonventionen går ut på att, i barnets intresse, återställa ett rubbat rättsläge och tillstånd, genom att barnet snabbt och effektivt återförs till den konventionsstat där barnet hade hemvist vid tidpunkten för bortförandet. Vägransgrunderna är få och uttömmande reglerade. Konventionsstaterna ska snabbt och effektivt verkställa sina egna beslut om överflyttning, det har dock lämnats till nationell lagstiftning att reglera hur verkställigheten ska gå till. 

I Sverige är Europakonventionen inkorporerad i svensk rätt. För denna uppsats del är främst artikel 8 i Europakonventionen av intresse då, i fall av olovliga bortföranden, kvarhållanden och överflyttning, Europadomstolen i störst utsträckning prövat klagomålen mot denna artikel. Några i uppsatsen uppmärksammade rättsfall lyfter fram problematiken med verkställandet av ett avgörande om överflyttning av barn samtidigt som Europadomstolen fällt stater som misslyckats med att verkställa sina beslut om överflyttning för brott mot den kvarlämnade förälderns rätt till familjeliv. 

Det pågår en översyn av Bryssel II-förordningen där Europakommissionen i ett förslag utvärderat hur Bryssel II-förordningen fungerar i praktiken samt övervägt förändringar av densamma. Flera av de i uppsatsen belysta aspekterna på handläggning och verkställighet tas upp till översyn i förslaget.},
 author    = {Hellman, Johanna},
 keyword   = {olovligt bortförda barn,Haagkonventionen,Bryssel II-förordningen,Återlämnande,familjerätt,internationell privaträtt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återlämnandet av olovligt bortförda barn},
 year     = {2019},
}