Advanced

Nämndemannasystemet - ett brott mot mänskliga rättigheter? - En kritisk granskning av nämndemannasystemets förhållande till EKMR

Eriksson, Axel LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Nämndemannamedverkan har förekommit i det svenska rättsväsendet i över 800 år. I Sverige nomineras nämndemän av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige. Domare som är fria från politisk påverkan är grundläggande för en demokratisk rättsstat. Med dess politiska förankring står nämndemannasystemet i konflikt med självständiga och oavhängiga domstolar.

Uppsatsens syfte är att undersöka nämndemannasystemets förhållande till kravet på opartiska domstolar enligt artikel 6.1 EKMR. Vidare ska alternativ till dagens system granskas. Detta har utretts med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod. Som grund för tolkningen av artikel 6.1 EKMR har tre vägledande rättsfall från Europadomstolen analyserats.

Nämndemännen anses spela en... (More)
Nämndemannamedverkan har förekommit i det svenska rättsväsendet i över 800 år. I Sverige nomineras nämndemän av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige. Domare som är fria från politisk påverkan är grundläggande för en demokratisk rättsstat. Med dess politiska förankring står nämndemannasystemet i konflikt med självständiga och oavhängiga domstolar.

Uppsatsens syfte är att undersöka nämndemannasystemets förhållande till kravet på opartiska domstolar enligt artikel 6.1 EKMR. Vidare ska alternativ till dagens system granskas. Detta har utretts med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod. Som grund för tolkningen av artikel 6.1 EKMR har tre vägledande rättsfall från Europadomstolen analyserats.

Nämndemännen anses spela en viktig roll i rättsväsendet. Som allmänhetens representanter utövar de insyn i domstolarna, vilket ökar förtroendet för domstolsväsendet. Genom att döma vid sidan av de lagfarna domarna speglas allmänhetens värderingar i rättsskipningen. Lokala folkvalda församlingar har tydliga demokratiska förankringar och är det främsta tillvägagångssättet för allmänheten som helhet att representeras i domstolarna via nämndemannamedverkan.

Nämndemannasystemet är förenligt med kraven på oavhängiga och självständiga domstolar enligt EKMR. Dessutom menar Europadomstolen att lekmannadomare bidrar till ett främjande av rättsskipningen. Däremot kan lekmannadomare ge upphov till legitima tvivel vad gäller deras opartiskhet när det finns konkreta intressen i det enskilda fallet.

Även om nämndemannasystemet lever upp till kraven på en rättvis rättegång enligt EKMR, finns det anledning att kritiskt granska systemet. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet kan urholkas om nämndemännen ses som politiker i rättssalen. (Less)
Abstract
The inclusion of lay assessors has been a part of the Swedish legal system for over 800 years. In Sweden, lay assessors are nominated by political parties of the municipal and district councils. The separation of judges from political influence is a foundation for any democratic state. Because of their political ties, lay assessors contradict the principle of independent and impartial tribunals.

This essay aims to examine the Swedish system of lay assessors in relation to the requirement of impartial tribunals as stipulated by article 6.1 ECHR. Furthermore, possible alternatives to the current system will be evaluated. This essay takes a point of departure in a legal judicial method and uses three guiding rulings from the European... (More)
The inclusion of lay assessors has been a part of the Swedish legal system for over 800 years. In Sweden, lay assessors are nominated by political parties of the municipal and district councils. The separation of judges from political influence is a foundation for any democratic state. Because of their political ties, lay assessors contradict the principle of independent and impartial tribunals.

This essay aims to examine the Swedish system of lay assessors in relation to the requirement of impartial tribunals as stipulated by article 6.1 ECHR. Furthermore, possible alternatives to the current system will be evaluated. This essay takes a point of departure in a legal judicial method and uses three guiding rulings from the European Court of Human Rights to interpret article 6.1 ECHR.

The inclusion of lay assessors is an important part of the legal system. As the publics representatives, they promote insight and transparency in the judicial system which in turn increases credibility. By participating side by side by regular judges, the values of the public are reflected in the administration of justice. Locally elected assemblies are grounded in core democratic values and the system of lay assessors therefore ensures the publics representation in the courts.

The lay assessor system is compatible with the requirements for impartial and independent tribunals according to ECHR. Furthermore, the European Court of Human Rights have declared that lay assessors are in principle well qualified to participate in the adjudication of disputes. However, doubts regarding the impartially and independence of lay assessors can arise when there are tangible conflict of interests in the particular case.

Although the lay assessor system is in accordance with the requirements of impartial and independent tribunals according to ECHR, there is reason to critically review this system. The credibility of the judicial system is dependent on that lay assessors are not seen as politicians in the courts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Axel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, nämndemän, EKMR
language
Swedish
id
8976988
date added to LUP
2019-09-16 10:35:37
date last changed
2019-09-16 10:35:37
@misc{8976988,
 abstract   = {The inclusion of lay assessors has been a part of the Swedish legal system for over 800 years. In Sweden, lay assessors are nominated by political parties of the municipal and district councils. The separation of judges from political influence is a foundation for any democratic state. Because of their political ties, lay assessors contradict the principle of independent and impartial tribunals. 

This essay aims to examine the Swedish system of lay assessors in relation to the requirement of impartial tribunals as stipulated by article 6.1 ECHR. Furthermore, possible alternatives to the current system will be evaluated. This essay takes a point of departure in a legal judicial method and uses three guiding rulings from the European Court of Human Rights to interpret article 6.1 ECHR. 

The inclusion of lay assessors is an important part of the legal system. As the publics representatives, they promote insight and transparency in the judicial system which in turn increases credibility. By participating side by side by regular judges, the values of the public are reflected in the administration of justice. Locally elected assemblies are grounded in core democratic values and the system of lay assessors therefore ensures the publics representation in the courts. 

The lay assessor system is compatible with the requirements for impartial and independent tribunals according to ECHR. Furthermore, the European Court of Human Rights have declared that lay assessors are in principle well qualified to participate in the adjudication of disputes. However, doubts regarding the impartially and independence of lay assessors can arise when there are tangible conflict of interests in the particular case. 

Although the lay assessor system is in accordance with the requirements of impartial and independent tribunals according to ECHR, there is reason to critically review this system. The credibility of the judicial system is dependent on that lay assessors are not seen as politicians in the courts.},
 author    = {Eriksson, Axel},
 keyword   = {Processrätt,nämndemän,EKMR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nämndemannasystemet - ett brott mot mänskliga rättigheter? - En kritisk granskning av nämndemannasystemets förhållande till EKMR},
 year     = {2019},
}