Advanced

Giftfria materialflöden vs ökad plaståtervinning - En analys av motsättningarna mellan lagstadgade och miljöpolitiska mål om ökad plaståtervinning och utfasning av farliga kemikalier inom EU

Sevelius, Emilia LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
För att realisera övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi, har EU utvecklat ett antal miljöpolitiska målsättningar som kommer till uttryck genom ett ökat fokus på produkters hela livscykel. Två viktiga principer som kommer till uttryck genom policyer är ökad återvinning och minskad användning av farliga kemikalier som långlivade organiska föroreningar som är skadliga för människors hälsa och skadar känsliga ekosystem. Principerna har även realiserats genom EU:s miljölagstiftning.

Eftersom relevansen av att se till sambandet mellan bestämmelser om återvinning och kemikalier först belyses på allvar i EU:s plan för en cirkulär ekonomi från 2015, har det inte hunnit genomföras så mycket forskning på området än. Därför syftar... (More)
För att realisera övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi, har EU utvecklat ett antal miljöpolitiska målsättningar som kommer till uttryck genom ett ökat fokus på produkters hela livscykel. Två viktiga principer som kommer till uttryck genom policyer är ökad återvinning och minskad användning av farliga kemikalier som långlivade organiska föroreningar som är skadliga för människors hälsa och skadar känsliga ekosystem. Principerna har även realiserats genom EU:s miljölagstiftning.

Eftersom relevansen av att se till sambandet mellan bestämmelser om återvinning och kemikalier först belyses på allvar i EU:s plan för en cirkulär ekonomi från 2015, har det inte hunnit genomföras så mycket forskning på området än. Därför syftar uppsatsen till att belysa komplexiteten med de existerande motsättningarna mellan återvinnings- och kemikalielagstiftning och motsvarande miljöpolitiska målsättningar.

Denna studie pekar ut återvinning av plastkomponenter i elektriska och elektroniska produkter som ett av många särskilt prioriterade områden för övergången till en cirkulär ekonomi. Studien visar, genom en analys av de framförda argumenten från återvinningsindustrier och NGO:s gällande ändringen av förordningen om långlivade organiska föroreningar (POPs-förordningen), på de motsättningar som finns mellan återvinnings- och kemikalielagstiftning och motsvarande miljöpolitiska målsättningar.

Ändringen av POPs-förordningen belyser även de inneboende motsättningarna som motverkar realiseringen av målen om ökad plaståtervinning och minskad spridning av farliga kemikalier samt problemen som motsättningarna ger upphov till. Slutligen ger uppsatsen exempel på andra relevanta motsättningar mellan resurseffektivitet och kemikaliehantering som ligger till grund för uppsatsens diskussion om hur EU kan hantera motsättningarna mellan ökad plaståtervinning och minskad spridning av farliga kemikalier. (Less)
Abstract
To realize the transition from a linear to a circular economy within the EU, the union has developed environmental-political goals and implemented them through policies that take a product’s whole life cycle into account. Two important objectives that are expressed through these policies are increased recycling and the phasing out of hazardous chemicals such as persistent organic pollutants which have negative effects on human health and sensitive ecosystems. These objectives have also been integrated into the union’s environmental legislation through various legal acts.

Since the importance of studying the correlation between chemicals and recycling was not highlighted by the EU until 2015, there has not been much scientific research... (More)
To realize the transition from a linear to a circular economy within the EU, the union has developed environmental-political goals and implemented them through policies that take a product’s whole life cycle into account. Two important objectives that are expressed through these policies are increased recycling and the phasing out of hazardous chemicals such as persistent organic pollutants which have negative effects on human health and sensitive ecosystems. These objectives have also been integrated into the union’s environmental legislation through various legal acts.

Since the importance of studying the correlation between chemicals and recycling was not highlighted by the EU until 2015, there has not been much scientific research done yet. Therefore, the aim of this study is to show the complexity with the contradictions that exist between recycling and chemicals regulation and thus between different environmental-political goals.

This study points out that one of the many prioritized areas in the transition towards a circular economy within the EU is the increased recycling of plastics deriving from waste from electrical and electronic equipment. This study focuses particularly on recycling of plastics from electrical and electric equipment (WEEE) containing the brominated flame retardant named dekaBDE. Furthermore, this study shows, through an analyse of the argumentation from recycling industries and NGO:s regarding the recast of the regulation on persistent organic pollutants, the regulatory overlap that exist between recycling and chemicals legislation and how they, despite the regulations non-conflicting objectives, create conflicting rules. The study also shows how the conflicting rules generate issues for producers regarding the achievement of the goals of increased plastic recycling and the phasing out of hazardous chemicals. Finally, the study gives examples of other relevant legislative and goal-setting contradictions between resource efficiency and chemicals, used as a base for this study’s final discussion on how the EU can coordinate the contradictions between increased recycling of plastics and decreased dissemination of hazardous chemicals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sevelius, Emilia LU
supervisor
organization
alternative title
Hazardous-free material flows vs increased recycling of plastics - An analyse of the contradictions between legislative and environmental-political goals regarding increased plastic recycling and the phasing out of hazardous chemicals within the EU
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, Kemikalier, Långlivade organiska föroreningar, Återvinning, Motsättningar
language
Swedish
id
8977009
date added to LUP
2019-06-11 17:29:56
date last changed
2019-06-11 17:29:56
@misc{8977009,
 abstract   = {To realize the transition from a linear to a circular economy within the EU, the union has developed environmental-political goals and implemented them through policies that take a product’s whole life cycle into account. Two important objectives that are expressed through these policies are increased recycling and the phasing out of hazardous chemicals such as persistent organic pollutants which have negative effects on human health and sensitive ecosystems. These objectives have also been integrated into the union’s environmental legislation through various legal acts. 
 
Since the importance of studying the correlation between chemicals and recycling was not highlighted by the EU until 2015, there has not been much scientific research done yet. Therefore, the aim of this study is to show the complexity with the contradictions that exist between recycling and chemicals regulation and thus between different environmental-political goals.

This study points out that one of the many prioritized areas in the transition towards a circular economy within the EU is the increased recycling of plastics deriving from waste from electrical and electronic equipment. This study focuses particularly on recycling of plastics from electrical and electric equipment (WEEE) containing the brominated flame retardant named dekaBDE. Furthermore, this study shows, through an analyse of the argumentation from recycling industries and NGO:s regarding the recast of the regulation on persistent organic pollutants, the regulatory overlap that exist between recycling and chemicals legislation and how they, despite the regulations non-conflicting objectives, create conflicting rules. The study also shows how the conflicting rules generate issues for producers regarding the achievement of the goals of increased plastic recycling and the phasing out of hazardous chemicals. Finally, the study gives examples of other relevant legislative and goal-setting contradictions between resource efficiency and chemicals, used as a base for this study’s final discussion on how the EU can coordinate the contradictions between increased recycling of plastics and decreased dissemination of hazardous chemicals.},
 author    = {Sevelius, Emilia},
 keyword   = {Miljörätt,Kemikalier,Långlivade organiska föroreningar,Återvinning,Motsättningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Giftfria materialflöden vs ökad plaståtervinning - En analys av motsättningarna mellan lagstadgade och miljöpolitiska mål om ökad plaståtervinning och utfasning av farliga kemikalier inom EU},
 year     = {2019},
}