Advanced

Stå ut eller åk ut - våldsutsatta kvinnors rätt till fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning

Kaikkonen, Elin LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Våld i nära relationer, och då främst mäns våld mot kvinnor, utgör ett erkänt samhällsproblem. En särskilt utsatt grupp är våldsutsatta kvinnor med osäker uppehållsrätt som kommit till Sverige på anknytning till en svensk man. Kvinnorna får tidsbegränsade uppehållstillstånd och om anknytningen bryts föreligger inte längre förutsättningar för uppehållstillståndet, och kvinnan utvisas. Om kvinnan kan bevisa att hon utsatts för våld och förhållandet upphört på grund av det kan hon i vissa fall få fortsatt uppehållstillstånd.

Uppsatsen utgår ifrån en rättsanalytisk metod där gällande rätt fastställs. Uti-från ett intersektionellt perspektiv kompletteras gällande rätt med annat material för att utreda konsekvenserna av rättsreglerna. Utifrån... (More)
Våld i nära relationer, och då främst mäns våld mot kvinnor, utgör ett erkänt samhällsproblem. En särskilt utsatt grupp är våldsutsatta kvinnor med osäker uppehållsrätt som kommit till Sverige på anknytning till en svensk man. Kvinnorna får tidsbegränsade uppehållstillstånd och om anknytningen bryts föreligger inte längre förutsättningar för uppehållstillståndet, och kvinnan utvisas. Om kvinnan kan bevisa att hon utsatts för våld och förhållandet upphört på grund av det kan hon i vissa fall få fortsatt uppehållstillstånd.

Uppsatsen utgår ifrån en rättsanalytisk metod där gällande rätt fastställs. Uti-från ett intersektionellt perspektiv kompletteras gällande rätt med annat material för att utreda konsekvenserna av rättsreglerna. Utifrån intersektionen mellan kön och etnicitet belyses kvinnans komplexa uppbrottsprocess samt särskilt utsatta ställning som nyanländ i Sverige.

Uppsatsen identifierar att rättsregeln kring tidsbegränsade uppehållstillstånd riskerar att låsa in kvinnan i en våldsam relation, och att undantaget för våld innebär ett bristfälligt skydd. Den våldsutsatta kvinnan ställs inför tre val: att återvända till sitt hemland, att ”stå ut” med våldet i förhoppning om permanent uppehållstillstånd eller att bryta anknytningen och åberopa ett undantag för våld med osäkert resultat.

Uppsatsen analyserar hur reglerna bör förändras för att öka skyddet för den våldsutsatta utländska kvinnan. Ett ökat skydd behövs för att lagen inte ska utesluta utländska kvinnor från den svenska jämlikhetsagendan. (Less)
Abstract
Domestic violence, and primarily men's violence against women, is a well-recognized social problem. A particularly vulnerable group is abused women with uncertain right of residence. Their migration status depends on that of their spouse, and they receive only a temporary residence permit. If the relationship is broken, the conditions for the residence permit are no longer present and the woman is deported. If the woman can prove that she has been subjected to violence and the relationship has ceased because of it, she may in some cases receive a permanent residence permit even though the relationship is broken.

The thesis is based on a legal-analytical method in which de lege lata is established. From an intersectional perspective,... (More)
Domestic violence, and primarily men's violence against women, is a well-recognized social problem. A particularly vulnerable group is abused women with uncertain right of residence. Their migration status depends on that of their spouse, and they receive only a temporary residence permit. If the relationship is broken, the conditions for the residence permit are no longer present and the woman is deported. If the woman can prove that she has been subjected to violence and the relationship has ceased because of it, she may in some cases receive a permanent residence permit even though the relationship is broken.

The thesis is based on a legal-analytical method in which de lege lata is established. From an intersectional perspective, the legal framework is then supplemented with other material to analyze the consequences of the legal framework. Based on the intersection between gender and ethnicity, the women's complex breakup process and particularly vulnerable position as newly ar-rived in Sweden are highlighted.

The thesis identifies that the rule regarding temporary residence permits risks locking women in violent relationships, and that the exception for violence offers inadequate protection. The abused woman is faced with three choices: to return to her country of origin, to tolerate the violence in the hope of receiving a permanent residence permit or to break up and invoke the exemption of violence with uncertain result.

The thesis furthermore analyzes how the rules should be changed in order to increase the protection of the abused women. Increased protection is needed so that the law does not exclude foreign women from the Swedish equality agenda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kaikkonen, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Migrationsrätt
language
Swedish
id
8977041
date added to LUP
2019-09-16 10:33:35
date last changed
2019-09-16 10:33:35
@misc{8977041,
 abstract   = {Domestic violence, and primarily men's violence against women, is a well-recognized social problem. A particularly vulnerable group is abused women with uncertain right of residence. Their migration status depends on that of their spouse, and they receive only a temporary residence permit. If the relationship is broken, the conditions for the residence permit are no longer present and the woman is deported. If the woman can prove that she has been subjected to violence and the relationship has ceased because of it, she may in some cases receive a permanent residence permit even though the relationship is broken. 

The thesis is based on a legal-analytical method in which de lege lata is established. From an intersectional perspective, the legal framework is then supplemented with other material to analyze the consequences of the legal framework. Based on the intersection between gender and ethnicity, the women's complex breakup process and particularly vulnerable position as newly ar-rived in Sweden are highlighted. 

The thesis identifies that the rule regarding temporary residence permits risks locking women in violent relationships, and that the exception for violence offers inadequate protection. The abused woman is faced with three choices: to return to her country of origin, to tolerate the violence in the hope of receiving a permanent residence permit or to break up and invoke the exemption of violence with uncertain result. 

The thesis furthermore analyzes how the rules should be changed in order to increase the protection of the abused women. Increased protection is needed so that the law does not exclude foreign women from the Swedish equality agenda.},
 author    = {Kaikkonen, Elin},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Migrationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stå ut eller åk ut - våldsutsatta kvinnors rätt till fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning},
 year     = {2019},
}