Advanced

Tvångsvård av missbrukare med psykisk störning - En undersökning av gränsdragningen mellan LPT och LVM

Karlsson, Johanna LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats behandlar två omdiskuterade lagar, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT och lag (1988:870) (LVM) om missbrukare i vissa fall. Syftet med uppsatsen har främst varit att utreda hur personer som lider av både en psykisk störning och ett missbruk behandlas inom tvångsvården. Det har också varit att utreda gränsdragningen i de rättsliga kriterierna för psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare.

Uppsatsen består av en deskriptiv del som inleds med förutsättningarna för tillämpning av LPT respektive LVM. Efterföljande del behandlar synen på hur gränsdragningen ser ut i förarbetena, en statlig utredning rörande problematiken med samspelet mellan lagarna och avslutningsvis en kortare redogörelse om... (More)
Föreliggande uppsats behandlar två omdiskuterade lagar, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT och lag (1988:870) (LVM) om missbrukare i vissa fall. Syftet med uppsatsen har främst varit att utreda hur personer som lider av både en psykisk störning och ett missbruk behandlas inom tvångsvården. Det har också varit att utreda gränsdragningen i de rättsliga kriterierna för psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare.

Uppsatsen består av en deskriptiv del som inleds med förutsättningarna för tillämpning av LPT respektive LVM. Efterföljande del behandlar synen på hur gränsdragningen ser ut i förarbetena, en statlig utredning rörande problematiken med samspelet mellan lagarna och avslutningsvis en kortare redogörelse om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri. Slutligen redovisas slutresultatet hur gränsdragningen mellan LPT och LVM ser ut samt vilka eventuella problem som finns när en patient lider av både missbruksproblematik och psykisk störning.

Resultaten som framkommit tyder på att det finns brist på konkreta bestämmelser i form av uppräknade diagnoser och tidsgränser i rekvisiten. Detta är dock nödvändigt för att kunna göra en rättssäker bedömning i varje enskilt fall. Problemet med detta är att bristen på konkreta bestämmelser i kombination med att huvudmannaskapet är delat bidrar till ett ingen av huvudmännen känner något primärt ansvar för patienten och skjuter över ansvaret på varandra. (Less)
Abstract
This paper discusses two much-disputed acts, act (1991:1128) regarding psychiatric custodial care and act (1988:870) regarding care for substance abusers. The purpose of the paper has primarily been to investigate how people, who are simultaneously suffering from a mental illness while having succumbed to a substance abuse of any kind, are treated in custodial care. Secondarily its purpose is to examine the demarcation in the juridical criteria regarding custodial care for people suffering from mental illness and substance abusers respectively.

The paper consists of a descriptive part which is instituted with the prerequisites necessary to enforce custodial care under the above mentioned acts. Following this are parts discussing how the... (More)
This paper discusses two much-disputed acts, act (1991:1128) regarding psychiatric custodial care and act (1988:870) regarding care for substance abusers. The purpose of the paper has primarily been to investigate how people, who are simultaneously suffering from a mental illness while having succumbed to a substance abuse of any kind, are treated in custodial care. Secondarily its purpose is to examine the demarcation in the juridical criteria regarding custodial care for people suffering from mental illness and substance abusers respectively.

The paper consists of a descriptive part which is instituted with the prerequisites necessary to enforce custodial care under the above mentioned acts. Following this are parts discussing how the demarcation is viewed in the preparatory work, a governmental investigation regarding the difficulties with the arising interaction between these acts and finally and short review about the collaboration between social services and the institutes responsible for psychiatric care. Succeeding this descriptive part is a presentation of the results drawn regarding the demarcation of the two acts and the possible problems that can arise when a person is in need of custodial care resulting from both mental illness and substance abuse.

The results that have emerged indicate that there is a deficiency of objective regulations, namely recounted diagnoses and time limits in the requisites. This, however, is necessary for security of person in every individual case. The issues appear when the combination of deficient objective regulations and split head authority in some cases lead to both instances pushing responsibility unto each other, forgetting their duty to the patient. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialrätt, Medicinsk rätt, Tvångsvård, LPT, LVM
language
Swedish
id
8977065
date added to LUP
2019-09-16 10:32:13
date last changed
2019-09-16 10:32:13
@misc{8977065,
 abstract   = {This paper discusses two much-disputed acts, act (1991:1128) regarding psychiatric custodial care and act (1988:870) regarding care for substance abusers. The purpose of the paper has primarily been to investigate how people, who are simultaneously suffering from a mental illness while having succumbed to a substance abuse of any kind, are treated in custodial care. Secondarily its purpose is to examine the demarcation in the juridical criteria regarding custodial care for people suffering from mental illness and substance abusers respectively.

The paper consists of a descriptive part which is instituted with the prerequisites necessary to enforce custodial care under the above mentioned acts. Following this are parts discussing how the demarcation is viewed in the preparatory work, a governmental investigation regarding the difficulties with the arising interaction between these acts and finally and short review about the collaboration between social services and the institutes responsible for psychiatric care. Succeeding this descriptive part is a presentation of the results drawn regarding the demarcation of the two acts and the possible problems that can arise when a person is in need of custodial care resulting from both mental illness and substance abuse.

The results that have emerged indicate that there is a deficiency of objective regulations, namely recounted diagnoses and time limits in the requisites. This, however, is necessary for security of person in every individual case. The issues appear when the combination of deficient objective regulations and split head authority in some cases lead to both instances pushing responsibility unto each other, forgetting their duty to the patient.},
 author    = {Karlsson, Johanna},
 keyword   = {Socialrätt,Medicinsk rätt,Tvångsvård,LPT,LVM},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvångsvård av missbrukare med psykisk störning - En undersökning av gränsdragningen mellan LPT och LVM},
 year     = {2019},
}