Advanced

Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

Öhman, Miriam LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. Legislation, preparatory works, court decisions and legal scholarly work in both of the countries have been analyzed.
A comparative perspective, particularly to the Norwegian regulation, would increase the understanding for the Swedish regulation. Norway has adopted a regulation that gives midwives the right to refuse to perform or participate in abortions due to their religious or moral beliefs, also known as conscientious objection. Sweden, on the other hand, does not have any judicial possibilities for... (More)
The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. Legislation, preparatory works, court decisions and legal scholarly work in both of the countries have been analyzed.
A comparative perspective, particularly to the Norwegian regulation, would increase the understanding for the Swedish regulation. Norway has adopted a regulation that gives midwives the right to refuse to perform or participate in abortions due to their religious or moral beliefs, also known as conscientious objection. Sweden, on the other hand, does not have any judicial possibilities for midwives to work in accordance with their religion and conscience.
The question of conscientious objection to abortion for midwives was recently brought before the Swedish Labour Court in the case AD 2017 nr 23. The right to act in accordance with your religion and conscience is seen as a matter of discrimination in Sweden. The court came to the conclusion that the midwife in this case had not been subjected to an unlawful discrimination. After the court’s decision it seems that there is no legal protection for midwives freedom of religion and conscience in the abortion care in Sweden. In Norway, the possibility of conscientious objection gives midwives a legal protection for their religious and moral beliefs. To ensure women’s right to abortion, this protection has been subjected to limits and conditions.
The Swedish legislator argues that there is a conflict of interest between the religious rights of midwives and women’s right to abortion, where the former must submit to the latter. The Norwegian legislator believes that these interests do not necessarily need to be in conflict with each other, rather a question of regulation. By reorganizing the abortion care, considerations can be taken both to the midwives’ desire for reservation and the women’s right to abortion. If it is not possible to ensure both interests, women’s right to abortion has priority.
The consequences of Sweden adopting a regulation with the possibility of conscientious objection are not clear. This is only achievable through more detailed studies on similar cases of this regulation in other countries.
Keywords: abortion, conscientious objection, discrimination, freedom of religion, freedom of conscience, midwife. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket rättsligt utrymme som ges åt barnmorskors rätt till religions- och samvetsfrihet inom abortvården i Sverige respektive Norge. För att få klarhet kring ländernas reglering och vilka intresseavvägningar som gjorts har den rättsdogmatiska metoden använts. Lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och juridisk doktrin i båda länderna har analyserats.
För att få en ökad förståelse för den svenska regleringen har ett komparativt perspektiv använts. Det är särskilt intressant att jämföra den svenska och norska regleringen. Norge har infört samvetsklausuler i sin abortlagstiftning medan Sverige saknar en rättslig möjlighet för barnmorskor att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter.
Frågan om... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket rättsligt utrymme som ges åt barnmorskors rätt till religions- och samvetsfrihet inom abortvården i Sverige respektive Norge. För att få klarhet kring ländernas reglering och vilka intresseavvägningar som gjorts har den rättsdogmatiska metoden använts. Lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och juridisk doktrin i båda länderna har analyserats.
För att få en ökad förståelse för den svenska regleringen har ett komparativt perspektiv använts. Det är särskilt intressant att jämföra den svenska och norska regleringen. Norge har infört samvetsklausuler i sin abortlagstiftning medan Sverige saknar en rättslig möjlighet för barnmorskor att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter.
Frågan om banmorskors rätt till religions- och samvetsfrihet prövades nyligen i Barnmorskedomen, AD 2017 nr 23. Det klargjordes att i Sverige ses skyddet för barnmorskor som inte vill medverka vid eller utföra aborter på grund av samvetsskäl som en diskrimineringsfråga. AD kom till slutsatsen att barnmorskan i fallet inte hade varit föremål för diskriminering. Efter AD:s bedömning verkar det som att det inte finns något rättsligt skydd för barnmorskors religions- och samvetsfrihet i Sverige. Den norska samvetsklausulen ger ett rättsligt skydd för barnmorskor som av samvetsskäl vill befrias från arbetsuppgifter. För att säkerställa att rätten till abort inte äventyras har det norska skyddet begränsats och villkorats.
Vid intresseavvägningen har den svenska lagstiftaren ansett att barnmorskors rätt till religions- och samvetsfrihet måste ge vika för den abortsökande kvinnans rätt till god hälsovård. Den norska lagstiftaren har ansett att det inte nödvändigtvis behöver röra sig om en intressekonflikt. I Norge uppfattas det istället som en regleringsfråga. Genom en omorganisering av abortvården kan hänsyn tas till både barnmorskors reservationsönskemål och kraven som ställs för att uppfylla god vård för abortsökande kvinnor. I situationer då det inte går att tillgodose båda intressena har intresset för den abortsökande kvinnans rätt till god vård vägt tyngre även i Norge.
Det är oklart vilka konsekvenser ett införande av samvetsklausuler skulle få i Sverige. För att klargöra frågan krävs fler studier i vad ett sådant införande faktiskt skulle innebära.
Nyckelord: abort, barnmorska, diskriminering, religionsfrihet, samvetsfrihet, samvetsklausul. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhman, Miriam LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Abort, barnmorska, diskriminering, religionsfrihet, samvetsfrihet, samvetsklausul.
language
Swedish
id
8977164
date added to LUP
2019-09-16 10:27:40
date last changed
2019-09-16 10:27:40
@misc{8977164,
 abstract   = {The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. Legislation, preparatory works, court decisions and legal scholarly work in both of the countries have been analyzed. 
A comparative perspective, particularly to the Norwegian regulation, would increase the understanding for the Swedish regulation. Norway has adopted a regulation that gives midwives the right to refuse to perform or participate in abortions due to their religious or moral beliefs, also known as conscientious objection. Sweden, on the other hand, does not have any judicial possibilities for midwives to work in accordance with their religion and conscience. 
	The question of conscientious objection to abortion for midwives was recently brought before the Swedish Labour Court in the case AD 2017 nr 23. The right to act in accordance with your religion and conscience is seen as a matter of discrimination in Sweden. The court came to the conclusion that the midwife in this case had not been subjected to an unlawful discrimination. After the court’s decision it seems that there is no legal protection for midwives freedom of religion and conscience in the abortion care in Sweden. In Norway, the possibility of conscientious objection gives midwives a legal protection for their religious and moral beliefs. To ensure women’s right to abortion, this protection has been subjected to limits and conditions. 
The Swedish legislator argues that there is a conflict of interest between the religious rights of midwives and women’s right to abortion, where the former must submit to the latter. The Norwegian legislator believes that these interests do not necessarily need to be in conflict with each other, rather a question of regulation. By reorganizing the abortion care, considerations can be taken both to the midwives’ desire for reservation and the women’s right to abortion. If it is not possible to ensure both interests, women’s right to abortion has priority.
The consequences of Sweden adopting a regulation with the possibility of conscientious objection are not clear. This is only achievable through more detailed studies on similar cases of this regulation in other countries. 
Keywords: abortion, conscientious objection, discrimination, freedom of religion, freedom of conscience, midwife.},
 author    = {Öhman, Miriam},
 keyword   = {Abort,barnmorska,diskriminering,religionsfrihet,samvetsfrihet,samvetsklausul.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge},
 year     = {2019},
}