Advanced

Samtyckeslagen - ett icke önskat utfall?

Siesjö, Axel LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The first of July 2018, the Swedish sexual cime act on rape was change. The previous crime prerequisites violence and threat were removed. The prerequisite was replaced by the fact that the penalty limit is that one party "did not participated freely". In the media, the law has been named the law of consent. While the law was introduced, criticism of new law was put forward by several actors. The essay aims to investigate whether the criticism is reflected in the judgments. The investigation was carried out by collecting 84 judgments from Sweden's district courts. This was possible by the using the publicity principle.

To understand the criticism, the essay begins with a historical review of rape regulations to see what led to the... (More)
The first of July 2018, the Swedish sexual cime act on rape was change. The previous crime prerequisites violence and threat were removed. The prerequisite was replaced by the fact that the penalty limit is that one party "did not participated freely". In the media, the law has been named the law of consent. While the law was introduced, criticism of new law was put forward by several actors. The essay aims to investigate whether the criticism is reflected in the judgments. The investigation was carried out by collecting 84 judgments from Sweden's district courts. This was possible by the using the publicity principle.

To understand the criticism, the essay begins with a historical review of rape regulations to see what led to the consent law. Definitions of legal-technical sex offenses are reviewed to understand the problem of evidence in these types of goals.

The criticism of the law consisted of the following; that the law would make the victim become the protagonist of the trial, that it would breach systematics of the legislation, that it was a normative legislation, that difficulties of applicability would arise and that it would increase verdicts of guilty.

After the compilation of the criticism, the essay began to go through the court cases and examine whether the concerns in the criticism could be verified in the judges. Finally, I give my personal thoughts and observations on the issue. Criticism raised various aspects of the possible consequences of the law, but largely the criticism was not reflected in the cases. There were parts of the criticism that were difficult to comment only on the basis of the legal cases as a basis. Some of the concerns in the criticism had to a large extent already been discussed before the entry into force of the new provision, speaking because they were not specific to the new law, but concerned general difficulties with sex crime legislation. (Less)
Abstract (Swedish)
Den förste juli 2018 ändrades den svenska sexualbrottslagen rörande våldtäkt. Rekvisiten ”våld” och ”hot” som funnits tidigare togs bort. De ersattes med att straffgränsen går vid att ena parten ”inte deltagit frivilligt”. I media har lagen fått benämningen samtyckeslagen. I samband med lagens införande framförde flera aktörer. Uppsatsen syftar till att undersöka om denna kritik avspeglas i domarna.
Undersökningen som är föremål för uppsatsen har utförts genom att samla in 84 domar från Sveriges tingsrätter och hovrätter med hjälp av offentlighetsprincipen.

För att förstå kritiken inleds uppsatsen med en historisk genomgång av våldtäktsbestämmelser för att se vad som ledde fram till en samtyckeslag. Definitioner av lagtekniskt... (More)
Den förste juli 2018 ändrades den svenska sexualbrottslagen rörande våldtäkt. Rekvisiten ”våld” och ”hot” som funnits tidigare togs bort. De ersattes med att straffgränsen går vid att ena parten ”inte deltagit frivilligt”. I media har lagen fått benämningen samtyckeslagen. I samband med lagens införande framförde flera aktörer. Uppsatsen syftar till att undersöka om denna kritik avspeglas i domarna.
Undersökningen som är föremål för uppsatsen har utförts genom att samla in 84 domar från Sveriges tingsrätter och hovrätter med hjälp av offentlighetsprincipen.

För att förstå kritiken inleds uppsatsen med en historisk genomgång av våldtäktsbestämmelser för att se vad som ledde fram till en samtyckeslag. Definitioner av lagtekniskt sexualbrott gås igenom för att förstå problematiken vad gäller bevis i dessa typer av mål.

Kritiken mot lagen består av följande grunder; att lagen skulle göra så att brottsoffret hamnar i centrum, att systematiken bryts i brottsbalken, att det var en normativ lagstiftning, att tillämplighets svårigheter skulle uppstå och att fler fällande domar skulle utdelas.

Efter sammanställningen av kritiken undersöktes rättsfallen för att undersöka om kritiken kunde verifieras i domarna.

Kritiken tog upp olika aspekter av möjliga konsekvenser av lagen men till en övervägande del avspeglades kritiken inte påtagligt i rättsfallen. Det finns delar av kritiken som är svåra att kommentera endast utifrån rättsfallen som underlag. En del av farhågorna i kritiken hade till stor del redan diskuterats innan den nya bestämmelsens ikraftträdande. Det talar för att farhågorna inte är specifika utan kan hänföras till allmänna svårigheter med sexualbrottslagstiftning. Till sist ger författaren sina personliga tankar och observationer som svar på frågeställningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Siesjö, Axel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Våldtäkt
language
Swedish
id
8977177
date added to LUP
2019-09-16 10:27:03
date last changed
2019-09-16 10:27:03
@misc{8977177,
 abstract   = {The first of July 2018, the Swedish sexual cime act on rape was change. The previous crime prerequisites violence and threat were removed. The prerequisite was replaced by the fact that the penalty limit is that one party "did not participated freely". In the media, the law has been named the law of consent. While the law was introduced, criticism of new law was put forward by several actors. The essay aims to investigate whether the criticism is reflected in the judgments. The investigation was carried out by collecting 84 judgments from Sweden's district courts. This was possible by the using the publicity principle.

To understand the criticism, the essay begins with a historical review of rape regulations to see what led to the consent law. Definitions of legal-technical sex offenses are reviewed to understand the problem of evidence in these types of goals.

The criticism of the law consisted of the following; that the law would make the victim become the protagonist of the trial, that it would breach systematics of the legislation, that it was a normative legislation, that difficulties of applicability would arise and that it would increase verdicts of guilty.

After the compilation of the criticism, the essay began to go through the court cases and examine whether the concerns in the criticism could be verified in the judges. Finally, I give my personal thoughts and observations on the issue. Criticism raised various aspects of the possible consequences of the law, but largely the criticism was not reflected in the cases. There were parts of the criticism that were difficult to comment only on the basis of the legal cases as a basis. Some of the concerns in the criticism had to a large extent already been discussed before the entry into force of the new provision, speaking because they were not specific to the new law, but concerned general difficulties with sex crime legislation.},
 author    = {Siesjö, Axel},
 keyword   = {Våldtäkt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtyckeslagen - ett icke önskat utfall?},
 year     = {2019},
}