Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Databaser med frivilligt utgivningsbevis: förenligt med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)?

Hoffert, Theodor LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The 1991 Fundamental Law on Freedom of Expression allows individuals and legal persons to purchase a voluntary publication certificate. The prevailing legal situation implies that databases with a voluntary publication certificate doesn’t have to comply with the General Data Protection Regulation, although a processing of personal data occurs on the databases. Supported by the certificate, databases can then process personal data relating to criminal convictions and offences in public on the internet. The thesis main purpose is to examine if the described legal situation is compatible with article 10 and 85 in the General Data Protection Regulation. The EU legal method will be used in the examination.

The thesis shows that databases as... (More)
The 1991 Fundamental Law on Freedom of Expression allows individuals and legal persons to purchase a voluntary publication certificate. The prevailing legal situation implies that databases with a voluntary publication certificate doesn’t have to comply with the General Data Protection Regulation, although a processing of personal data occurs on the databases. Supported by the certificate, databases can then process personal data relating to criminal convictions and offences in public on the internet. The thesis main purpose is to examine if the described legal situation is compatible with article 10 and 85 in the General Data Protection Regulation. The EU legal method will be used in the examination.

The thesis shows that databases as a main rule lacks legal support for processing personal data relating to criminal convictions and offences according to article 10 in the General Data Protection Regulation. Violation of article 10 is connected to comprehensive administrative fines. Civil cases and administrative sanctions are, however, allowed to process by databases.

Article 85 in the General Data Protection Regulation is the key to understand the current legal situation. Supported by article 85, the national data law contains a general privilege for the freedom of expression. Databases with a certificate are the not obliged to follow the General Data Protection Regulation, as the 1991 Fundamental Law on Freedom of Expression has precedence over the General Data Protection Regulation.

By applying the EU legal method, the thesis concludes that the incorporation of article 85 in Swedish law is not compatible with the principle of proportionality. The thesis also shows that an alternative interpretation of article 85 is possible. The legal situation for databases who processes personal data as mentioned above, is therefore not in line with article 10 and 85 in the General Data Protection Regulation. (Less)
Abstract (Swedish)
I yttrandefrihetsgrundlagen finns det en möjlighet för enskilda och juridiska personer att köpa ett frivilligt utgivningsbevis. Enligt rådande rättsläge behöver inte databaser med ett frivilligt utgivningsbevis följa dataskyddsförordningen trots att en personuppgiftsbehandling sker. Databaser kan därför med stöd av utgivningsbevis behandla personuppgifter på internet om enskildas brottmålsdomar och lagöverträdelser. Uppsatsen syftar till att undersöka om det beskrivna rättsläget är förenligt med artiklarna 10 och 85 i dataskyddsförordningen. För att besvara uppsatsens frågeställning kommer EU-rättslig metod att användas.

Uppsatsen visar att databaser som huvudregel saknar lagstöd enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen för att... (More)
I yttrandefrihetsgrundlagen finns det en möjlighet för enskilda och juridiska personer att köpa ett frivilligt utgivningsbevis. Enligt rådande rättsläge behöver inte databaser med ett frivilligt utgivningsbevis följa dataskyddsförordningen trots att en personuppgiftsbehandling sker. Databaser kan därför med stöd av utgivningsbevis behandla personuppgifter på internet om enskildas brottmålsdomar och lagöverträdelser. Uppsatsen syftar till att undersöka om det beskrivna rättsläget är förenligt med artiklarna 10 och 85 i dataskyddsförordningen. För att besvara uppsatsens frågeställning kommer EU-rättslig metod att användas.

Uppsatsen visar att databaser som huvudregel saknar lagstöd enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen för att behandla brottmålsdomar och lagöverträdelser på internet. Behandling i strid med artikel 10 är förenat med höga sanktionsavgifter. Tvistemålsdomar och administrativa sanktioner är dock tillåtna att behandla av databaser.

Artikel 85 i dataskyddsförordningen är nyckeln till att förstå det rådande rättsläget. Med stöd utav artikel 85 i dataskyddsförordningen finns det i svensk rätt ett generellt privilegium för yttrandefriheten i dataskyddslagen. Med stöd av artikel 85 behöver inte databaser med ett frivilligt utgivningsbevis följa dataskyddsförordningen, eftersom yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför dataskyddsförordningen.

Genom att applicera den EU-rättsliga metoden visar uppsatsen att införlivandet av artikel 85 i svensk rätt inte är förenligt med proportionalitetsprincipen. Uppsatsen visar även att en alternativ tolkning av artikel 85 är möjlig. Rättsläget för databaser med ett frivilligt utgivningsbevis, som behandlar sådana personuppgifter som nämns i artikel 10 i dataskyddsförordningen, är därmed inte förenligt med artiklarna 10 och 85 i dataskyddsförordningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoffert, Theodor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, IT-rätt, datskyddsförordningen, GDPR, frivilligt utgivningsbevis, Lexbase, personuppgifter
language
Swedish
id
8977224
date added to LUP
2019-09-16 13:57:03
date last changed
2019-09-16 13:57:03
@misc{8977224,
 abstract   = {{The 1991 Fundamental Law on Freedom of Expression allows individuals and legal persons to purchase a voluntary publication certificate. The prevailing legal situation implies that databases with a voluntary publication certificate doesn’t have to comply with the General Data Protection Regulation, although a processing of personal data occurs on the databases. Supported by the certificate, databases can then process personal data relating to criminal convictions and offences in public on the internet. The thesis main purpose is to examine if the described legal situation is compatible with article 10 and 85 in the General Data Protection Regulation. The EU legal method will be used in the examination.

The thesis shows that databases as a main rule lacks legal support for processing personal data relating to criminal convictions and offences according to article 10 in the General Data Protection Regulation. Violation of article 10 is connected to comprehensive administrative fines. Civil cases and administrative sanctions are, however, allowed to process by databases.

Article 85 in the General Data Protection Regulation is the key to understand the current legal situation. Supported by article 85, the national data law contains a general privilege for the freedom of expression. Databases with a certificate are the not obliged to follow the General Data Protection Regulation, as the 1991 Fundamental Law on Freedom of Expression has precedence over the General Data Protection Regulation.

By applying the EU legal method, the thesis concludes that the incorporation of article 85 in Swedish law is not compatible with the principle of proportionality. The thesis also shows that an alternative interpretation of article 85 is possible. The legal situation for databases who processes personal data as mentioned above, is therefore not in line with article 10 and 85 in the General Data Protection Regulation.}},
 author    = {{Hoffert, Theodor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Databaser med frivilligt utgivningsbevis: förenligt med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)?}},
 year     = {{2019}},
}