Advanced

Kontinuitet och hyrläkare

Sundgren, Kristian LU (2019) NEKH03 20182
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Under senare tid har bristande patient-läkarkontinuitet uppmärksammats allt mer i debatter, nyhetsartiklar och myndighetsrapporter. Samtidigt redovisar landstingen och regionerna allt större utgifter för hyrpersonal i vården. Denna uppsats ämnar undersöka om det finns ett samband mellan ökad användning av inhyrd vårdpersonal och minskad kontinuitet i vården. Utifrån landstingens/regionernas årliga utgifter för inhyrda primärvårdsläkare och resultat från Nationell Patientenkät, där patienter ombeds besvara huruvida de ofta får träffa samma läkare vid sina primärvårdsbesök, skapas uppsatsens huvudvariabler. Lämpliga kontrollvariabler valdes utifrån tidigare forskning inom området och ej observerbara variabler, specifika för respektive... (More)
Under senare tid har bristande patient-läkarkontinuitet uppmärksammats allt mer i debatter, nyhetsartiklar och myndighetsrapporter. Samtidigt redovisar landstingen och regionerna allt större utgifter för hyrpersonal i vården. Denna uppsats ämnar undersöka om det finns ett samband mellan ökad användning av inhyrd vårdpersonal och minskad kontinuitet i vården. Utifrån landstingens/regionernas årliga utgifter för inhyrda primärvårdsläkare och resultat från Nationell Patientenkät, där patienter ombeds besvara huruvida de ofta får träffa samma läkare vid sina primärvårdsbesök, skapas uppsatsens huvudvariabler. Lämpliga kontrollvariabler valdes utifrån tidigare forskning inom området och ej observerbara variabler, specifika för respektive region/landsting, försöks kontrolleras för genom fixed effects-modeller. Studien finner inget signifikant samband mellan hyrläkarkostnad och kontinuitet när samtliga variabler är inkluderade i modellen, inklusive tidsdummies och fixed effects för regioner/landsting. Uppsatsen avslutas med förslag på hur ett eventuellt samband, med annan analysnivå och ytterligare variabler, hade kunnat undersökas vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundgren, Kristian LU
supervisor
organization
alternative title
En empirisk studie av sambandet mellan patient-läkarkontinuitet och användandet av hyrläkare i den svenska offentliga primärvården
course
NEKH03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kontinuitet, primärvård, hyrläkare, stafettläkare, regioner, landsting
language
Swedish
id
8978433
date added to LUP
2019-09-16 12:13:03
date last changed
2019-09-16 12:13:03
@misc{8978433,
 abstract   = {Under senare tid har bristande patient-läkarkontinuitet uppmärksammats allt mer i debatter, nyhetsartiklar och myndighetsrapporter. Samtidigt redovisar landstingen och regionerna allt större utgifter för hyrpersonal i vården. Denna uppsats ämnar undersöka om det finns ett samband mellan ökad användning av inhyrd vårdpersonal och minskad kontinuitet i vården. Utifrån landstingens/regionernas årliga utgifter för inhyrda primärvårdsläkare och resultat från Nationell Patientenkät, där patienter ombeds besvara huruvida de ofta får träffa samma läkare vid sina primärvårdsbesök, skapas uppsatsens huvudvariabler. Lämpliga kontrollvariabler valdes utifrån tidigare forskning inom området och ej observerbara variabler, specifika för respektive region/landsting, försöks kontrolleras för genom fixed effects-modeller. Studien finner inget signifikant samband mellan hyrläkarkostnad och kontinuitet när samtliga variabler är inkluderade i modellen, inklusive tidsdummies och fixed effects för regioner/landsting. Uppsatsen avslutas med förslag på hur ett eventuellt samband, med annan analysnivå och ytterligare variabler, hade kunnat undersökas vidare.},
 author    = {Sundgren, Kristian},
 keyword   = {kontinuitet,primärvård,hyrläkare,stafettläkare,regioner,landsting},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontinuitet och hyrläkare},
 year     = {2019},
}