Advanced

Den svenska abortlagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv

Christensson, Ellinor LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rätten till abort är idag ett aktuellt ämne som är föremål för mycket debatt runt om i världen. I Sverige har vi idag fri aborträtt, förutsatt att graviditeten inte är för långt gången, men så har det inte alltid varit. Den här uppsatsen undersöker den svenska abortlagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv med utgångspunkt i lagförarbeten och lagtext. Fokus för uppsatsen ligger på hur abortlagstiftningen såg ut under perioden 1938–1975 och vad som har lett fram till den lagstiftning som vi har idag.
I 1734 års lag stadgades dödsstraff för abort och från detta sänktes sedan straffen successivt, via straffarbete och fängelse. Sveriges första abortlag trädde kraft 1939 och enligt denna var abort tillåtet om någon av lagens fem... (More)
Rätten till abort är idag ett aktuellt ämne som är föremål för mycket debatt runt om i världen. I Sverige har vi idag fri aborträtt, förutsatt att graviditeten inte är för långt gången, men så har det inte alltid varit. Den här uppsatsen undersöker den svenska abortlagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv med utgångspunkt i lagförarbeten och lagtext. Fokus för uppsatsen ligger på hur abortlagstiftningen såg ut under perioden 1938–1975 och vad som har lett fram till den lagstiftning som vi har idag.
I 1734 års lag stadgades dödsstraff för abort och från detta sänktes sedan straffen successivt, via straffarbete och fängelse. Sveriges första abortlag trädde kraft 1939 och enligt denna var abort tillåtet om någon av lagens fem indikationer var uppfyllda. Utgångspunkten var fortfarande att abort var straffbelagt och denna lag fungerade som ett undantag från straffbestämmelserna om abort. År 1975 trädde den nuvarande abortlagen i kraft. I samband med detta upphörde straffbestämmelserna om abort att gälla och fri aborträtt infördes i Sverige. Den syn på aborten och på kvinnan som förmedlas i förarbetena och lagen förändrades mycket mellan 1938 års lag och 1975 års lag. Från att fokus legat på vad som ansetts bäst för samhället och inte för den enskilda kvinnan skedde en förändring som innebar att kvinnor ska ha rätt att själv bestämma om de vill fullfölja en graviditet eller inte. (Less)
Abstract
The right to abortion is a current issue which is widely debated around the world. The current abortion law in Sweden states that the choice of an abortion is entirely up to the woman. This is an essay about the history of the Swedish abortion laws from a legal development perspective. The material that the essay is based on is mainly abortion legislation and legislative history. The focus of the essay is the period between 1938–1975 and what has led to the abortion law Sweden has today.
The first abortion law came into force in 1939 and legalized abortion on a limited scale. Abortion was still criminalized in all cases not included in this law. The current abortion law came into force in 1975 and established the right to free abortion in... (More)
The right to abortion is a current issue which is widely debated around the world. The current abortion law in Sweden states that the choice of an abortion is entirely up to the woman. This is an essay about the history of the Swedish abortion laws from a legal development perspective. The material that the essay is based on is mainly abortion legislation and legislative history. The focus of the essay is the period between 1938–1975 and what has led to the abortion law Sweden has today.
The first abortion law came into force in 1939 and legalized abortion on a limited scale. Abortion was still criminalized in all cases not included in this law. The current abortion law came into force in 1975 and established the right to free abortion in Sweden. There were major changes in society in the period between these two laws, as well as changes in the view of abortion and women. From the focus being on what was considered best for society and not the individual woman there was a change that meant that women should have the right to decide if they want to complete a pregnancy or not. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson, Ellinor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, abort
language
Swedish
id
8978508
date added to LUP
2019-09-16 10:24:24
date last changed
2019-09-16 10:24:24
@misc{8978508,
 abstract   = {The right to abortion is a current issue which is widely debated around the world. The current abortion law in Sweden states that the choice of an abortion is entirely up to the woman. This is an essay about the history of the Swedish abortion laws from a legal development perspective. The material that the essay is based on is mainly abortion legislation and legislative history. The focus of the essay is the period between 1938–1975 and what has led to the abortion law Sweden has today.
The first abortion law came into force in 1939 and legalized abortion on a limited scale. Abortion was still criminalized in all cases not included in this law. The current abortion law came into force in 1975 and established the right to free abortion in Sweden. There were major changes in society in the period between these two laws, as well as changes in the view of abortion and women. From the focus being on what was considered best for society and not the individual woman there was a change that meant that women should have the right to decide if they want to complete a pregnancy or not.},
 author    = {Christensson, Ellinor},
 keyword   = {Rättshistoria,abort},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska abortlagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv},
 year     = {2019},
}